Romana Tomc: Korak bližje celoviti evropski strategiji o azbestu

27.09.2021 15:32

Romana Tomc: Korak bližje celoviti evropski strategiji o azbestu

Important notice
Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the group as a whole
Video picture

Bruselj, 27. september 2021 (SDS/ELS) - Odbor za zaposlovanje in socialo v Evropskem parlamentu je danes z veliko večino potrdil priporočila Komisiji o varstvu delavcev pred azbestom.

Azbest je še vedno je ena ključnih rakotvornih snovi povezanih z delovnim mestom. Prisoten je v stavbah in infrastrukturi, zgrajenih pred letom 2005, ko je EU končno prepovedala njegovo uporabo. Delovna sila v EU, še posebej v gradbenem sektorju, mu je še vedno izpostavljena. Glede na najnovejše razpoložljive znanstvene podatke (The Lancet, oktober 2020) je letno število smrti, povezanih z azbestom, v EU-28 leta 2019 doseglo 90.730.

Evropska poslanka Romana Tomc je povedala: "Z zelenim dogovorom vlagamo v energetske prenove stavb v EU. Mnoge so zgrajene iz delov, ki vsebujejo nevarna azbestna vlakna. Sedaj imamo tudi finančno priložnost, da vzporedno z našim načrtom za boj proti raku, te zdravstvene grožnje odpravimo. Predlagamo celovito evropsko strategijo za odstranitev vsega azbesta v EU. Poleg popisa azbesta v okolju potrebujemo časovne načrte za njegovo varno odstranjevanje."

Od zadnje revizije direktive, ki določa minimalne evropske standarde, je minilo že 12 let. Nekatera področja so že zastarela in niso več v skladu  z najnovejšim znanstvenim znanjem in tehnologijo. "Poklicne bolezni zaradi azbesta je treba hitro in brez birokracije priznati ter zagotoviti ustrezna nadomestila. Oboleli delavci se v času večje mobilnosti soočajo z različnimi birokratskimi težavami, zato moramo problem obravnavati na evropski ravni. Želimo si enotnega pristopa, s katerim bomo povečali zaščito delavcev, ki še vedno delajo z azbestom in omogočili tistim, ki so zboleli, ustrezno zdravstveno oskrbo," je povedala Romana Tomc.

Note to editors

The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 179 Members from all EU Member States

Other related content