Moneda noastră euro: stabilă, stimulantă și eficace

Acest material este deasemenea disponibil în

Cetățenii europeni speră și cer, pe bună dreptate, ca moneda euro să își țină promisiunea. Crearea monedei euro a reprezentat o etapă importantă în procesul de integrare europeană și un simbol al unității europene, însă trebuie să reprezinte și baza creșterii economice și a competitivității în Uniunea noastră, precum și a prosperității și garantării de locuri de muncă pentru cetățenii europeni. Grupul PPE consideră că toate țările din UE pentru care nu este prevăzută o clauză de neparticipare ar trebui să fie membre ale zonei euro, cu condiția ca toate criteriile să fie îndeplinite, deoarece acest lucru va contribui la succesul tuturor economiilor noastre.

Modul în care Grupul PPE a reacționat la criza datoriilor din zona euro– care constă în politici economice sustenabile și disciplină fiscală – s-a dovedit eficace și fructuos, deși nu subestimăm eforturile pe care cetățenii au trebuit să le facă în această perioadă dificilă. Acum, când economiile noastre sunt pe cale de redresare, trebuie să tragem învățăminte din trecut, iar acest lucru înseamnă să îmbunătățim structura de guvernanță a zonei euro. În acest scop, avem nevoie de o monedă euro care să fie stabilă, stimulantă și eficace.

O monedă euro stabilă este o monedă euro care ne permite să jucăm un rol important într-o lume globalizată. Faptul că euro a devenit a doua monedă de rezervă din lume, alături de dolar, i-a permis Europei să-și ia destinul în propriile mâini și să stabilească regulile de joc pe piețele financiare mondiale. Criza financiară din 2007-2008 și criza datoriilor suverane au demonstrat că șocurile externe, combinate cu îndatorarea excesivă, pot afecta grav economiile și societățile europene. Trebuie să ne asigurăm, prin urmare, că zona euro dispune de capacitatea de absorbție corespunzătoare pentru a rezista la șocurile externe viitoare; în caz contrar, nu vom fi în măsură să prevenim declanșarea unei noi crize economice și nici să creăm condițiile necesare pentru ca cetățenii să economisească și să investească cu încredere.

O monedă euro stimulantă este o monedă euro care impulsionează investițiile și promovează ocuparea forței de muncă. Pentru a crea mai multe locuri de muncă, Europa are nevoie de mai multe investiții și de mai puține datorii. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de o monedă fiabilă, care să încurajeze investițiile, și de o Uniune care să stimuleze reformele pentru a menține competitivitatea și forța Europei. Aceasta este singura modalitate de a le oferi tinerelor generații oportunități de viitor. Spre deosebire de stânga politică, noi refuzăm să lăsăm povara pe umerii generațiilor viitoare.

O monedă euro de eficace este o monedă euro care protejează și care este la înălțimea așteptărilor în viața de zi cu zi a cetățenilor prin politici economice sustenabile și reforme care contribuie la convergența nivelului de trai al tuturor cetățenilor europeni, bazându-se pe principiile economiei sociale de piață, pe finalizarea pieței unice, pe proiectele orientate către inovare și pe prioritățile comerțului echitabil.

Foaia noastră de parcurs pentru o monedă euro stabilă, stimulantă și eficace:

1. important este să investim în viitorul oamenilor

O monedă europeană nu se poate baza numai pe investiții naționale. UE trebuie să creeze, de asemenea, condiții mai favorabile pentru a atrage investiții inteligente, care să stimuleze competitivitatea și să creeze locuri de muncă.

 1. Grupul PPE a jucat un rol determinant în crearea unui plan european de investiții (FEIS), care a atras deja investiții publice și private în valoare de milioane de euro. Ne angajăm să elaborăm un plan de investiții și mai ambițios cât mai curând, pentru a putea continua această poveste de succes.
 2. Bugetul actual al UE ar trebui să fie mai bine orientat pentru a finanța programe de investiții specifice care să modernizeze cu adevărat economiile noastre.
 3. Grupul PPE dorește să creeze o capacitate bugetară în cadrul bugetului UE, dar peste plafonul actual, pentru a:
 • proteja investițiile în perioade de criză;
 • însoți punerea în aplicare a reformelor structurale;
 • contribui la convergența statelor membre care nu sunt membre ale zonei euro;
 • contribui la stabilizarea economiilor statelor membre în momente dificile;
 • oferi o protecție a investițiilor pe termen scurt pentru a reduce costurile sociale ale reformelor necesare.

2. Responsabilitatea și solidaritatea merg mână în mână

Solidaritatea necesită responsabilitate: UE trebuie să fie în măsură să ajute toate statele membre care se confruntă cu o criza financiară. Cu toate acestea, ne opunem acțiunilor imprudente. Fiecare stat membru are obligația, în primul rând, de a-și gestiona în mod responsabil finanțele sale și este răspunzător pentru asistența financiară pe care o primește.

 1. Asistența financiară acordată în cadrul acestei capacități bugetare va depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, cel mai important fiind Pactul de stabilitate și de creștere, pentru a evita hazardul moral, inclusiv punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări.
 2. Statele membre care doresc să facă parte din zona euro ar trebui să beneficieze de asistență pentru preaderare. Cu toate acestea, fără a aduce atingere obligațiilor lor juridice în temeiul tratatelor, statele membre care refuză din motive politice să adere la zona euro nu ar trebui să aibă niciun cuvânt de spus cu privire la viitorul monedei euro.
 3. Statele membre care acumulează datorii trebuie să fie responsabile de acestea. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de norme în materie de insolvabilitate pentru statele membre, în scopul de a restabili responsabilitatea lor individuală.
 4. Trebuie să evităm împovărarea generațiilor viitoare cu niveluri nesustenabile ale datoriei.

3. Europa trebuie să dispună de propriul său Fond Monetar

Pentru a descuraja speculanții financiari care doresc să atace statele membre, Mecanismul european de stabilitate ar trebui să devină un veritabil Fond Monetar European. FME ar trebui să prevadă un mecanism de prevenire a crizelor, ar trebui să însoțească procesele de restructurare a datoriilor și să ofere sprijin financiar condiționat pentru realizarea reformelor structurale necesare în statele membre solvabile care întâmpină dificultăți în contractarea de împrumuturi pe piețele financiare.

 1. FME ar trebui să fie creat în temeiul dreptului Uniunii, ar trebui să fie independent, iar acțiunile sale ar trebui să se bazeze pe cunoștințe de specialitate;
 2. directorul FME ar trebui să fie ales de Parlamentul European;
 3. directorul FME ar trebui să fie subordonat Parlamentului European;
 4. FME nu ar trebui să limiteze controlul exercitat de parlamentele naționale și nici să le restrângă drepturile.

4. Creșterea legitimității democratice a zonei euro

Cetățenii trebuie să aibă certitudinea că deciziile care au un impact asupra viitorului lor economic nu sunt luate de „puteri obscure”, ci de autoritățile și reprezentanții lor legitimi.

 1. Grupul PPE dorește să consolideze competențele Parlamentului European în procesul de luare a deciziilor economice. Respingem, prin urmare, ideea de a crea structuri duble prin introducerea unui parlament al zonei euro. Parlamentul European trebuie să aibă un cuvânt mai greu de spus cu privire la prioritățile economice generale stabilite de miniștrii de finanțe din zona euro. Implicarea Parlamentului European și a parlamentelor naționale, precum și dialogul dintre acestea, trebuie să fie, de asemenea, îmbunătățite. Deciziile luate de miniștrii de finanțe naționali ar trebui să reflecte aceste obiective de la nivel european și ar trebui să se bazeze pe acestea.
 2. Grupul PPE dorește ca moneda euro să aibă un reprezentant la nivel politic, un vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil pentru UEM, care să fie supus controlului democratic și să fie răspunzător de asigurarea respectării normelor din zona noastră euro și să garanteze că politicile noastre sunt coerente și eficace. În acest scop, propunem ca vicepreședintele responsabil pentru EUM să fie:
 • reprezentantul la nivel extern al zonei euro în cadrul organizațiilor internaționale relevante;
 • responsabil pentru a face propuneri privind conceperea unor modalități în care noua capacitate bugetară ar trebui cheltuită, pentru a permite realizarea de investiții și a însoți reformele structurale necesare în conformitate cu normele convenite, având, în același timp, competențe sporite pentru a asigura respectarea cadrului de guvernanță economică și punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări.
 1. Grupul PPE dorește o mai mare responsabilitate la nivel național: miniștrii de finanțe trebuie să își asume responsabilitatea deplină la nivel național pentru deciziile pe care le adoptă la Bruxelles. Angajamentele asumate la nivel european cu privire la politicile economice trebuie să fie puse în aplicare cu succes în politicile economice naționale.

5. Economiile noastre pe mâini bune

 1. Menținerea integrității sistemului nostru bancar: dorim ca băncile să acționeze în mod responsabil și să finalizeze uniunea bancară pentru a o face mai robustă și a consolida activitățile sale de reglementare și de supraveghere. Pentru a realiza acest lucru, băncile trebuie să reducă valoarea împrumuturilor riscante din bilanțurile lor. Băncile care reprezintă un risc grav pentru stabilitatea sistemului bancar în ansamblu trebuie să fie restructurate sau închise, dacă este necesar, fără ca nota să fie plătită de contribuabil. Trebuie să creăm un sistem european de asigurare a depozitelor, atunci când condițiile vor fi reunite.
 2. Grupul PPE este profund atașat de independența BCE și recunoaște că politica sa monetară a asigurat o marjă de manevră importantă. Totuși, pentru a restabili echilibrul economic, acum când economiile sunt în curs de redresare, dorim ca măsurile excepționale adoptate de BCE să fie eliminate progresiv și prudent. Ar trebui să încurajăm cetățenii să economisească și să le oferim condiții mai atractive în acest sens.
 3. Întrucât cetățenii sunt atașați de moneda lor, Grupul PPE va menține în continuare posibilitatea de a plăti în numerar. Respingem orice demers în vederea unei Europe fără numerar.
 • document de poziție

Ce ne propunem

No result