CDA: sterkere banken met minder bonussen

16.04.2013 11:30

CDA: sterkere banken met minder bonussen

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Video picture

Banken moeten fors meer eigen kapitaal aanhouden om een economische crisis te weerstaan, tot het dubbele van de huidige buffers. Met steun van het CDA besloot het Europarlement daar dinsdag toe.

CDA-Europarlementariër Corien Wortmann-Kool: "De belastingbetaler moet niet langer opdraaien voor banken die in problemen raken. Hogere kapitaaleisen zijn daarom cruciaal."

Op aandringen van Corien Wortmann beperkt Europa ook de excessieve bonussen van topbankiers. "De bonusbeperking moet een einde maken aan de riskante cultuur van winstbejag op korte termijn. Enkele regeringen (de Britse voorop) wilden lange tijd niet meewerken aan dit voorstel. Het Europees Parlement heeft terecht tot het einde vastgehouden aan mijn voorstel om bonussen te beperken tot maximaal één jaarsalaris."

Het Europarlement maakte ook op andere punten het verschil, om nieuwe kredietcrises te hepen voorkomen. Zo mogen toezichthouders meer aanvullende eisen stellen aan risicovolle systeembanken. Ook wordt het verstrekken van leningen aan het MKB aantrekkelijker gemaakt.

"Het is nu zaak vaart te maken met duidelijke spelregels voor crisismanagement in de bankensector. Aandeelhouders en obligatiehouders die bewust een risico nemen door in een bank te investeren moeten de eerste klappen opvangen als de bank in de problemen raakt."

De nieuwe bankenwetgeving is belangrijk voor Nederlandse hypotheekleningen. Wortmann: "Lange tijd was onzeker hoe Europa zou omgaan met Nederlandse hypotheken die gebundeld en verhandeld worden. Deze producten mochten eerst niet meetellen in de buffer die banken moeten aanhouden om een korte crisisperiode te doorstaan. Daardoor dreigde een hogere hypotheekrente in Nederland. Gelukkig hebben we dat kunnen voorkomen en tellen de Nederlandse hypotheekproducten gewoon mee, mits ze van de hoogste kwaliteit zijn."

Andere gerelateerde inhoud

2 / 2