Hoe de EVP-fractie voor u werkt in het Europees Parlement

Deze inhoud is ook beschikbaar in

Uitleg over hoe de EVP-fractie te werk gaat in het Europees Parlement, door het wetgevingsproces stap voor stap te doorlopen. Europarlementariër Lara Comi en de EVP-cameraploeg laten zien hoe wetten worden voorgesteld en bediscussieerd binnen de EVP-fractie, hoe er over gedebatteerd en gestemd wordt in de commissies en de plenaire vergaderingen, en onderhandeld binnen de verschillende organen van de EU alvorens wet te worden.

De EVP-fractie is de grootste fractie in het Parlement met meer dan 200 leden uit 27 lidstaten.

Waar wij voor staan

No result