MENINGEN DIE HIER ZIJN GEUIT ZIJN DE MENINGEN VAN DE NATIONALE DELEGATIE EN WEERSPIEGELEN NIET ALTIJD DE MENING VAN DE GROEP ALS GEHEEL

Nederland moet meer geld krijgen uit de Europese budgetten om regio's te laten uitgroeien tot kennisgebieden zoals Silicon Valley. Dat kan door een ommekeer met de EU-regiofondsen, een budget met ruim 300 miljard euro voor de komende zeven jaar.

"We kunnen gespecialiseerde gebieden een zetje geven met deze investeringsgelden. Dat levert dan meer banen en welvaart op", zegt Lambert van Nistelrooij, CDA-Europarlementariër en toponderhandelaar voor de Europese fondsen voor regionaal beleid en innovatie.

Nieuw is dat de regio's uit Oost-Europa met de EU-fondsen kennis kunnen inkopen bij bedrijven en instellingen in ons land. "Door kennis te delen met andere regio's in Europa komen we verder."

Van Nistelrooij heeft voor het nieuwe beleid inmiddels de steun van het Europees Parlement. In een nieuwe publicatie legt hij zijn ideeën uit, om ook de steun van de regeringen te verwerven.

In Nederland ziet hij kansen voor projecten zoals voor milieuvriendelijke producten (de zogeheten bio-gebaseerde economie) in Zeeland en Brabant. Ook initiatieven voor energie in het Noorden des lands kunnen volgens hem zeker steun krijgen.

"Regio's kunnen zelf bepalen waarin ze willen uitblinken en Europese partners zoeken", aldus Van Nistelrooij..In de loop van 2013 maken het Europarlement en de EU-landen langjarige afspraken over de investeringsfondsen.

"Europa verliest in hoog tempo positie in de wereld. Dit jaar zullen de economieën van de opkomende landen samen voor het eerst groter zijn dan die van de industrielanden. Tijd dus voor deze nieuwe koers", aldus Van Nistelrooij. "Europa doet het goed in het fundamenteel en toegepast onderzoek, maar het is beter om de bestaande voorsprong daadwerkelijk om te zetten in producten, groei en banen. Gericht investeren om een weg te vinden uit de crisis."

 

Andere gerelateerde inhoud