Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának állásfoglalása az európai gazdák alkuról - Az Európai Néppárt elképzelése az európai mezőgazdaságról

10.10.2023

Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának állásfoglalása az európai gazdák alkuról - Az Európai Néppárt elképzelése az európai mezőgazdaságról

Fontos megjegyzés
Ezt a dokumentumot automatikusan lefordították.
Eredeti verzió megjelenítése
Kiadvány picture

Az Európai Néppárt az európai gazdák és vidéki közösségek pártja. Önökkel vagyunk, és megvédjük az Önök érdekeit. Önök jó minőségű és tápláló élelmiszert tesznek az asztalunkra. Önök a világ legmagasabb színvonala szerint termelnek. Önök vigyáznak a természetre, és fenntartják vidéki térségeink élénk közösségeit, vonzóvá téve azokat a lakó- és munkahelyek számára. Ezek olyan közjavak, amelyek mindenki számára előnyösek. Az Önök által szakszerűen, évszázadok alatt tökéletesített, egyedülálló know-how-val előállított termékek sokkal többet jelentenek, mint egyszerű élelmiszer. Ezek a termékek közös kulturális örökségünk fontos részét képezik, európai identitásunk középpontjában állnak, és világszerte csodálnak bennünket kiválóságukért. Önök a legnehezebb körülmények között is élelmiszerbiztonságot teremtettek az EU-ban és azon túl. Önök már eddig is hatalmas erőfeszítéseket tettek a fenntartható termelés érdekében, és elkötelezettek amellett, hogy a jövőben még jobb eredményeket érjenek el. Önök a világjárvány idején is megfeleltek a termelés kihívásának, és most is ezt teszik az Ukrajna elleni orosz invázió okozta igen nehéz körülmények között. Hálásak vagyunk. Meghallgatjuk aggodalmaikat, mert elkötelezettek vagyunk az erős és rugalmas hazai mezőgazdasági ágazat fenntartása mellett. Elítéljük azokat, akik ideológiai alapon Önöket hibáztatják a környezet tönkretételéért. Ez különösen a fiatal gazdákat tántorítja el attól, hogy a mezőgazdaságban maradjanak, és veszélyezteti élelmezésbiztonságunkat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy másokra hagyatkozzunk az alapvető ellátásban, legkevésbé az élelmiszerekben. Az Európai Néppárt számára a mezőgazdaság stratégiai fontosságú ágazat. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy Önökkel együtt dolgozunk egy olyan európai mezőgazdasági modell biztosítása érdekében, amely lehetővé teszi Önök számára a tisztességes megélhetést, miközben a környezet, a biológiai sokféleség, az éghajlatváltozás és az állatjólét javításán dolgozik, mindig szem előtt tartva a regionális és helyi megközelítések értékét. Egy gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható mezőgazdasági ágazatból mindenki profitál. Mi mindháromra összpontosítunk.

Gazdák nélkül nincs élelmiszer: az uniós mezőgazdasági termelők gazdasági és társadalmi kilátásainak biztosítása

Az EU-ban jelenleg mintegy 9 millió mezőgazdasági üzem működik, amelyekben mintegy 17 millió ember dolgozik. Az élelmiszer-ellátási ágazat tágabb értelemben, amelynek középpontjában a mezőgazdaság áll, az EU teljes foglalkoztatásának mintegy 8%-át teszi ki. A mezőgazdasági jövedelem azonban a legtöbb tagállamban jelentősen elmarad az átlagbérektől. Ráadásul 2005 óta az EU elveszítette gazdaságainak mintegy harmadát, és a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya a 2005. évi 6,4%-ról 2020-ra 4,2%-ra csökkent az EU teljes foglalkoztatottságának 6,4%-áról. Elkötelezettek vagyunk e csökkenés megállítása mellett.

Az EPP egy olyan versenyképes európai mezőgazdasági modell mellett áll ki, amely a családokon és a hivatásos mezőgazdasági termelőkön alapul az élénk vidéki közösségek középpontjában szerte az EU-ban. Ugyanilyen fontosnak tartjuk a vidéki területeken a változatos gazdasági tevékenységek előmozdítását, amelyek hozzájárulnak a vidéki gazdaságok ellenálló képességéhez. Elismerjük, hogy a vidéki közösségeknek ugyanolyan szükségük van a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, mint a városi központokban élőknek, például az egészségügyhöz, a közlekedési kapcsolatokhoz és az ápolási szolgáltatásokhoz. Különös figyelmet fordítunk a mezőgazdasági termelők igényeire a természeti korlátokkal küzdő területeken, például a hegyvidéki, szigeti és távoli régiókban, a legkülső régiókban és az elnéptelenedett területeken, mivel Európa e részein gyakran a mezőgazdaság a gazdasági fejlődés fő mozgatórugója. Különös figyelmet fordítunk a sűrűn lakott, nagymértékben urbanizált régiókban élő gazdák igényeire is, ahol a természet, a gazdaság, a lakhatás és a mezőgazdasági tevékenységek szorosan összefonódnak. Hiszünk abban, hogy a különböző mezőgazdasági modellek egymás mellett létezhetnek az EU-ban, és kiállunk a választás szabadsága mellett. A mezőgazdasági modellek és az alkalmazható agroökológiai elvek hatalmas változatossága létezik, és a piac, az üzleti orientáció, az agronómiai kihívások, a mezőgazdasági hagyományok, a jövedelmezőség és a költségek alapján kell tudni választani.

Következetesen kiálltunk az erős, jól finanszírozott közös agrárpolitika (KAP) mellett, és ragaszkodni fogunk a KAP nagyobb költségvetéséhez, tekintettel az Önök előtt álló kihívásokra. A 2023-2027-es KAP végrehajtását nagyon szorosan nyomon követjük, hogy a nemzeti stratégiai tervek megvalósítsák az általunk kitűzött célokat. Készek vagyunk felelősségre vonni a Bizottságot és a tagállamokat, ha úgy látjuk, hogy az új rendszer nem kevesebb, hanem több bonyolultságot és bürokráciát eredményez, ha a támogatások elosztása kevésbé igazságos, és ha az új feltételrendszer és más környezetvédelmi intézkedések veszélyeztetik a mezőgazdasági termelők élelmezésbiztonságot szolgáló képességét. Éberen fogjuk biztosítani, hogy az EU régióinak az agrárpolitika feletti alkotmányos előjogai megmaradjanak, és hogy a gazdálkodókkal minden tagállamban egyenlő bánásmódban részesüljenek. Úgy véljük, hogy a KAP-támogatások elosztásának méltányosnak kell lennie a tagállamok között és a tagállamokon belül. A 2024-ben megválasztottak döntenek a 2027 utáni időszak KAP-járól. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden olyan szükséges javítást elvégezzünk, amely az Önök javát szolgálja, biztosítva egy olyan erős gazdasági pillért, amely lehetővé teszi a fenntarthatóbb gazdálkodási gyakorlatokra való áttérést, amely támogatja a generációs megújulást, és jobban megvédi Önöket a rendkívül változékony globális piacon. Úgy véljük, hogy a mezőgazdasági termelőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a jóhiszeműen elkövetett hibákat kijavíthassák, mielőtt pénzügyi szankciókkal szembesülnének, és ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy ezt a jogot, amelyet a KAP-ban biztosítottunk Önöknek, fenntartsák.

Ragaszkodunk ahhoz, hogy fokozzuk az erőfeszítéseket a mezőgazdaságban a generációs megújulás riasztó hiánya elleni küzdelem érdekében, különösen azáltal, hogy a vidéki területeket vonzóbbá tesszük a fiatalabb generáció számára. Ha nem lesznek fiatalok, akik hajlandóak a mezőgazdaságot hivatásként választani, az elsődleges ágazat ki fog halni, és a vidéki területek gazdasági élete össze fog omlani. 2020-ban az uniós mezőgazdasági üzemek vezetőinek mindössze 11,9 %-a lesz 40 év alatti. Ez nem fenntartható. Támogatni fogunk minden olyan intézkedést, amely lehetővé teszi a fiatalok számára az ágazat jövőjének biztosítását, a földhöz és a finanszírozáshoz való hozzáférés kihívásainak kezelésével, a tanácsadói szolgáltatások, az oktatás és a képzés előmozdításával, a fiatal mezőgazdasági termelőknek szánt helyi, nemzeti és uniós intézkedések közötti koherencia biztosításával, valamint a gazdaságok utódlási stratégiáival. Támogatjuk, hogy a mezőgazdasági ágazatban nagyobb hangsúlyt kapjon a szakmai gyakorlat, a harmadik szintű képzési programokba való beruházás, valamint a fiatalok számára a mezőgazdaságba való strukturált átmenet megkönnyítése. Úgy véljük, hogy a KAP költségvetését növelni kell az innovatív fiatal mezőgazdasági termelők számára. Támogatjuk azokat a regionális intézkedéseket, amelyek a vidéki régiókat vonzóbbá teszik a fiatalok és idősek számára egyaránt. Üdvözöljük, hogy a nők aránya a mezőgazdaságban nőtt, és 2020-ra eléri a 31,6%-ot, de a KAP-ot és más eszközöket fel kell használnunk arra, hogy még tovább lépjünk. Elismerjük a női gazdálkodók létfontosságú szerepét a vidéki gazdaságban. Támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek a nők számára vonzóbbá teszik a mezőgazdasági pályát, és megfelelő üzleti kezdeményezéseket dolgoznak ki annak érdekében, hogy a fiatal nőket ösztönözzék a mezőgazdaságra. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a tagállamok garantálják a szociális jogokat minden gazdálkodó és az ágazatban foglalkoztatottak számára. Határozottan támogatjuk, hogy a gazdálkodók mentális jólétére nagyobb hangsúlyt fektessenek a számukra jelentkező összetett kihívások közepette, ideértve a pénzügyi bizonytalanságokat, a foglalkozási kockázatokat és a társadalomhoz való hozzájárulásuk elégtelen megbecsülését.

Megértjük, hogy a piaci alapú agrárpolitika miatt a mezőgazdasági termelők ki vannak téve a szélsőséges áringadozások hatásainak. Az Ukrajna elleni orosz invázió következtében az EU-ba érkező gabona gyors beáramlása jól mutatja, milyen gyorsan destabilizálódhatnak a piacok, különösen az Ukrajnával határos országokban, és határozott fellépést követelünk a piaci stabilitás helyreállítása és az érintett mezőgazdasági termelők kártalanítása érdekében. Ígéretet teszünk arra, hogy többet teszünk az áringadozás katasztrofális következményei ellen, és a jövőbeni KAP-ban tovább javítjuk az árstabilitási eszközöket . Keményen küzdöttünk a KAP eszközeinek élesítéséért és a válságok kezelésére szolgáló pénzügyi források növeléséért, fokozott kockázatkezelési lehetőségeket kínálva, a termelői szervezetek szerepének megerősítéséért és az élelmiszer-ellátási lánc szerkezetének javításáért. Az élelmiszer-ellátási láncban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolásáról szóló, a világon elsőként elfogadott irányelv néppárti siker volt, és biztosítani fogjuk, hogy az Önök számára eredményes legyen. Önök nem kapnak tisztességes árat a termékeikért az értékláncban, és ez botrányos. Teljes körű vizsgálatot követelünk ezzel kapcsolatban. Önök méltányos jövedelmet érdemelnek, és mi továbbra is azon leszünk, hogy ezt biztosítsuk Önöknek. Kiállunk amellett, hogy az egységes piacon belül minden uniós gazdálkodó számára egyenlő feltételeket biztosítsunk. Elutasítjuk a nem mezőgazdasági nagyvállalatok minden olyan kísérletét, amely arra irányul, hogy a KAP-ot pénzügyi haszonszerzés céljából használják ki. Ez a pénz az aktív gazdálkodóké: az Önöké!

Azerdők és a teljes erdőalapú értéklánc a vidéki területek alapvető fontosságú része. Az erdők munkahelyeket teremtenek, biztosítják a gazdasági jólétet, szén-dioxidot tárolnak, egészségügyi előnyöket nyújtanak és küzdenek az elsivatagosodás ellen. Az Európai Néppárt úgy véli, hogy a fenntartható erdőgazdálkodáshoz szükséges legjobb know-how a tagállamokban található, ezért tiszteletben tartjuk a tagállamok hatáskörét az erdőkkel kapcsolatos jogszabályok terén. Határozottan támogatjuk az uniós mezőgazdasági termelőket és erdészeket, akik a körforgásos gazdaság középpontjában állnak, és a nagyon szükséges megújuló energiát és más bioalapú anyagokat termelnek, hangsúlyozva, hogy a fa fokozott építőipari felhasználása az épületeket szén-dioxid-nyelővé teheti. A vidéki turizmus fejlesztése, beleértve az intelligens vidéki célpontok koncepcióját is, további lehetőségeket kínál a mezőgazdasági jövedelmek diverzifikálására és a vidéki területek fellendítésére, és ezt aktívan támogatjuk.

Védjük a hagyományos agro-pásztorkodó gazdálkodást és más kültéri állattartási rendszereket, elismerve a biológiai sokféleség megőrzésében és a mezőgazdasági tevékenység fenntartásában játszott szerepüket Európa-szerte. Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy sürgősen biztosítani kell, hogy a gazdálkodás és a turizmus továbbra is lehetséges maradjon ezeken a területeken, tekintettel a nagyragadozók növekvő populációja által támasztott kihívásokra. A nagyragadozók problémáját haladéktalanul meg kell oldani. Itt az ideje a vadon élő állatokkal való gazdálkodás kiegyensúlyozott, regionális szintű rugalmasságot lehetővé tevő megközelítésének, amelyben a farkasok és medvék védelmi státuszának felülvizsgálata többé nem tabu. Tágabb értelemben lépéseket kell tennünk a város-vidék szakadék áthidalására azáltal, hogy elősegítjük a városokban és vidéken élők és a vidéken élők kihívásainak jobb kölcsönös megértését. A városi mezőgazdaság és a termelői piacok ösztönzése hatékony katalizátora lehet ennek az integrációnak. Be kell fektetnünk olyan intézkedésekbe, többek között kommunikációs stratégiákba, hogy a fogyasztók már fiatal koruktól kezdve megértsék és értékeljék a gazdálkodók erőfeszítéseit, amelyeket azért tesznek, hogy elegendő és jó minőségű élelmiszert fogyaszthassunk. Üdvözöljük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének bejelentését, miszerint stratégiai párbeszédet kezdeményeznek a mezőgazdasági termelőkkel, és biztosítani fogjuk, hogy az Önök hangja meghallgatásra találjon.

Az Európai Néppárt támogatja a nyitott és szabályokon alapuló kereskedelempolitikát. Ugyanakkor egyértelműek vagyunk: az importált termékeknek meg kell felelniük a saját termelőinktől elvárt környezetvédelmi, egészségügyi, növény-egészségügyi, állatjóléti és szociális normáknak. Támogatni fogunk minden olyan erőfeszítést, amely arra irányul, hogy szabványaink nemzetközi elismerést kapjanak, és biztosítjuk a viszonosságot, hogy Önökkel tisztességes bánásmódban részesüljenek. Nincs értelme csökkenteni a termelékenységünket, és a termelést, valamint az éghajlati hatásokat, például a szén-dioxid-kibocsátást és a vízhiányt harmadik országokra hárítani. Továbbá meg kell védenünk termelésünket a más ágazatokból származó kereskedelmi viták miatt kivetett megtorló vámoktól. Az uniós kereskedelmi megállapodásoknak rendelkezéseket kell tartalmazniuk az érzékeny termékek védelmére. A védzáradékokat akkor kell aktiválni, amikor a kereskedelmi volumenek megugrása veszélyezteti piacunk stabilitását. Kiváló földrajzi árujelzőinket minden kereskedelmi megállapodásban védeni kell.

Az EU környezetbarátabb mezőgazdaságának motorja az innováció és a beruházás, nem pedig az ideológia.

A csúcstechnológiába való beruházás és az ahhoz való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy az európai mezőgazdaság versenyképes maradjon a világpiacon, fenntartsuk magas színvonalunkat, és a társadalom elvárásainak megfelelő fenntartható termelési módszereket biztosítsunk. Akár az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséről, akár az állatjólét javításáról vagy a kevesebb inputanyag felhasználásáról van szó, úgy véljük, hogy a kutatás és az innováció jobb eredményeket fog hozni, mint a felülről lefelé irányuló célkitűzések egyszerű előírása. Követeljük, hogy minden tagállamban az Unió prioritásai által vezérelve, a regionális dimenziókat is figyelembe véve újból összpontosítsanak a mezőgazdasági kutatásra és innovációra. Csökkentenünk kell a környezetterhelést anélkül, hogy a csúcstechnológiák alkalmazásával szükségszerűen csökkentenénk a mezőgazdasági termelésünket. A precíziós mezőgazdaság és a környezetbarát innovációk alkalmazása nemcsak a termelékenységet fogja növelni, hanem a környezeti lábnyomot is minimalizálni fogja. Sokkal jobb és gyorsabb engedélyezési eljárásokat követelünk az új technikák és alternatívák számára. Több beruházásra van szükségünk a technológiába és az infrastruktúrába, az energiagazdálkodási rendszerekbe, a vidéki területeken elérhető, megbízható és gyors internetbe, és fokoznunk kell az interoperabilitást, a digitális készségeket, a digitális innovációs központokat, valamint új üzleti és irányítási modelleket kell kidolgoznunk. Küzdeni fogunk a Horizont kutatási program költségvetésének növeléséért, amely a mezőgazdaságra, az élelmiszerekre és a biogazdaságra irányul, és hangsúlyozzuk, hogy javítani kell a kisebb és új innovátorok piacra jutását. Fokoznunk kell erőfeszítéseinket annak biztosítása érdekében, hogy a know-how-t egy továbbfejlesztett mezőgazdasági tanácsadó rendszeren keresztül gyorsan eljuttassuk a gazdaságok szintjére. Továbbra is határozottan támogatni fogjuk a mesterséges intelligencia, a nagyméretű adatok, a digitalizáció és az európai űrtechnológia használatát a földgazdálkodás optimalizálása érdekében. Továbbfejlesztjük az olyan ígéretes kezdeményezéseket, mint az intelligens falvak .

Hiszünk abban, hogy a tudományalapú döntéshozatal, amely lehetővé teszi az új technológiák alkalmazását, sokkal jobb utat kínál egy fenntarthatóbb mezőgazdasági ágazat felé, mint a pusztán "ideológiai" megközelítések. Az új nemesítési technikák alkalmazásának engedélyezése az EU-ban például nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a gazdálkodók kevesebb ráfordítást - például vizet, műtrágyát és növényvédő szereket - igénylő növényeket termeljenek, hanem a K+F+I beruházásokat és munkahelyeket is jelent majd Európa-szerte. Mindazonáltal ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy az NBT-k összeegyeztethetők legyenek a jelenlegi növényfajta- és szabadalmi jogokkal. Úgy látjuk, hogy az önkéntes, piaci alapú szénalapú mezőgazdasági kezdeményezések bevezetése nagy lehetőséget kínál a gazdák számára jövedelmük diverzifikálására és jelentős környezeti előnyök elérésére. Elkötelezzük magunkat annak biztosítása mellett, hogy az ilyen rendszereket a lehető legkevesebb bürokráciával hozzák létre. Növelnünk kell az európai fehérjetermelést , mind az élelmiszer-, mind a takarmánytermelés terén. Hiszünk az innovációban és a fokozott körforgáshoz szükséges infrastruktúrában, mint például a maradékanyagok és a trágya felhasználása a gazdaságon belüli megújuló energia előállítására vagy a drága vegyszeres műtrágyák helyettesítésére. Ez jobb a talaj számára, és csökkenti a műtrágyagyártáshoz kapcsolódó CO2-kibocsátást.

Úgy látjuk, hogy a KAP a fő hajtóerő az innovatívabb, versenyképesebb és fenntarthatóbb európai mezőgazdaság megvalósításához. Megmutattuk, hogy szükség esetén készen állunk arra, hogy elvetjük azokat a rosszul átgondolt jogalkotási javaslatokat, amelyek a KAP-ot próbálják felváltani, elvonják annak pénzeszközeit, és új terheket rónak Önökre anélkül, hogy életképes alternatívákat és kompenzációt kínálnának. A természet helyreállítására, a növényvédő szerekre és az ipari kibocsátásokra vonatkozó javaslatok jó példák erre. Biztosan nem most van itt az ideje, hogy kockára tegyük élelmiszerbiztonságunkat. Éppen ellenkezőleg, termelésünk fenntartható fokozására van szükségünk ahhoz, hogy garantálni tudjuk az élelmiszer-ellátottságot az EU-n belül és kívül, különösen akkor, amikor Oroszország az afrikai kontinensre és más sebezhető régiókba irányuló gabonaexportot fenyegeti. Elutasítjuk azokat a javaslatokat, amelyek veszélyeztetik az önök tulajdonjogát, és amelyekből hiányzik az átfogó hatásvizsgálat, különösen a gazdaságok életképessége és a generációs megújulás tekintetében. Nem szabad, hogy Önökre hagyják a nagyobb fenntarthatóság számláját!

Az EPP kiáll a gazdálkodók és a vízhatékonyság növelése érdekében már eddig is tett hatalmas erőfeszítéseik mellett. További támogatást kell nyújtanunk a fenntarthatóbb vízhasználat érdekében. Úgy véljük, hogy a vízinfrastruktúrába és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási technológiákba történő új beruházások alapvető fontosságúak a mezőgazdasági ágazat jövője szempontjából azokban a tagállamokban, amelyek jobban ki vannak téve a vízhiány és az aszály hatásainak.

Megértjük, hogy Önöknek azzal a hatalmas kihívással kell szembenézniük, hogy egy nagyon versenyképes globalizált piacon többet és jobban termeljenek, miközben a környezetre kevesebb hatást gyakorolnak, ugyanakkor közvetlenül szenvednek az éghajlatváltozás hatásaitól. Nem várhatjuk el Önöktől, hogy kevesebb támogatással sokkal többet tegyenek. Tudjuk, hogy a piac gyakran nem honorálja a fenntarthatóbb gyakorlatokból eredő magasabb termelési költségeket. Végső soron szeretnénk elősegíteni egy új társadalmi konszenzus kialakulását. Szeretnénk, ha a fogyasztók valóban támogatnák a fenntarthatóbb módon előállított élelmiszereket, és ezt tükröznék a helyi élelmiszerüzletekben való választásukban is.

Más kapcsolódó tartalmak