Έγγραφο θέσης της ομάδας του ΕΛΚ: Συμφωνία για τους Ευρωπαίους γεωργούς - Το όραμα του ΕΛΚ για τη γεωργία στην Ευρώπη

10.10.2023

Έγγραφο θέσης της ομάδας του ΕΛΚ: Συμφωνία για τους Ευρωπαίους γεωργούς - Το όραμα του ΕΛΚ για τη γεωργία στην Ευρώπη

Έκδοση picture

Το ΕΛΚ είναι το κόμμα των Ευρωπαίων γεωργών και των αγροτικών κοινοτήτων. Είμαστε στο πλευρό σας και θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά σας. Εσείς είστε που γεμίζετε το τραπέζι μας με θρεπτικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Εσείς είστε που ακολουθείτε στην παραγωγή σας τα υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως. Εσείς φροντίζετε τη φύση και διατηρείτε ζωντανές τις κοινότητες στις αγροτικές μας περιοχές, καθιστώντας τις ελκυστικούς τόπους διαβίωσης και εργασίας. Πρόκειται για δημόσια αγαθά που ωφελούν όλες και όλους. Τα προϊόντα που παράγετε με εμπειρογνωμοσύνη, με βάση τη μοναδική τεχνογνωσία που τελειοποιήθηκε με την πάροδο των αιώνων, είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλώς τρόφιμα. Αποτελούν σημαντικό μέρος της κοινής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας και είναι αντικείμενο θαυμασμού για την αριστεία τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, παρέχετε επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ και πέραν αυτής. Έχετε ήδη καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να παράγετε με βιώσιμο τρόπο και έχετε δεσμευθεί να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στο μέλλον. Ανταποκριθήκατε στην πρόκληση για συνέχιση της παραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας και το επαναλαμβάνετε εκ νέου υπό άκρως δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για όλους αυτούς τους λόγους, σας είμαστε ευγνώμονες. Αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες σας, διότι έχουμε δεσμευθεί να διατηρήσουμε έναν ισχυρό και ανθεκτικό εγχώριο γεωργικό τομέα. Καταδικάζουμε όσους, για ιδεολογικούς λόγους, σας κατηγορούν για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό αποθαρρύνει ιδίως τους γεωργούς νεαρής ηλικίας από το να παραμείνουν στη γεωργία και συνιστά απειλή για την επισιτιστική μας ασφάλεια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βασιζόμαστε σε άλλους όσον αφορά τις βασικές προμήθειες, πόσω μάλλον, τα τρόφιμα. Για το ΕΛΚ, η γεωργία αποτελεί τομέα στρατηγικής σημασίας. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε μαζί σας για να εξασφαλίσουμε ένα ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο που θα καθιστά εφικτό ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα εργαζόμαστε για να υπάρξουν βελτιώσεις στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και την καλή διαβίωση των ζώων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την αξία των περιφερειακών και τοπικών προσεγγίσεων. Άπαντες ωφελούνται από έναν γεωργικό τομέα που είναι βιώσιμος από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη. Η Ομάδα μας εστιάζει και στις τρεις αυτές απόψεις.

Χωρίς τους γεωργούς δεν υπάρχουν τρόφιμα: διασφάλιση των οικονομικών και κοινωνικών προοπτικών των γεωργών της ΕΕ

Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 9 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ, με εργατικό δυναμικό περίπου 17 εκατομμυρίων ατόμων. Ο τομέας της προμήθειας τροφίμων γενικότερα, με επίκεντρο τη γεωργία, αντιπροσωπεύει περίπου το 8 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Ωστόσο, το γεωργικό εισόδημα υστερεί σημαντικά σε σχέση με τους μέσους μισθούς στα περισσότερα κράτη μέλη. Επιπλέον, από το 2005, η ΕΕ έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο των γεωργικών της εκμεταλλεύσεων, και το ποσοστό των απασχολούμενων στη γεωργία μειώθηκε από το 6,4 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ το 2005 στο 4,2 % το 2020. Είμαστε αποφασισμένοι να ανακόψουμε αυτή τη μείωση.

Το ΕΛΚ τάσσεται υπέρ ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου που θα βασίζεται στις οικογένειες και στους κατ’ επάγγελμα γεωργούς, με επίκεντρο τις δυναμικές αγροτικές κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ. Αναγνωρίζουμε επίσης τη σημασία της προώθησης ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές μας περιοχές που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα των αγροτικών οικονομιών. Αντιλαμβανόμαστε ότι όσοι ζουν στις αγροτικές κοινότητες χρειάζονται τις ίδιες υπηρεσίες με αυτούς που ζουν στα αστικά κέντρα, όπως η υγεία, οι συγκοινωνιακές συνδέσεις και οι υπηρεσίες φροντίδας. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γεωργών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς, όπως οι ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι ερημωμένες περιοχές, καθώς η γεωργία αποτελεί συχνά τον κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης σε αυτά τα μέρη της Ευρώπης. Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γεωργών στις πυκνοκατοικημένες περιοχές με υψηλό βαθμό αστικοποίησης, όπου η φύση, η οικονομία, η στέγαση και οι γεωργικές δραστηριότητες είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες. Πιστεύουμε ότι στην ΕΕ μπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικά μοντέλα γεωργίας και τασσόμαστε υπέρ της ελεύθερης επιλογής. Υπάρχει τεράστια ποικιλομορφία στα γεωργικά μοντέλα και στις αγροοικολογικές αρχές που μπορούν να εφαρμοστούν, και θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε ανάλογα με την αγορά, τον επιχειρηματικό προσανατολισμό, τις γεωπονικές προκλήσεις, τις γεωργικές παραδόσεις, την κερδοφορία και το κόστος.

Ανέκαθεν υποστηρίζαμε μια ισχυρή, καλά χρηματοδοτούμενη κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζετε, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό της ΚΓΠ. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της ΚΓΠ για την περίοδο 2023-2027, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά στρατηγικά σχέδια θα επιτύχουν τους στόχους που έχουμε θέσει. Είμαστε διατεθειμένοι να θέσουμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη προ των ευθυνών τους, εάν διαπιστώσουμε ότι το νέο σύστημα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερη —και όχι λιγότερη— πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, εάν η κατανομή της στήριξης αποδειχθεί λιγότερο δίκαιη, και εάν το νέο καθεστώς αιρεσιμότητας και τα λοιπά περιβαλλοντικά μέτρα θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα των γεωργών να παρέχουν επισιτιστική ασφάλεια. Θα επαγρυπνούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα συνταγματικά προνόμια των περιφερειών της ΕΕ όσον αφορά τη γεωργική πολιτική θα προστατεύονται και ότι οι γεωργοί θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε όλα τα κράτη μέλη. Πιστεύουμε ότι η κατανομή της στήριξης της ΚΓΠ πρέπει να είναι δίκαιη μεταξύ των κρατών μελών και εντός αυτών. Όσοι εκλεγούν το 2024 θα αποφασίσουν τη μελλοντική ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2027. Δεσμευόμαστε να προβούμε στις αναγκαίες βελτιώσεις προς όφελός σας, διασφαλίζοντας έναν ισχυρό οικονομικό πυλώνα που θα επιτρέπει τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες θα στηρίζουν την ανανέωση των γενεών και θα σας προστατεύουν καλύτερα σε μια εξαιρετικά ασταθή παγκόσμια αγορά. Πιστεύουμε ότι οι γεωργοί θα πρέπει να είναι σε θέση να διορθώνουν τα σφάλματα που διαπράττονται καλή τη πίστει πριν από την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, και θα επιμείνουμε στην τήρηση αυτού του δικαιώματος που εξασφαλίσαμε για εσάς στο πλαίσιο της ΚΓΠ.  

Επιμένουμε στην εντατικοποίηση των προσπαθειών προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανησυχητική έλλειψη ανανέωσης των γενεών στη γεωργία, ιδίως καθιστώντας τις αγροτικές περιοχές ελκυστικότερες για τη νεότερη γενιά. Χωρίς νέους ανθρώπους που να είναι πρόθυμοι να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωργού, ο πρωτογενής τομέας θα εκλείψει και η οικονομική ζωή στις αγροτικές περιοχές θα καταρρεύσει. Μόνο το 11,9 % των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ ήταν κάτω των 40 ετών το 2020. Αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Θα στηρίξουμε όλα τα μέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα στους νέους να εξασφαλίσουν το μέλλον του τομέα, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της πρόσβασης σε γη και χρηματοδότηση, προωθώντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και κατάρτιση, διασφαλίζοντας τη συνοχή μεταξύ των τοπικών, εθνικών και ενωσιακών μέτρων για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, καθώς και μέσω στρατηγικών διαδοχής της γεωργικής εκμετάλλευσης. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο θεσμό της μαθητείας στον γεωργικό τομέα, στις επενδύσεις σε προγράμματα κατάρτισης σε τρίτο επίπεδο και στη διευκόλυνση μιας διαρθρωμένης μετάβασης νέων ανθρώπων στη γεωργία. Πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ θα πρέπει να αυξηθεί για τους καινοτόμους νέους γεωργούς. Υποστηρίζουμε περιφερειακά μέτρα που θα καταστήσουν τις αγροτικές περιοχές ελκυστικότερους τόπους διαμονής για τους ανθρώπους, νέους και ηλικιωμένους. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών στη γεωργία έχει αυξηθεί, φθάνοντας το 31,6 % το 2020, ωστόσο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ΚΓΠ και λοιπά εργαλεία για να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα. Αναγνωρίζουμε τον ζωτικό ρόλο των γυναικών γεωργών στην αγροτική οικονομία. Υποστηρίζουμε μέτρα που θα καταστήσουν τη γεωργία ελκυστικότερη προοπτική σταδιοδρομίας για τις γυναίκες, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέες γυναίκες να ασχοληθούν με τη γεωργία. Εμμένουμε στην άποψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται τα κοινωνικά δικαιώματα όλων των γεωργών και όσων απασχολούνται στον τομέα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχική ευεξία των γεωργών εν μέσω των πολύπλοκων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αβεβαιοτήτων, των επαγγελματικών κινδύνων και της ανεπαρκούς εκτίμησης όσον αφορά τη συμβολή τους στην κοινωνία. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι μια γεωργική πολιτική που βασίζεται στην αγορά μπορεί να αφήσει τους γεωργούς εκτεθειμένους στις επιπτώσεις της ακραίας αστάθειας των τιμών. Η ταχεία εισροή σιτηρών στην ΕΕ ως συνέπεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία καταδεικνύει πόσο γρήγορα μπορεί να αποσταθεροποιηθούν οι αγορές, ιδίως στις χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία. Ως εκ τούτου, ζητούμε την ανάληψη αποφασιστικής δράσης ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα της αγοράς και να αποζημιωθούν οι πληγέντες γεωργοί. Δεσμευόμαστε να πράξουμε περισσότερα ώστε να σας προστατεύσουμε από τις καταστροφικές συνέπειες της αστάθειας των τιμών και προτιθέμεθα να βελτιώσουμε περαιτέρω τα μέσα σταθερότητας των τιμών στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ. Αγωνιστήκαμε σκληρά για να βελτιώσουμε τα εργαλεία της ΚΓΠ και να ενισχύσουμε τους χρηματοδοτικούς πόρους με στόχο την αντιμετώπιση των κρίσεων, παρέχοντας ενισχυμένες δυνατότητες διαχείρισης κινδύνων, ισχυροποιώντας τον ρόλο των οργανώσεων παραγωγών και βελτιώνοντας τη δομή της αλυσίδας τροφίμων. Η έκδοση της πρώτης στα χρονικά οδηγίας για την εξάλειψη των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα τροφίμων αποτέλεσε επιτυχία του ΕΛΚ και εγγυόμαστε ότι η εν λόγω οδηγία θα επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Δεν λαμβάνετε δίκαιη τιμή για τα προϊόντα σας από την αξιακή αλυσίδα, γεγονός που συνιστά σκάνδαλο. Ζητούμε τη διεξαγωγή έρευνας ευρείας κλίμακας για το θέμα αυτό. Σας αξίζει ένα δίκαιο εισόδημα και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να το αποκτήσετε. Τασσόμαστε υπέρ της ύπαρξης ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους γεωργούς της ΕΕ εντός της ενιαίας αγοράς. Απορρίπτουμε κάθε απόπειρα των μεγάλων μη γεωργικών επιχειρήσεων να συσταθούν απλώς και μόνο για να εκμεταλλευθούν τη ΚΓΠ προς οικονομικό όφελος. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους ενεργούς γεωργούς: ανήκουν σε εσάς!

Τα δάση και ολόκληρη η αξιακή αλυσίδα που βασίζεται στα δάση αποτελούν ζωτικό τμήμα των αγροτικών περιοχών. Τα δάση παρέχουν θέσεις εργασίας, εξασφαλίζουν οικονομική ευημερία, αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα, προσφέρουν οφέλη για την υγεία και καταπολεμούν την απερήμωση. Το ΕΛΚ πιστεύει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν την καλύτερη τεχνογνωσία για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών· ως εκ τούτου, σεβόμαστε την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά τη νομοθεσία που σχετίζεται με τα δάση. Υποστηρίζουμε σθεναρά τους γεωργούς και τους δασοκόμους της ΕΕ που βρίσκονται στο επίκεντρο της κυκλικής οικονομίας, οι οποίοι παράγουν την αναγκαία ανανεώσιμη ενέργεια και άλλα υλικά βιολογικής προέλευσης, υπογραμμίζοντας ότι η αυξημένη χρήση ξύλου στις κατασκευές μπορεί να μετατρέψει τα κτίρια σε καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα. Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των έξυπνων αγροτικών προορισμών, προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες για τη διαφοροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων και την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών, και τον υποστηρίζουμε ενεργά.

Υπερασπιζόμαστε την παραδοσιακή αγροκτηνοτροφία και άλλα υπαίθρια κτηνοτροφικά συστήματα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, επιμένουμε ότι είναι επειγόντως απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η γεωργία και ο τουρισμός θα εξακολουθήσουν να υφίστανται σε αυτές τις περιοχές υπό το πρίσμα των προκλήσεων που θέτει ο αυξανόμενος πληθυσμός μεγάλων σαρκοφάγων. Το πρόβλημα των μεγάλων σαρκοφάγων πρέπει να επιλυθεί χωρίς καθυστέρηση. Είναι καιρός να υιοθετηθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση της άγριας πανίδας, με την οποία θα καταστεί δυνατή η ευελιξία σε περιφερειακό επίπεδο, και μια προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας η επανεξέταση του καθεστώτος προστασίας των λύκων και των αρκούδων δεν θα είναι πλέον ταμπού. Με την ευρύτερη έννοια, πρέπει να λάβουμε μέτρα για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών, προωθώντας την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όσοι ζουν στις πόλεις μας και όσοι ζουν στην ύπαιθρο. Η ενθάρρυνση της αστικής γεωργίας και των λαϊκών αγορών μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη αυτού του συνδετικού κρίκου. Πρέπει να επενδύσουμε σε μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιακών στρατηγικών, ούτως ώστε οι καταναλωτές να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν από μικρή ηλικία τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι γεωργοί για να εξασφαλίσουν επαρκή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα προς κατανάλωση. Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ότι πρόκειται να ξεκινήσει στρατηγικός διάλογος με τους γεωργούς, και στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η φωνή σας θα εισακουστεί. 

Το ΕΛΚ υποστηρίζει μια ανοικτή και βασισμένη σε κανόνες εμπορική πολιτική. Ωστόσο, θέλουμε να καταστεί σαφές ότι: τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα περιβαλλοντικά, υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά, κοινωνικά πρότυπα, καθώς και τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, αντίστοιχα με εκείνα που αναμένονται από τους δικούς μας παραγωγούς. Θα στηρίξουμε όλες τις προσπάθειες για να επιτύχουμε τη διεθνή αναγνώριση των προτύπων μας και να διασφαλίσουμε την αμοιβαιότητα, ώστε η αντιμετώπισή σας να είναι δίκαιη. Δεν έχει νόημα να μειώσουμε την παραγωγικότητά μας και να μεταφέρουμε την παραγωγή, καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η διαρροή άνθρακα και η λειψυδρία, σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, πρέπει να προστατεύσουμε την παραγωγή μας από την επιβολή δασμών αντιποίνων για εμπορικές διαφορές που προκύπτουν σε άλλους τομείς. Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις για την προστασία ευαίσθητων προϊόντων. Οι ρήτρες διασφάλισης θα πρέπει να ενεργοποιούνται, όταν οι απότομες αυξήσεις στον όγκο των συναλλαγών απειλούν τη σταθερότητα της αγοράς μας. Οι εξαιρετικές γεωγραφικές ενδείξεις μας πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες.

Η καινοτομία και οι επενδύσεις —και όχι η ιδεολογία— ως κινητήριες δυνάμεις για μια πιο πράσινη γεωργία στην ΕΕ

Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και η πρόσβαση σε αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας στην παγκόσμια αγορά, την τήρηση των υψηλών προτύπων μας και τη διασφάλιση βιώσιμων μεθόδων παραγωγής σύμφωνα με τις προσδοκίες της κοινωνίας. Είτε πρόκειται για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είτε για βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων είτε για χρήση λιγότερων εισροών, πιστεύουμε ότι η έρευνα και η καινοτομία θα αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι η απλή επιβολή στόχων από την κορυφή προς τη βάση. Ζητούμε να υπάρξει επανεστίαση στη γεωργική έρευνα και καινοτομία σε όλα τα κράτη μέλη, με γνώμονα τις προτεραιότητες της Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές διαστάσεις. Πρέπει να περιορίσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, χωρίς απαραιτήτως να μειώσουμε τη γεωργική μας παραγωγή, μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής. Η υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας και των φιλικών προς το περιβάλλον καινοτομιών όχι μόνο θα τονώσουν την παραγωγικότητα, αλλά και θα ελαχιστοποιήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ζητούμε σημαντικά καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης για τις νέες τεχνικές και εναλλακτικές λύσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, σε συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, σε προσβάσιμο, αξιόπιστο και γρήγορο διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές, και πρέπει να ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες, τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας και να αναπτύξουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα διακυβέρνησης. Θα αγωνιστούμε για αύξηση του προϋπολογισμού όσον αφορά το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων», το οποίο είναι αφιερωμένο στη γεωργία, τα τρόφιμα και τη βιοοικονομία, και τονίζουμε την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στην αγορά για τους μικρότερους και νεότερους φορείς καινοτομίας. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε την ταχεία μεταφορά της τεχνογνωσίας σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω ενός βελτιωμένου συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε αποφασιστικά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, των μαζικών δεδομένων, της ψηφιοποίησης και της χρήσης της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της γης. Θα αναπτύξουμε περαιτέρω ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες, όπως τα «έξυπνα χωριά».

Πιστεύουμε ότι η επιστημονικά τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, η οποία επιτρέπει τη χρήση νέων τεχνολογιών, προσφέρει πολύ καλύτερες μεθόδους προς έναν πιο βιώσιμο γεωργικό τομέα από ό,τι οι αμιγώς «ιδεολογικές» προσεγγίσεις. Το να επιτραπεί η χρήση νέων τεχνικών αναπαραγωγής (NBT) στην ΕΕ, για παράδειγμα, όχι μόνο θα σας δώσει τη δυνατότητα, ως γεωργοί, να παράγετε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερες εισροές, όπως νερό, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, αλλά θα συνεπάγεται επίσης επενδύσεις και θέσεις εργασίας στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης (RD&I) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα επιμείνουμε, ωστόσο, ότι οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής (NBT) πρέπει να είναι συμβατές με τα ισχύοντα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών και τη νομοθεσία περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Διαβλέπουμε μεγάλες δυνατότητες για τους γεωργούς προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα εισοδήματά τους και να αποφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της ανάπτυξης εθελοντικών πρωτοβουλιών ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας που βασίζονται στην αγορά. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα αυτά θα δημιουργηθούν με τη μικρότερη δυνατή γραφειοκρατία. Πρέπει να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή πρωτεϊνών, τόσο για τα τρόφιμα όσο και για τις ζωοτροφές. Πιστεύουμε στην καινοτομία και στις απαραίτητες υποδομές για αυξημένη κυκλικότητα, όπως η χρήση υπολειμματικών ροών και κοπριάς για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή για την υποκατάσταση ακριβών χημικών λιπασμάτων. Αυτό είναι καλύτερο για το έδαφος και μειώνει τις εκπομπές CO2 που συνδέονται με την παραγωγή λιπασμάτων.

Θεωρούμε ότι η ΚΓΠ αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για την επίτευξη πιο καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βιώσιμης γεωργίας στην Ευρώπη. Αποδείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι, εάν χρειαστεί, να απορρίψουμε εσφαλμένες νομοθετικές προτάσεις που προσπαθούν να αντικαταστήσουν την ΚΓΠ, να απομυζήσουν τα κονδύλιά της και να σας επιβάλουν νέα βάρη χωρίς να σας προσφερθούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και αποζημιώσεις. Οι προτάσεις για την αποκατάσταση της φύσης, τα φυτοφάρμακα και τις βιομηχανικές εκπομπές αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα. Ασφαλώς και δεν είναι η ώρα να τεθεί σε κίνδυνο η επισιτιστική μας ασφάλεια. Αντιθέτως, πρέπει να εξετάσουμε τη βιώσιμη εντατικοποίηση της παραγωγής μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα τροφίμων εντός και εκτός της ΕΕ, ιδίως σε μια εποχή κατά την οποία η Ρωσία απειλεί τις εξαγωγές σιτηρών στην αφρικανική ήπειρο και σε άλλες ευάλωτες περιοχές. Απορρίπτουμε τις προτάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας και στερούνται ολοκληρωμένων εκτιμήσεων επιπτώσεων, ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ανανέωση των γενεών. Το κόστος που συνεπάγεται μια μεγαλύτερη βιωσιμότητα δεν θα πρέπει να το επωμιστείτε εξ ολοκλήρου εσείς!

Το ΕΛΚ υποστηρίζει τους γεωργούς και τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν ήδη καταβάλει για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης των υδάτων. Η υποστήριξή μας πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η πιο βιώσιμη χρήση του νερού. Θεωρούμε ότι οι νέες επενδύσεις σε υποδομές ύδρευσης και σε τεχνολογίες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητες για το μέλλον του γεωργικού τομέα στα κράτη μέλη που είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της λειψυδρίας και της ξηρασίας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι είστε αντιμέτωποι με την τεράστια πρόκληση της μεγαλύτερης και καλύτερης παραγωγής σε μια πολύ ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη αγορά, με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα υφίσταστε άμεσα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορούμε να αναμένουμε από εσάς, ως γεωργοί, να κάνετε πολύ περισσότερα με λιγότερη στήριξη. Γνωρίζουμε ότι η αγορά συχνά δεν ανταμείβει το υψηλότερο κόστος παραγωγής που προκύπτει από πιο βιώσιμες πρακτικές. Τέλος, θα θέλαμε να διευκολύνουμε μια νέα συναίνεση εντός της κοινωνίας. Θα θέλαμε να δούμε πραγματικά τους καταναλωτές να τάσσονται υπέρ των τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και αυτό να αντικατοπτρίζεται στις επιλογές τους στα τοπικά καταστήματα τροφίμων.

Άλλα συναφή περιεχόμενα