Julkaisut: OIKEUS- JA SISÄASIAT

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Child Rights
julkaisut 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
OIKEUS- JA SISÄASIAT

EPP-Ryhmän Kannanotto lapsen oikeuksiin

I. Johdanto “Unioni vaalii ja puolustaa arvojaan ja etujaan – – ja edistää osaltaan kansalaistensa suojelua. Se edistää...

julkaisut 28.04.2015 - 15:45
publications 28.04.2015 - 15:45
ULKOASIAT OIKEUS- JA SISÄASIAT

EPP-RYHMÄN SOPIMUS TERRORISMIN TORJUNNASTA

Radikalisoitumisen estäminen ja radikalismista luopumisen edistäminen Yksi strategiamme...