Julkaisut: OIKEUS- JA SISÄASIAT

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Child Rights
julkaisut 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
OIKEUS- JA SISÄASIAT

EPP-Ryhmän Kannanotto lapsen oikeuksiin

I. Johdanto “Unioni vaalii ja puolustaa arvojaan ja etujaan – – ja edistää osaltaan kansalaistensa suojelua. Se edistää...

Combat Organised Crime
julkaisut 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
OIKEUS- JA SISÄASIAT

Kannanotto: Miten järjestäytynyttä rikollisuutta voidaan torjua Euroopan unionissa

Johdanto Järjestäytynyt rikollisuus on m...

julkaisut 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
ULKOASIAT OIKEUS- JA SISÄASIAT

EPP-RYHMÄN SOPIMUS TERRORISMIN TORJUNNASTA

Radikalisoitumisen estäminen ja radikalismista luopumisen edistäminen Yksi strategiamme...