Väljaanded: MAJANDUS JA KESKKOND

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

valjaanded 07.10.2022 - 15:17
publications 07.10.2022 - 15:17
MAJANDUS JA KESKKOND

KOSMOSEPOLIITIKA MAJANDUSKASVU, MAJANDUSLIKU ÜLEMINEKU JA JULGEOLEKU TAGAMISEKS EUROOPAS

Meie visioon ERP fraktsioon püüab s...

valjaanded 07.07.2021 - 10:15
publications 07.07.2021 - 10:15
MAJANDUS JA KESKKOND

EPP fraktsiooni seisukoht: Euroopa hooldusstrateegia

Kogu Euroopas on hooldamine ja hoolduse saamine püsivalt aktuaalne ning paljudele eurooplastele ...

valjaanded 20.05.2021 - 11:00
publications 20.05.2021 - 11:00
MAJANDUS JA KESKKOND

ERP fraktsiooni seisukoht sotsiaalpoliitika kohta

Meie töötamise viisid ei saa enam kunagi olema endised. Tehnoloogiline revolutsioon, mille me t...

valjaanded 24.04.2018 - 10:15
valjaanded 02.10.2015 - 8:15
publications 02.10.2015 - 8:15
VÄLISSUHTED MAJANDUS JA KESKKOND

Energiajulgeoleku välispoliitiline mõõde

EESMÄRGID Meie eesmärk on tagada Euroopa Liidule energiaimpordi suurem varustuskindlus. Euroopa Liit...

valjaanded 24.06.2015 - 15:15
publications 24.06.2015 - 15:15
MAJANDUS JA KESKKOND

ERP fraktsiooni seisukoht maksustamise kohta

ERP fraktsiooni prioriteedid maksustamise osas: Makse tuleb maksta riikides, kus toimub tegelik...