Приоритети на Групата на ЕНП за периода 2014-2019

26.11.2014

Приоритети на Групата на ЕНП за периода 2014-2019

Публикация picture

 Брошурата определя приоритетите на Групата на ЕНП в Европейския парламент за предстоящия мандат 2014-2019 г.