Προτεραιότητες της Κ.Ο. του ΕΛΚ για την περίοδο 2014-2019

26.11.2014

Προτεραιότητες της Κ.Ο. του ΕΛΚ για την περίοδο 2014-2019

Μετάφραση
Αυτο το περιεχόμενο είναι επίσης διαθέσιμο στο/στα:

Η συγκεκριμένη έκδοση προσδιορίζει τις πλέον επείγουσες προτεραιότητες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις οποίες θα αναλάβει δράση  κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019.