Огромна стъпка към нова миграционна политика на ЕС

28.03.2023 13:30

Огромна стъпка към нова миграционна политика на ЕС

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия
Φωτογραφία μεταναστών

С гласовете на групата на ЕНП Европейският парламент ще одобри днес позицията си относно нова, отговорна и функционираща европейска миграционна политика.

Така нареченият "Пакт за миграцията" ще осигури конструктивна и устойчива общоевропейска рамка за справяне с миграционното предизвикателство. Той ще спомогне за предотвратяването на незаконната миграция и неразрешените движения между държавите от ЕС. Новите правила ще се борят и с контрабандата на мигранти и трафика на хора и ще гарантират солидарност между държавите от ЕС чрез механизма за солидарност.

"Новата правна рамка постига справедлив баланс между солидарността и отговорността. Пактът за миграцията като цяло ще ни позволи да си възвърнем контрола върху външните граници, да осигурим бързи и справедливи процедури за бързо разграничаване на бежанците от икономическите мигранти, да засилим сътрудничеството с трети държави за предотвратяване на незаконните заминавания, да подкрепим нуждаещите се от международна закрила и да върнем онези, които нямат право да останат в ЕС", заяви Томас Тобе, член на Европейския парламент, водещ преговарящ по Регламента за управление на убежището и миграцията.

"Европейският парламент също така се отказва от задължителното преместване на лица, търсещи убежище, като водещ принцип на миграционната политика. Вместо това един постоянен механизъм за солидарност ще осигури истинска солидарност и ще позволи гъвкави и доброволни вноски. Това е важна промяна, която увеличава възможностите на ЕС да се обедини по конструктивен начин", заяви Тобе.

"Миграционната криза е общоевропейско предизвикателство, което трябва да поемем заедно и отговорно. Нуждаем се от дългосрочно управление на миграцията вместо от постоянна спирала на възмущение. Днешното гласуване е огромна стъпка в тази посока. Вярвам, че сега държавите членки ще продължат без забавяне напред, за да започнат преговорите това лято, така че тези нови правила да могат да бъдат приложени възможно най-скоро", заключи Йерун Ленаерс, член на ЕП, говорител на Групата на ЕНП по вътрешните работи.

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 176 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание