Stališča

Read or download our position papers to learn about our position on European legislative and policy issues and more.

Combat Organised Crime
objave 13.09.2022 - 20:15
publications 13.09.2022 - 20:15
PRAVNE IN NOTRANJE ZADEVE

DOKUMENT O STALIŠČU O BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU V EVROPSKI UNIJI

Uvod Organizirani kriminal močno ogroža notranjo v...

Child Rights
objave 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
PRAVNE IN NOTRANJE ZADEVE

Dokument o Stališču Skupine ELS o otrokovih pravicah

I. Uvod „[...] Unija podpira in spodbuja svoje vrednote in interese ter prispeva k zaščiti svo...

objave 28.04.2015 - 15:45
publications 28.04.2015 - 15:45
ZUNANJE ZADEVE PRAVNE IN NOTRANJE ZADEVE

PROTITERORISTIČNI PAKT SKUPINE EPP

Preprečevanje radikalizacije in krepitev procesa deradikalizacije Eno ključnih vprašanj, na katerega se osredotoča na...