Standpuntennota

Read or download our position papers to learn about our position on European legislative and policy issues and more.

publicaties 10.09.2020 - 11:00
publications 10.09.2020 - 11:00
BEGROTING EN STRUCTUREEL BELEID

Standpuntnota van de EVP-Fractie over de GLB-hervorming

Wij als EVP-Fractie zijn en blijven de spreekbuis en verdediger van de Europese landbouwers en...