2013 is een cruciaal jaar voor de EU en Turkije, waarin we onze constructieve relatie in een sfeer van wederzijds begrip en wederzijds respect moeten handhaven en verder ontwikkelen. Belangrijk is dat zowel de EU als Turkije meer betrokken zijn bij het onderhandelingsproces over Turkse toetreding tot de EU. Dit is de belangrijkste conclusie van Ria Oomen uit Maasbracht (CDA-Europarlementariër en woordvoerder op het toetredingsproces van Turkije) in haar meest recente resolutie over Turkije, die vandaag door een grote meerderheid in het Europees Parlement commissie buitenlandse zaken werd aangenomen.

Ria Oomen benadrukt dat om te komen tot hernieuwde wederzijdse betrokkenheid inspanningen van beide kanten nodig zijn: ¨Voor Turkije onderstrepen we het belang van juridische hervormingen die moeten leiden tot een modern, efficiënt, onafhankelijke en onpartijdig justitie systeem.¨

Het derde juridische hervormingspakket is een belangrijke stap in de goede richting, maar het is noodzakelijk om dit hervormingsproces dit jaar voort te zetten. Dit in verband met de te ruime definities van terrorisme in het strafrecht en de anti-terreur wet. ¨

Fundamentele vrijheden moeten worden beschermd in de bredere context van de rechtsstaat, niet alleen in termen van tekst, maar ook in de toepassing van de wet. Als Turkije zich ontwikkelt tot een moderne en welvarende samenleving dit is gunstig voor Turkse burgers, maar ook voor de EU ", aldus Oomen.

2013 wordt een belangrijk jaar, niet alleen in termen van de EU en Turkije, maar ook met betrekking tot de Koerdische kwestie en de nieuwe grondwet. De resolutie verwelkomt het dialoog tussen de Turkse regering en Abdullah Öcalan. Deze gesprekken kunnen leiden tot de oplossing van het Turks-Koerdisch conflict op een vredige en democratische manier. Alle politieke partijen, de media en het maatschappelijk middenveld in Turkije moeten een constructieve rol spelen om het vredesproces te laten slagen.

Andere gerelateerde inhoud