MENINGEN DIE HIER ZIJN GEUIT ZIJN DE MENINGEN VAN DE NATIONALE DELEGATIE EN WEERSPIEGELEN NIET ALTIJD DE MENING VAN DE GROEP ALS GEHEEL

CDA bezoekt Fokker en Damen: investeren in innovatie voor meer werkgelegenheid

 

De CDA-delegatie in het Europees Parlement bezocht vrijdag 26 april Fokker Technologies - specialist in bouw en onderhoud van vliegtuig(onderdelen) - en Damen Shipyards Group in Papendrecht en Gorinchem. De vliegtuig- en scheepsbouw zijn ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio. 

 

Het CDA wil zich inzetten voor behoud van de werkgelegenheid en zich verdiepen in de specifieke kansen en problemen waar deze industrie tegenaan loopt in Europa.

 

Bedrijven als Fokker en Damen vragen met klem aandacht voor het behoud van toegang tot EU-innovatiesubsidies Dit soort mid-cap size bedrijven moet je juist niet uitsluiten, want zij nemen een voortrekkersrol in grote innovatieprojecten waar het MKB van mee profiteert. Het ontbreekt veel MKB-bedrijven vaak aan voldoende resources om zelf een langjarig EU-project te trekken. Indien je grotere bedrijven buitensluit raak je dus ook het MKB.

 

"De maritieme sector en vliegtuigbouw- en onderhoud zijn voor de regio belangrijk. Ze zijn een bron van banen en vernieuwing die we zeker vanuit Europa moeten steunen. Europese wetgeving moet goed rekening houden met de specifieke eisen van deze industrie", aldus Corien Wortmann-Kool (CDA-Europarlementariër en woordvoerder Transport). Zij kent de regio goed, omdat ze afkomstig is uit de Alblasserwaard. 

 

“Europa heeft dringend behoefte aan uitvindingen die werk opleveren. De EU moet daarom bedrijven als Fokker en Damen juist een duwtje in de rug geven”, vindt Lambert van Nistelrooij, Europarlementslid en specialist in innovatie- en regiosubsidies. “De werkloosheid in Nederland breekt records. Die moeten we helpen bestrijden door nieuwe technologie te stimuleren.”

 

Fokker heeft veel baat bij deelname aan het vervolg op het EU-programma Clean Sky (2014-2020) om nieuwe projecten voor dehightech-luchtvaartmaakindustrie te ontwikkelen. Het huidige programma met 1,6 miljard euro EU subsidie (2007-2013 ) - en een gelijke bijdrage door de industrie - ondersteunt vele innovatieve projecten in de Europese vliegtuigbouwsector. Een voorbeeldproject uit Clean Sky waar Fokker in een Nederlands cluster van MKB en kennisinstellingenaan meedoet, is het ‘smart fixed wing’ project. Nederlandse partijen ontwikkelen hierin innovatieve flaps die zorgen voor minder weerstand en dus minder brandstofverbruik.

Dit programma staat nu onder druk. Komende maanden beslist het Europees Parlement over de invulling van het nieuwe Europese meerjarenprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling Horizon 2020.

 

Ook hoopt Damen Shipyards dat Europa een soortgelijk publiek-privaat onderzoeksprogramma ondersteunt voor de maritieme maakindustrie.  Doel is dat ook daar veel onderzoek naar innovatie en vergroening kan plaatsvinden. “De technologische scheepsbouwindustrie is een onmisbare schakel voor het goederenvervoer voor de komende jaren en tegelijkertijd erg milieuvriendelijk", vindt Corien Wortmann.

 

De CDA-delegatie werd vergezeld door onder anderen de Zuid-Hollandse gedeputeerde G. Veldhuijzen, voorzitter Monique Vogelaar van CDA Rotterdam en wethouder Kees Koppenol van CDA Papendrecht.

 

Waar wij voor staan

Economie, banen & het milieu

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT