Tekoäly digitaalisella aikakaudella (toimikausi päättynyt)

AIDA

Tekoäly digitaalisella aikakaudella

Tekoäly ja robotiikka ovat mahdollisuus

Tekoäly on avainasemassa taloudessa ja demokratiassa: strategisena teknologiana se voi edistää kasvua, innovointia ja tehokkuutta. EPP-ryhmä haluaa EU:n olevan eturintamassa, kun laaditaan sääntöjä maailmanlaajuisille normeille.

Innovointi on EU:lla niin sanotusti verissä. Luotettavan ja arvoihin perustuvan tekoälyn on oltava EU:n tavaramerkki. EPP-ryhmä katsoo EU:n olevan valmis digitaalitekniikan seuraavaan aaltoon ja ottamaan johtoaseman tekoälyn, robotiikan, biolääketieteen, massadatan ja liikkuvuusratkaisujen kehittämisessä. EPP-ryhmä on sitoutunut lisäämään investointeja tekoälyyn ja opetusdataan, jotta EU:sta voi tulla alan johtava toimija ja maanosastamme vauras ja kilpailukykyinen. Edistämme innovaatioita eurooppalaisia arvoja kunnioittaen.

EPP-ryhmä kehottaa asettamaan tekoälyn käyttöönotolle tiukat eettiset normit ja vastuusäännöt ja varmistamaan avoimuuden. Haluamme luoda todellisen Euroopan innovaatiounionin parantaaksemme ihmisten elämänlaatua ja säilyttääksemme samalla EU:n globaalin kilpailukyvyn. Liian monet kansalaiset pelkäävät teknologista muutosta. Meidän on vakuutettava heidät siitä, että teknologia auttaa kehittämään yhteiskuntaamme ja mahdollistaa paremman ja terveemmän elämän. EPP-ryhmälle innovoinnin on aina oltava ihmiskeskeistä.

Työn alla

No result

No result

Tutustu kaikkiin valiokunnan jäseniin

Siihen liittyvä tehtävä

Oikeus- & sisäasiat

Muu asiaa liittyvä sisältö

No result