TÄSSÄ ESITETYT MIELIPITEET OVAT OVAT KANSALLISTEN DELEGAATIOIDEN NÄKÖKANTOJA, EIVÄTKÄ AINA EDUSTA KOKO RYHMÄN MIELIPITEITÄ.

Suomi pyrkii rajoittamaan alkoholin etämyyntiä EU:n perussopimuksen vastaisesti. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kyseenalaistaa Suomen linjan. ”Suomen hallituksen näkemys rajat ylittävästä etämyynnistä on ongelmallinen”, Sarvamaa toteaa.

Tuorein esimerkki Suomen omituisesta alkosodasta on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) perustama työryhmä, jonka tehtävänä on maaliskuun loppuun mennessä selvittää, kuinka alkoholin etämyynti voidaan peitellysti estää. Sarvamaa kritisoi ministeriötä EU:n lainsäädännön vastaisen pyrkimyksen työstämisestä. Ryhmässä ovat mukana myös tulli, verottaja, Valvira ja Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys. STM:n työryhmää johtaa ministeriön Hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Kari Paaso.

Hallitus pyrkii oikeuttamaan etämyyntikiellon kansanterveydellisillä syillä. ”Perustelu on hyvin epäuskottava kun ottaa huomioon, että alkoholin ostamista on vasta hiljattain helpotettu Suomen sisällä” Sarvamaa kommentoi viitaten Alkon aukioloaikojen vapautumiseen, kauppojen mahdollisuuksiin myydä aiempaa vahvempia alkoholijuomia sekä anniskeluoikeuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseen.

Sarvamaa pitää yritystä saada etämyyntikielto läpi epätoivoisena taisteluna. ”Tällainen linjaus ei tule kestämään EU:n tarkastelua”, hän painottaa ja toteaa, että komissio on jo aiemmin todennut, ettei kansanterveydellinen perustelu ole Suomen tapauksessa riittävä syy rajoittaa alkoholin tuontia.

Etämyynnissä kuluttaja ostaa tuotteen toisesta jäsenmaasta ja myyjä osallistuu kuljetuksen järjestämiseen suorasti tai epäsuorasti. Verovelvollisuus on myyjällä, joka alkoholin etämyynnin kohdalla usein nimittää veroedustajan kohdemaahan huolehtimaan verojen maksusta. ”Suomella ei ole mitään järkevää syytää yrittää estää verot maksavaa etämyyntiä” Sarvamaa korostaa.

Tuonnin rajoittaminen EU:n sisämarkkinoilla on sallittu vain tietyin perustein, eikä tarkoituksena saa olla jäsenvaltioiden välisen kaupan peitelty rajoittaminen. ”Suomen etämyyntikiellon tapauksessa tarkoitus olisi juuri tämä”, Sarvamaa toteaa.

Ruotsissa kansanterveysviranomainen antoi kieltävän lausunnon etämyyntikiellolle. Perusteita olivat muun muassa puuttuva näyttö kansanterveydellisistä vaikutuksista ja rajavalvonnalle muodostuvat haasteet.  Lisäksi verovelvollisuus siirtyisi myyjältä ostajalle, mikä todennäköisesti heikentäisi verojen suorittamista. Sarvamaa pitää samoja perusteluita pätevinä myös Suomen tapauksessa.

Lisätietoja: Poliittinen avustaja Aleksi Hyvätti, +32 2 28 47 647

TIEDOKSI TOIMITTAJILLE

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 219 jäsentä 28 jäsenmaasta