Kokoomusmeppejä uusiin valiokuntiin

09.07.2020 17:14

Kokoomusmeppejä uusiin valiokuntiin

Tärkeä huomio
Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä
Pietikäinen

Euroopan parlamentin EPP-ryhmä esittää Sirpa Pietikäistä eläinkuljetuksia tutkivan väliaikaisen valiokunnan jäseneksi sekä veroasioita koskevan talous- ja raha-asiain alivaliokunnan varajäseneksi. Henna Virkkusta esitetään tekoälyä käsittelevän väliaikaisen erityisvaliokunnan varajäseneksi.

Sirpa Pietikäinen toimi pitkään eläinten hyvinvointia käsittelevän parlamentin ryhmän puheenjohtajana ja on sen kunniapuheenjohtaja. Hän on myös yksi tutkintavaliokunnan perustamista ajaneen aloitteen ensimmäisistä allekirjoittajista. Pietikäinen on toiminut pitkään parlamentin talous- ja raha-asiainvaliokunnassa sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa, jossa hän on tällä hetkellä varajäsenenä.

Henna Virkkunen on parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsen, jossa hän toimii tällä hetkellä ryhmän pääneuvottelijana tekoälyä koskevassa mietinnössä. Virkkunen on toiminut aiemmin muun muassa verkkoalustoja ja digitaalisia sisämarkkinoita koskevan mietinnön esittelijänä sekä ryhmän pääneuvottelijana vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevassa strategiassa.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 187 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö