Kuidas ERP fraktsioon Euroopa Parlamendis sinu heaks töötab

See teave on saadaval ka

Esitlus tutvustab ERP fraktsiooni tööd parlamendis, käies õigusloomeprotsessi sammhaaval läbi. Euroopa Parlamendi liige Lara Comi ja ERP teletiim kirjeldavad, kuidas esitatakse õigusakti ettepanek ning mismoodi seda siis ERP fraktsioonis arutatakse, komisjonides ja täiskogul läbi vaieldakse ja hääletatakse ning ELi institutsioonides enne akti jõustumist läbirääkimisi peetakse.

ERP fraktsioon on parlamendi peamine poliitiline jõud, mis koondab rohkem kui 200 liiget 27 liikmesriigist.

Mille eest me seisame

No result