SIIN ESITATUD RAHVUSDELEGATSIOONI SEISUKOHAD EI PRUUGI ALATI KATTUDA FRAKTSIOONI KUI TERVIKU SEISUKOHTADEGA

Tunne Kelam: Euroopa Parlament mõistab põhjendatult Venemaa hukka INF leppe järjepideva rikkumise eest

Euroopa Parlament arutas kolmapäeval, 13. veebruaril parlamendi fraktsioonide algatatud küsimust Venemaa ning USA taandumisest 1987 sõlmitud INF leppest, millega kõnealused riigid otsustasid vastastikku piirata oma tuumalaengutega varustatud keskmise ulatusega rakettide arvu. Selle tulemusena kõrvaldati kasutuselt kokku 3000 raketti.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni resolutsiooni kaasautor Tunne Kelam tõdes, et Venemaa ning USA eelseisev väljaastumine rakettide piiramise leppest õõnestab tõsiselt Euroopa julgeolekut. Seda koos viimastel aastatel kujunenud uue olukorraga, milles mitmed uued riigid on loonud ning arendavad edasi oma keskmaarakettide arsenali.

Eesti saadik hoiatas Moskva käimasolevate katsete eest juhtida tähelepanu peaprobleemilt kõrvale. "Tõeline probleem on, et Venemaa on Euroopasse paigutanud uusi tuumapeade kandmiseks kohandatud rakette. Ta on seda teinud süsteemselt terve rea aastate vältel, mis tähendab INF leppe vaieldamatut rikkumist."

Euroopa Parlament mõistab Kelami sõnul õigustatult hukka INF leppe Moskva-poolse pideva rikkumise.   NATO riikide äsjane kohtumine toetas USA seisukohta.

Keskmaarakettide piiramise leppe lõplik saatus pole siiski veel selge, kuivõrd mõlemad osapooled on oma lahkumist küll deklareerinud, kuid otsus saab jõustuda juulis. "Venemaal on veel üle nelja kuu aega naasta INF leppe täieulatusliku ja kontrollitava täitmise juurde".

Tunne Kelami hinnangul on relvastuse tõhus rahvusvaheline kontroll jätkuvalt Euroopa julgeoleku alustalasid.

"Ometi, seistes silmitsi Venemaa-poolse endale võetud kohustuste agressiivse rikkumisega ei jää NATO liikmesriikidel lähitulevikus muud alternatiivi kui püsida ühtseina ja otsustuskindlaina, olles täielikult valmis ennetama ja nurjama rahvusvahelise julgeoleku tasakaalu ühepoolse kõigutamise üritusi riikide poolt, kes oma käitumises tuginevad esmajoones jõule."

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 217 liikmega 28 liikmesriigist

Mille eest me seisame

Muu seotud teave

No result