SIIN ESITATUD RAHVUSDELEGATSIOONI SEISUKOHAD EI PRUUGI ALATI KATTUDA FRAKTSIOONI KUI TERVIKU SEISUKOHTADEGA

Tunne Kelam: EL uus sanktsioonide režiim inimõiguste rikkumise eest peab kandma Sergei Magnitski nime

Courtroom detail

Euroopa Parlament arutas üle-Euroopalise sanktsioonide režiimi kehtestamist inimõiguste rikkujate suhtes üle maailma.

Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv Tunne Kelam meenutas, et juba viis aastat tagasi nõudis  Euroopa Parlament nn Magnitski nimekirja kehtestamist Vene inimõiguste rikkujate suhtes ning pakkus välja omaenda nimekirja.

"Euroopa Parlamendi 2014. aasta otsusest kehtestada EL Magnitski nimekiri on möödunud viis aastat. Progress selles vallas on olnud murettekitavalt aeglane. USA eeskuju, kus Kongress kehtestas aastal 2012 Magnitski nimekirja, on järginud vaid kolm Balti riiki, Ühendkuningriigid ja Kanada. Vajame jõulist hooandmist,” ütles Tunne Kelam.

Tunne Kelami sõnul leppisid  EL välisministrid  detsembris üksmeelselt kokku kehtestamaks inimõiguste vallas EL globaalne sanktsioonide režiim. Esiteks, et see peab kandma Sergei Magnitski nime, mis on omandanud rahvusvahelise moraalse ja sümboolse tähenduse. Teiseks - et olla tõhus ja usaldusväärne, on vaja kõikide liikmesriikide ühtset tegutsemist ning sanktsioonide järjekindlat ellu rakendamist.  Tõsi, ühehäälsuse põhimõtet on võimalik antud küsimuses paindlikumaks muuta, kuid kui sanktsioonid on enamuse poolt otsustatud, siis ei saa see kaasa tuua valikulist rakendamist. Sanktsioonide rakendamine peab oleme kõigile kohustuslik.

Tunne Kelami hinnangul osutavad suurte ja soliidsete Euroopa pankade rahapesuskandaalid, kuivõrd tõsine ja massiline on varastatud ning samas ka demokraatlike riikide õõnestamiseks suunatud hämarate rahavoogude toime Läänes.  See on saanud võimalikuks lääne pankade ja kolmandate riikide musta raha vahendajate vaikiva, kuid sügavalt juurdunud koostöö kaudu.  Just seetõttu peavad inimõiguste rikkumise eest kehtestatud sanktsioonid olema konkreetsed ja puudutama  süüdlaste otsest heaolu. 

”On häbiväärne, et  rahapesuga tegelevate ning terrorismi finantseerimises kahtlustatavate riikide musta nimekirja pole siiani lülitatud Venemaad,” väitis Kelam.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 217 liikmega 28 liikmesriigist

Mille eest me seisame

Muu seotud teave

No result