Молдова: помощта от ЕС трябва да бъде замразена

03.10.2017 13:27

Молдова: помощта от ЕС трябва да бъде замразена

Video picture
Превод
Изберете друг език:

“Призоваваме за замразяването на финансовата помощ на ЕС за Молдова докато не бъде оценено влиянието на промените в избирателния закон на Молдова. Подкрепяме замразяването на каквито и да е плащания от макро-финансовата помощ до следващо нареждане”, каза евродепутатът Кристиян Преда, координатор на Групата на ЕНП по външни въпроси по време на днешния дебат за положението в Молдова.

Молдовският парламент реши през юли да промени избирателния закон въпреки отрицателното мнение на Венецианската комисия и въпреки опасенията, че прилагането на този закон ще има вредно влияние върху демократичните стандарти в страната. Има притеснения, че законът може да доведе до още по-голямо концентриране на властта в ръцете на олигарсите и да ограничи представителството на опозиционни партии в молдовския парламент.

“Предложената промяна на избирателната система в Република Молдова от пропорционална на смесена предизвика сериозна загриженост както вътре в страната, така и извън нея. Това беше направено въпреки категоричното мнение на Венецианската комисия, че не бива да се прави. Има опасения за риск от оказване на влияние върху кандидатите, създаване на избирателни райони с един мандат, прекалено високи прагове за парламентарно представяне в пропорционалния компонент и рискове от неадекватно представяне на малцинствата и жените”, обясни евродепутатът Андрей Ковачев, който е отговорен от името на Групата на ЕНП за резолюцията, която ще бъде приета по-късно.

“Прилагането на новото изборно законодателство трябва да бъде наблюдавано отблизо от Външната служба на ЕС заедно с участите на Европейския парламент чрез специално създадена работна група от петима евродепутати”, смята Ковачев.

Кристиян Преда припомни, че през юли Европейският парламент реши, че предварително условие за отпускане на макро-финансова помощ от Европейския съюз за Република Молдова трябва да бъде спазването от Молдова на демократични механизми - многопартийна система, върховенство на закона и човешки права. “Не виждаме това да се случва сега. Европейският съюз е зона на свобода и демокрация, където се спазват правата на всички граждани. Радваме се да видим Молдова на европейския път, но в момента със съжаление ставаме свидетели на отклоняването на страната от този път”, добави Преда.

Друго свързано съдържание