Прозрачност срещу финансирането на тероризма и укриването на данъци

29.01.2018 13:46

Прозрачност срещу финансирането на тероризма и укриването на данъци

Video picture
Превод
Изберете друг език:

Новите правила за пране на пари се отнасят и за виртуалните валути

"С това решение европейската финансова система ще стане по-прозрачна", обясни евродепутатът Krišjānis Kariņš, съдокладчик на Европарламента по прегледа на Директивата на ЕС срещу прането на пари, преди днешното гласуване в парламентарните комисии. Съвместните комисии по икономическите въпроси, правосъдието и вътрешните работи ще одобрят днес компромиса между държавите-членки на ЕС и Европейския парламент. Новите правила за борба с изпирането на пари имат за цел борбата с финансирането на тероризма и укриването на данъци.

"Кой притежава и се възползва от коя компания ще бъде оповестено публично, сега се създава публичен регистър на бенефициерите на фирмите.Правоприлагащите органи ще получат и нови инструменти, като например регистри на собствениците на тръстове, банкови сметки и сигурни депозитни кутии ", обясниха евродепутатите Krišjānis Kariņš  и Емил Радев. Радев е докладчик в сянка от Групата на ЕНП в комисията по правосъдие и вътрешни работи на Европарламента.

Новите правила предотвратяват също и рисковете, свързани с виртуалните валути, ограничават използването на предплатени карти и въвеждат допълнителни мерки за контрол на финансовите потоци от т. нар. високорискови трети страни.

"Заплахата от тероризъм и финансови нововъведения, като виртуалните валути, изисква актуализиране на действащите закони. Тези мерки със сигурност ще направят Европа по-безопасна", подчертаха евродепутатите.

Друго свързано съдържание