България: Групата на ЕНП е твърдо за Бойко Борисов и ГЕРБ. Жозеф Дол, евродепутат, председател на Групата на ЕНП

21.02.2013 9:30

България: Групата на ЕНП е твърдо за Бойко Борисов и ГЕРБ. Жозеф Дол, евродепутат, председател на Групата на ЕНП

Важна забележка
Изказаните тук мнения са на националната делегация и не винаги изразяват позицията на Групата като цяло
Video picture
Превод
Select language:

След оставката на правителството, водено от Бойко Борисов, Председателят на групата на ЕНП Жозеф Дол заяви:

"Решението да подадеш оставка никога не е лесно. Това изисква силата на истинския държавник. ГЕРБ показа, че когато се отнася или става въпрос за националния интерес и за интереса на гражданите, геополитическите, корпоративните и личните мотиватори не могат да определят политическия дневен ред.

Това е първото българско правителство, което има смелостта да провежда реформи. Предизвикателствата са преoдолявани с и за гражданите, които участват активно в процеса.

В контекста на изключителна икономическа и финансова криза, това правителство положи значителни усилия и успя да гарантира европейското развитие на България. От днес до  2020-та година, благодарение на Борисов  и на правителството на ГЕРБ, България ще се възползва от увеличаване на европейското финансиране.

Увеличението на бюджета за България, постигнато от Борисов, не трябва да бъде пропуснат шанс от гражданите, тъй като това е единственото правителство, което има ясна визия за това какво беше, какво трябва да бъде и преди всичко как трябва да се случи.

Това, което е от значение за ГЕРБ, това е финансовата и политическа стабилност, мирното и активно участие на гражданите и поемането на отговорност за предприетите действия в различните секторни политики.

Нека българските граждани не позволяват да се превърнат в инструмент на опозицията, да направят своята обективна оценка и да затвърдят европейското развитие на България и нейните млади хора, упражнявайки своето демократично право на глас".

Друго свързано съдържание

Новини picture
news
Прочети в допълнение
Новини picture
news
Прочети в допълнение
Новини picture
news
Прочети в допълнение
Новини picture
news
Прочети в допълнение
Новини picture
news
Прочети в допълнение
Новини picture
news
Прочети в допълнение