committee

Външна намеса, включително дезинформация, във всички демократични процеси в Европейския съюз (приключил мандат)

Борба срещу намесата и дезинформацията

Фалшивите новини и пропагандните кампании могат да дестабилизират европейската демокрация. Кампаниите за дезинформация представляват заплаха за сигурността на всички държави – членки на ЕС.

Групата на ЕНП вярва, че ЕС трябва да засили собствения си капацитет да открива, разкрива и да се борби с дезинформацията. За целта са необходими средства и подходящи човешки ресурси, както и по-добра координация и сътрудничество в рамките на ЕС и извън него.

Специалната комисия по външна намеса и дезинформация има много цели и задачи. Комисията ще анализира разследванията, които показват, че ключови избирателни правила са били нарушени или заобиколени, и ще иска да хвърли светлина върху финансирането на кампаниите.

Комисията ще се съсредоточи върху координирани действия на равнището на ЕС за справяне с хибридните заплахи, включително кибератаки срещу военни и невоенни цели, хакерски атаки с цел изтичане на данни, насочени към законодатели, длъжностни лица, журналисти, политически партии и кандидати, както и кибершпионаж с цел кражба на корпоративна интелектуална собственост и на чувствителни данни на гражданите.

Изключително важно е да се засили превантивната ни борба срещу чуждестранната намеса и фалшивите новини, защото нашата демокрация зависи от това хората да вземат информирани решения. Групата на ЕНП има голямо желание да играе активна роля в осъществяването на това, както вече е правила в миналото.

INGE

Друго свързано съдържание

Публикация picture
publications
Прочети в допълнение

1 / 1