Naš euro: stabilan, poticajan, uspješan

01.03.2018

Naš euro: stabilan, poticajan, uspješan

Europski građani s pravom očekuju i traže euro koji donosi obećane rezultate. Stvaranje eura bila je prekretnica u procesu europske integracije i simbol europskog jedinstva, ali uz to mora biti i osnova za gospodarski rast i konkurentnosti naše Unije te za blagostanje i zapošljavanje europskih građana. Klub zastupnika EPP-a smatra da bi svaka država EU-a koja nema klauzulu o izuzimanju trebala biti članica europodručja, pod uvjetom da su svi kriteriji ispunjeni, jer će to pridonijeti uspjehu svih naših gospodarstava.

Odgovor Kluba zastupnika EPP-a na krizu duga u europodručju (održiva ekonomska politika i fiskalna disciplina) pokazao se učinkovitim i uspješnim, iako ne podcjenjujemo trud koji su građani morali uložiti u tim teškim vremenima. Sada kada su naša gospodarstva na putu oporavka, moramo izvući pouke iz prošlosti, a to znači poboljšati strukturu upravljanja europodručjem. U tu svrhu potreban nam je euro koji je stabilan, poticajan i uspješan.

Stabilan euro je euro zahvaljujući kojemu možemo imati važnu ulogu u globaliziranom svijetu. Činjenica da je euro, uz dolar, postao druga po redu rezervna valuta na svijetu omogućila je Europi da preuzme kontrolu nad vlastitom sudbinom te uspostavi pravila za globalna financijska tržišta. Financijska kriza i kriza državnog duga 2007. i 2008. godine pokazale su da vanjski šokovi u kombinaciji s prekomjernim zaduživanjem mogu snažno pogoditi europska gospodarstva i društva. Stoga se moramo pobrinuti da europodručje ima odgovarajuće apsorpcijske sposobnosti za suzbijanje budućih vanjskih šokova jer u protivnom nećemo moći spriječiti drugu gospodarsku krizu niti stvoriti uvjete u kojima će ljudi imati povjerenja u sigurnost njihovih štednja i ulaganja.

Poticajan euro je euro koji potiče ulaganja i promiče zapošljavanje Za stvaranje većeg broja radnih mjesta, potrebno nam je više ulaganja u Europu i manje zaduživanja. Da bismo to postigli, potrebna nam je vjerodostojna valuta koje potiče ulaganja te Unija koja pokreće reforme kako bi Europa ostala konkurentna i snažna. To je jedini način da našim mladim generacijama osiguramo budućnost u kojoj će imati mogućnosti. Za razliku od političke ljevice, odbijamo prebaciti teret na buduće generacije.

Uspješan euro je euro koji štiti građane u svakodnevnom životu i donosi rezultate kroz održivu ekonomsku politiku i reforme koje pridonose ujednačavanju životnih standarda svih Europljana, temeljene na načelima socijalnog tržišnog gospodarstva, dovršetku stvaranja jedinstvenog tržišta, projektima čiji su temelj inovacije te na prioritetima poštene trgovine.

Naš plan za stabilan, poticajan i uspješan euro:

1. Treba ulagati u budućnost ljudi

Europska valuta ne može sa oslanjati samo na nacionalna ulaganja. EU također treba stvoriti bolje uvjete za privlačenje pametnih ulaganja koja potiču konkurentnost i stvaraju radna mjesta.

 1. Klub zastupnika EPP-a predvodio je stvaranje europskog plana ulaganja (Europski fond za strateška ulaganja EFSU), koji je već privukao milijune u javnim i privatnim ulaganjima. Zalažemo se za uspostavu još ambicioznijeg plana ulaganja što je prije moguće kako bi se ova uspješna priča nastavila.
   
 2. Postojeći proračun EU-a trebao bi biti bolje usmjeren na financiranje određenih programa ulaganja koji zaista moderniziraju naše gospodarstvo.
   
 3. Klub zastupnika EPP-a želi stvoriti proračunski kapacitet u okviru proračuna EU-a, ali iznad trenutačnih gornjih granica, kako bi se:
 • zaštitila ulaganja u vremenima krize;
 • nadopunjavala provedba strukturnih reformi;
 • podržala konvergencija država članica izvan europodručja;
 • pomoglo u stabilizaciji gospodarstava država članica u teškim vremenima;
 • osigurala kratkoročna funkcija zaštite ulaganja kako bi se ublažili društveni troškovi potrebnih reformi.

2. Odgovornost i solidarnost idu ruku pod ruku

Za solidarnost je potrebna odgovornost: EU mora biti u stanju pomoći svakoj državi članici koja se nalazi u financijskoj krizi. Međutim, protivimo se nepromišljenom ponašanju. Svaka je država članica na prvom mjestu obvezna odgovorno upravljati svojim financijama te je odgovorna za financijsku potporu koju primi.

 1. Financijska potpora u okviru navedenog proračunskog kapaciteta bit će odobrena pod uvjetom da se poštuju potrebni kriteriji, posebice Pakt o stabilnosti i rastu, uključujući provedbu preporuka za pojedinu zemlju kako bi se spriječio moralni rizik.
   
 2. Države članice koje žele pristupiti europodručju trebale bi dobiti pretpristupnu pomoć. Međutim, bez obzira na njihove zakonske obveze koje proizlaze iz Ugovora, države članice koje odbiju pristupiti europodručju iz političkih razloga ne bi trebale imati pravo glasa kada je u pitanju budućnost eura.
   
 3. Države članice koje gomilaju dug za njega su i odgovorne. Zato su nam potrebna pravila za nesolventnost za države članice kako bi se ponovno uspostavila njihova pojedinačna odgovornost.
   
 4. Ne smijemo buduće generacije opteretiti s neodrživim razinama duga.

3. Europa mora imati vlastiti monetarni fond

Kako bi se odvratilo financijske špekulante od napada na pojedine države članice, Europski stabilizacijski mehanizam trebao bi se pretvoriti u pravi europski monetarni fond (EMF). EMF trebao bi doprinijeti sprečavanju kriza, pratiti procese restrukturiranja duga i pružati uvjetovanu financijsku potporu za potrebne strukturne reforme u solventnim državama članicama koje imaju poteškoća u pristupanju financijskom tržištu.

 1. EMF bi trebao biti u skladu s pravom Unije, neovisan te djelovati na temelju stručnosti;
   
 2. Direktora EMF-a trebao bi izabrati Europski parlament;
   
 3. Direktor EMF-a trebao bi podnositi izvješća Europskom parlamentu;
   
 4. EMF ne bi smio ograničavati kontrolu koju provode nacionalni parlamenti niti utjecati na njihova prava.

4. Povećavanje demokratskog legitimiteta europodručja

Građani moraju biti sigurni da odluke koje utječu na njihovu ekonomsku budućnost ne donose „skrivene sile“ već njihovi zakoniti predstavnici i nadležna tijela.

 1. Klub zastupnika EPP-a želi ojačati ovlasti Europskog parlamenta u procesu donošenja gospodarskih odluka. Stoga odbacujemo ideju stvaranja dvostrukih struktura tj. osnivanja parlamenta za europodručje. Europski parlament mora imati snažniji utjecaj pri odlučivanju o ekonomskim prioritetima, koje postavljaju ministri financija europodručja. Također treba poboljšati uključivanje i dijalog između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. Odluke koje donose nacionalni ministri financija trebale bi se temeljiti na tim ciljevima na europskoj razini te ih odražavati.
   
 2. Klub zastupnika EPP-a želi da euro ima političkog predstavnika, potpredsjednika Europske komisije zaduženog za EMU koji je demokratski odgovoran i nadležan za pridržavanje pravila europodručja te koji osigurava dosljednost i učinkovitost naših politika.  U tu svrhu predlažemo da potpredsjednik nadležan za EMU bude:
 • vanjski predstavnik europodručja u relevantnim međunarodnim organizacijama.
   
 • odgovoran za predlaganje načina korištenja novog proračunskog kapaciteta kako bi se osigurala ulaganja te nadopunjavale potrebne strukturne reforme u skladu s dogovorenim pravilima, pri čemu ima veće ovlasti za provođenje usklađivanja s okvirom ekonomskog upravljanja te za osiguravanje provedbe preporuka po pojedinim zemljama.
 1. Klub zastupnika EPP-a želi veću odgovornost na nacionalnoj razini: ministri financija moraju preuzeti punu odgovornost na nacionalnoj razini za odluke koje donesu u Bruxellesu. Gospodarske obveze na europskoj razini moraju biti uspješno uključene u nacionalne ekonomske politike.

5. Naše ušteđevine u sigurnim rukama

 1. Održavanje reda u našem bankarskom sektoru: želimo da banke posluju odgovorno te da dovrše stvaranje bankarske unije kako bi je ojačali te pooštrili regulaciju i nadzor. Da bi to postigle, banke moraju smanjiti iznos rizičnih kredita u njihovim poslovnim knjigama. One banke koje predstavljaju ozbiljan rizik za stabilnost bankarskog sustava u cjelini moraju se restrukturirati ili zatvoriti ako je to potrebno, izbjegavajući pritom da porezni obveznici za to plaćaju. Nakon što se uvjeti ispune, potreban nam je europski sustav osiguranja depozita.
   
 2. Klub zastupnika EPP-a snažno podupire nezavisnost ESB-a te priznaje da je njegova monetarna politika dala znatan manevarski prostor. Međutim, sada kada se gospodarstva oporavljaju, želimo da se izvanredne mjere ESB-a postupno i pažljivo ukinu kako bi se ponovno uspostavilo uravnoteženo gospodarstvo. Trebali bismo poticati štednju te je učiniti privlačnijom građanima.
   
 3. Budući da su građani vezani za svoju valutu, Klub zastupnika EPP-a i dalje će se zalagati za očuvanje mogućnosti gotovinskog plaćanja. Odbacujemo svaki korak prema bezgotovinskoj Europi.