Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

Kohti kestävää Eurooppaa

Ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen tavoitteemme. Käytännössä pyrimme edistämään jäsenvaltioiden yhteisiä toimia kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi muun muassa maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden aloilla. Muita keskeisiä tavoitteitamme ovat kiertotalouden edistäminen ja jätelainsäädännön tarkistus.

Ympäristöasioiden lisäksi toimintamme kattaa kansanterveyden: tuemme kansanterveyteen liittyviä ohjelmia ja erityistoimia ja käsittelemme lääketuotteisiin ja kosmetiikkaan liittyviä asioita.

EPP-ryhmä on myös sitoutunut varmistamaan, että Euroopan kansalaisten nauttima ruoka on turvallista. Toiminnallamme olemme ajaneet elintarvikkeiden selkeää merkintäkäytäntöä ja pyrimme edelleen edistämään elintarvikkeiden turvallisuutta, ihmisten terveyden suojelua koskevaa eläinlääkintälainsäädäntöä sekä elintarvikkeiden ja niiden tuotannon kansanterveydellistä valvontaa.

Työn alla

No result

Siihen liittyvä tehtävä

Talous, työpaikat & ympäristö

Muu asiaa liittyvä sisältö

No result