TÄSSÄ ESITETYT MIELIPITEET OVAT OVAT KANSALLISTEN DELEGAATIOIDEN NÄKÖKANTOJA, EIVÄTKÄ AINA EDUSTA KOKO RYHMÄN MIELIPITEITÄ.

Petri Sarvamaa: EU:n biljoonan euron elvytysohjelma vaarassa, jos parlamentin rooli sivuutetaan

Euro

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa vaatii Euroopan parlamenttia käyttämään veto-oikeuttaan EU:n pitkän aikavälin talousarvioon (MFF), jos komission ehdottama biljoonan euron koronaviruksen elvytysrahasto laaditaan ilman parlamentin demokraattista ja parlamentaarista valvontaa.

Parlamentti on EU:n ainoa suoraan kansalaisten valitsema ja heitä päätöksenteossa edustava instituutio. Ilman parlamentin valvontaa riski unionin rahojen väärinkäytöstä kasvaa.

”Komission kaavailemassa koronaviruksen elvytysrahastossa merkittävä osa unionin taloudellisista toimista siirtyisi yhteisen valvotun budjetin ulkopuolelle, ja siten myös parlamentaarisen kontrollin ulottumattomiin. Elvytysrahasto ei voi olla poikkeus demokratian ja legitimiteetin pelisääntöihin, ja siksi rahaston on oltava parlamentin valvonnassa kuten muunkin EU:n varainkäytön”, Sarvamaa sanoo.

Parlamentin suurin EPP-ryhmä on asettanut elvytysrahaston tukemisen ehdoksi parlamentin täysimääräisen osallistumisen rahaston laatimiseen ja sen käytön valvontaan. Parlamentaarista valvontaa tukee myös olemassaoleva EU:n varainkäyttöä koskeva lainsäädäntö, joka säätää mm. avoimuudesta ja varainkäytön tuloksellisuudesta sekä tehokkuudesta. Mikäli rahastosta tehdään vain hallitustenvälinen rahasto, ei se täytä EU:n varainkäytön ehtoja.

”Jos rahasto on vain hallitusten välinen, ei sen käyttöä voida valvoa EU:n tilintarkastustuomioistuimessa eikä parlamentissa, jolle budjettivalvonta muuten kuuluu. Valvonta olisi kiinni vain jäsenmaista itsestään, jotka ovat myös rahoituksen vastaanottajia. Ulkopuolisen valvojan puute altistaa varat merkittävälle väärinkäytön ja tehottomuuden riskeille”, Sarvamaa sanoo.

Budjettipäätökset on Sarvamaan mukaan tehtävä parlamentaarisen päätöksenteon periaatteiden mukaan. Lisäksi kyse on hyvästä hallinnosta ja suomalaisten veronmaksajien varojen oikeanlaisesta käytöstä Euroopassa, josta myös Suomen hallituksen tulisi kantaa huolta. Ilman parlamentin valvontaa riski rahojen kohdentumisesta väärin perustein on korkeampi.

”Haluamme myös korostaa, että uuden elvytysrahaston on perinteisten paljon työllistävien politiikan sektoreiden lisäksi kohdistettava tukea tulevaisuusorientoituneille aloille kuten tutkimukseen ja teknologiaan. EU:lla ei ole varaa uuteen menetettyyn sukupolveen samalla, kun Yhdysvallat ja Kiina hyväksyvät viikko toisensa jälkeen uusia tukipaketteja talouksilleen. Teollisuus, maanviljelijät, tutkimuslaitokset, työntekijät, sairaalat, yliopistot ja yritykset odottavat vahvaa signaalia Euroopasta”, Sarvamaa sanoo.

MFF eli EU:n monivuotinen rahoituskehys on unionin pitkän aikavälin talousarvio. Euroopan komissio on esittänyt elvytyssuunnitelman laatimista sellaisen EU:n perussopimusten artiklan perusteella, joka ei edellyttäisi parlamentin hyväksyntää ja jolla suunnitelma erotettaisiin virallisesti tavanomaisesta talousarviota koskevasta päätöksenteosta. Euroopan unionin talousarviosta ei voida päättää ilman Euroopan parlamentin eli kansalaisten edustuksen hyväksyntää.

Sarvamaa on Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan jäsen ja EPP:n budjettityöryhmän varapuheenjohtaja.

Lisätietoja:
Poliittinen avustaja Tuomas Tikkanen, tuomas.tikkanen@ep.europa.eu, +358 40 5235768

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 187 jäsentä kaikista jäsenmaista

Mihin me uskomme

Budjetti, maatalous & aluetuet

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Talous, työpaikat & ympäristö

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME