Ohjelmapaperit

Read or download our position papers to learn about our position on European legislative and policy issues and more.

Combat Organised Crime
julkaisut 13.09.2022 - 20:15
publications 13.09.2022 - 20:15
OIKEUS- JA SISÄASIAT

Kannanotto: Miten järjestäytynyttä rikollisuutta voidaan torjua Euroopan unionissa

Johdanto Järjestäytynyt rikollisuus on m...

Child Rights
julkaisut 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
OIKEUS- JA SISÄASIAT

EPP-Ryhmän Kannanotto lapsen oikeuksiin

I. Johdanto “Unioni vaalii ja puolustaa arvojaan ja etujaan – – ja edistää osaltaan kansalaistensa suojelua. Se edistää...

julkaisut 28.04.2015 - 15:45
publications 28.04.2015 - 15:45
ULKOASIAT OIKEUS- JA SISÄASIAT

EPP-RYHMÄN SOPIMUS TERRORISMIN TORJUNNASTA

Radikalisoitumisen estäminen ja radikalismista luopumisen edistäminen Yksi strategiamme...