Meie seisukohad

Read or download our position papers to learn about our position on European legislative and policy issues and more.

Child Rights
valjaanded 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
ÕIGUS- JA SISEASJAD

ERP Fraktsiooni Seisukoht lapse õiguste kohta

I. Sissejuhatus „[Liit] kaitseb ja edendab oma väärtusi ja huve ning aitab kaasa oma kodanike kaitsele. Ta toe...

valjaanded 28.04.2015 - 15:45
publications 28.04.2015 - 15:45
VÄLISSUHTED ÕIGUS- JA SISEASJAD

ERP FRAKTSIOONI TERRORISMIVASTANE PAKT

Radikaliseerumise ärahoidmine ning deradikaliseerimise protsessi hoogustamine Meie strateegia üks keskseid...