Дженифър Дженкинс

Съветник по политиката в областта на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните (ENVI)

Profile picture of Дженифър Дженкинс

How to contact me ?

Имейл

Send me an email

Дженифър Дженкинс

Съветник по политиката в областта на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните (ENVI)
BRUSSEL

СПИНЕЛИ 06H354

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2841510

STRASBOURG

CHURCHILL M04094

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88172126