Rasa JUKNEVIČIENĖ

евродепутат

Rasa JUKNEVIČIENĖ

How to contact me ?

Rasa JUKNEVIČIENĖ

евродепутат
Литва
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
BRUSSEL

SPINELLI 07F364 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45592

STRASBOURG

WEISS T10149 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75592

BIO

Родена на 26 януари 1958 г. в Тилтагаляй, Литва, Раса Юкневичене е неразделна част от литовското реформаторско движение Sąjūdis и като такава подписва Акта за независимост на Литва, докато работи като лекар в централната болница в Пасвалис.

Избрана е за депутат в литовския парламент (този парламент обявява независимостта на Литва) през 1990 г. на първите свободни избори с Реформаторското движение Sąjūdis и ще бъде преизбирана пет пъти на това място с партията Отечествен съюз - литовски християндемократи (произлязла от движението Sąjūdis). По време на дългогодишния си мандат като член на парламента работи в Комисията по национална сигурност и отбрана и председателства Комисията по въпросите на НАТО.

Раса Юкневичене служи на страната си като заместник-председател на парламента, както и като министър на отбраната (2008-2012 г.), а през 1999 г. се присъединява към Парламентарната асамблея на НАТО като ръководител на литовската делегация и деветнадесет години по-късно става неин председател - първата жена в историята, заемала този пост.

След като беше избрана за член на Европейския парламент през деветия му мандат (2019-2024 г.), Раса Юкневичене е член на Комисията по развитие и заместващ член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и на Подкомисията по сигурност и отбрана. Тя е съдокладчик по Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI). Раса Юкневичене е член на Делегацията в Парламентарната асамблея Евронест. Тя е и заместник-председател на делегацията в Комитета за парламентарно партньорство ЕС-Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Азербайджан и Комитета за парламентарно асоцииране ЕС-Грузия.

Тя е активен член на Консултативния съвет на Центъра за анализ на европейската политика (CEPA) и на Европейския съвет за външни отношения (ECFR).

Член на ЕП от 2019 г.

Позициите ми в Европарламента :

 • Заместник-председател - Армения, Азербайджан, Грузия
 • Заместник-председател - Сигурност и отбрана
 • Член - Интергрупа по въпросите на изкуствения интелект и цифровизацията
 • Член - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
 • Член - Евронест
 • Член - Развитие
 • Член - Европейски парламент
 • Заместник - Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • Заместник - Външни работи

My Positions in the Group :

 • Председател - Работна група Външни работи
 • Заместник-председател - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Заместник-председател - Бюро на Групата на ЕНП
 • Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website