Maria da Graça CARVALHO

евродепутат

Maria da Graça CARVALHO

How to contact me ?

Maria da Graça CARVALHO

евродепутат
Португалия
Partido Social Democrata
BRUSSEL

SPINELLI 08E115 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45596

STRASBOURG

WEISS T09082 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75596

BIO

Роден през 1955 г. Бежа, Евора, Порталегре, Фаро. Завършва машинно инженерство в IST, Техническия университет в Лисабон. Защитава докторска дисертация в Имперския колеж в Лондон в областта на енергоемките индустрии. Редовен професор в Техническия университет в Лисабон в областта на енергетиката и изменението на климата. Член на: Американски институт по аеронавтика и астронавтика; Американска асоциация за напредък в науката; Световна академия за изкуство и наука; и Португалска академия на науките. Бивш министър на науката и висшето образование и бивш министър на науката, иновациите и висшето образование. Главен съветник на BEPA, отдел на ЕК, който е на пряко подчинение на председателя. Член на Националния съвет по образование и член на Националния съвет по околна среда и устойчиво развитие. Награден с "Голямо длъжностно лице на Ордена за обществено обучение" - Португалия, "Високо отличие на Големия кръст" - Бразилия. Научни публикации: 415 статии. Автор на 2 книги, редактор на 14 книги. Член на ЕП от 2009 г.

Позициите ми в Европарламента:

 • Съпредседател - Интергрупа по устойчиви, дългосрочни инвестиции и конкурентоспособна европейска промишленост
 • Заместник-председател - Интергрупа по изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие
 • Заместник-председател - Рибно стопанство
 • Член - Интегрупа „Морета, реки, острови и крайбрежни райони“ (SEARICA)
 • Член - Интергрупа за селските, планинските и отдалечените райони (RUMRA) и за интелигентните села
 • Член - Интергрупа за Зеления нов пакт
 • Член - Интергрупа по европейско културно наследство, Пътя на Сантяго и други европейски културни маршрути
 • Член - Интергрупа по въпросите на изкуствения интелект и цифровизацията
 • Член - Partido Social Democrata
 • Член - Съединени американски щати
 • Член - Права на жените и равенство между половете
 • Член - Промишленост, изследвания и енергетика
 • Член - Европейски парламент
 • Заместник - Евролат
 • Заместник - Централна Азия, Монголия
 • Заместник - Централна Америка
 • Заместник - Вътрешен пазар и защита на потребителите

My Positions in the Group:

 • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions