Maria da Graça CARVALHO

Бивш евродепутат от Групата на ЕНП

Maria da Graça CARVALHO

How to contact me ?

Maria da Graça CARVALHO

Бивш евродепутат от Групата на ЕНП
Португалия
BRUSSEL

SPINELLI 08E115 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45596

STRASBOURG

WEISS T09082 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75596

BIO

Роден през 1955 г. Бежа, Евора, Порталегре, Фаро. Завършва машинно инженерство в IST, Техническия университет в Лисабон. Защитава докторска дисертация в Имперския колеж в Лондон в областта на енергоемките индустрии. Редовен професор в Техническия университет в Лисабон в областта на енергетиката и изменението на климата. Член на: Американски институт по аеронавтика и астронавтика; Американска асоциация за напредък в науката; Световна академия за изкуство и наука; и Португалска академия на науките. Бивш министър на науката и висшето образование и бивш министър на науката, иновациите и висшето образование. Главен съветник на BEPA, отдел на ЕК, който е на пряко подчинение на председателя. Член на Националния съвет по образование и член на Националния съвет по околна среда и устойчиво развитие. Награден с "Голямо длъжностно лице на Ордена за обществено обучение" - Португалия, "Високо отличие на Големия кръст" - Бразилия. Научни публикации: 415 статии. Автор на 2 книги, редактор на 14 книги. Член на ЕП от 2009 г.

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions