Испания
Вашата държава

Испания

Нашите партии

Превод
Изберете друг език:

Членове на ЕП

Maravillas ABADÍA JOVER
Maravillas ABADÍA JOVER

Член - Европейски парламент

Isabel BENJUMEA BENJUMEA
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Заместник-председател - Работна група Бюджет и структурни политики

Pilar DEL CASTILLO VERA
Pilar DEL CASTILLO VERA

Заместник-председател - Работна група Икономика и околна среда

Carmen CRESPO DÍAZ
Carmen CRESPO DÍAZ

Член - Европейски парламент

Alma EZCURRA ALMANSA
Alma EZCURRA ALMANSA

Член - Европейски парламент

Вижте други страни

Изберете държавата си, за да следвате вашите евродепутати

Следните държави не публикуват съдържание на вашия език. Изберете държава, ако искате да следвате новини от нея на английски език.