committee

Разследване на използването на Pegasus и еквивалентен шпионски софтуер за наблюдение (приключил мандат)

Анкетна комисия за разследване на използването на Pegasus и еквивалентен шпионски софтуер за наблюдение

Комисия picture