Szymon Piotr Ananicz

  • Svetovalec za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE)

Naslovi

BRU:

SPINELLI 06H246

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2841804

STR:

CHURCHILL M04093

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88164828