Laurentiu Gavra

  • Svetovalec za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI)

Naslovi

BRU:

SPINELLI 06H265

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2842648

STR:

CHURCHILL M04094

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88164399