122197
PRIORITY

Ασφάλεια: ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο ασφάλειας

Σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε αναταραχή, αντιμετωπίζοντας πολέμους, πανδημίες, αυξημένη εγκληματικότητα και κυβερνοαπειλές, ζητούμε ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο ασφάλειας για μια Ευρώπη που θα προστατεύει τους πολίτες της. Γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει· τώρα, ήρθε πλέον η ώρα να δράσουμε. Είναι ανάγκη να αποκτήσουμε μια πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, συμβατή με το ΝΑΤΟ, και να επενδύσουμε στις αμυντικές τεχνολογίες του μέλλοντος. Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα και να διαχειριστούμε καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και να διασφαλίσουμε την εσωτερική μας ασφάλεια όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και των διαστημικών απειλών και των κυβερνοαπειλών. Ενώπιον μιας νέας γεωπολιτικής τάξης, η Ευρώπη πρέπει επίσης να προστατεύσει τα συμφέροντά μας, κατανοώντας και ενισχύοντας τον ρόλο μας στον κόσμο, αλλά και μιλώντας με μία φωνή στην παγκόσμια σκηνή. Κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο ασφάλειας για την προστασία όλων των Ευρωπαίων.

Ασφάλεια: ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο ασφάλειας

Προστατεύοντας:

 • τα εξωτερικά μας σύνορα με τον FRONTEX, ο οποίος αποτελεί αυτοτελή ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή και διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Υπερασπιζόμαστε και προωθούμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο με στόχο την καταπολέμηση των διακινητών ανθρώπων, την ανάσχεση της αντικανονικής μετανάστευσης και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης μέσω κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, όπως οι υλικές υποδομές, και συμφωνιών με γειτονικές χώρες όπως η Τυνησία ή το Μαρόκο.
 • τους στρατηγικούς κλάδους μας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και τις κρίσιμες υποδομές μας έναντι ξένων εξαγορών και παράνομων πιέσεων από αυταρχικές χώρες. Τούτο θα επιτευχθεί με τη χάραξη ευρωπαϊκής λιμενικής στρατηγικής για την προστασία των θαλάσσιων λιμένων.
 • τα παιδιά μας στον ψηφιακό χώρο, με τη δημιουργία ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος με ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά του κυβερνοεκφοβισμού και της κακοποίησης παιδιών. Ο εκφοβισμός στον διαδικτυακό χώρο θα πρέπει να θεωρείται ποινικό αδίκημα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • τα κορίτσια και τις γυναίκες μας, ποινικοποιώντας τη βία κατά των γυναικών σε ολόκληρη την Ευρώπη και εφαρμόζοντας τα ίδια πρότυπα για την τιμωρία των δραστών.
 • το κράτος δικαίου μας, με νέο νομοθέτημα περί κράτους δικαίου για την Ευρώπη στα χέρια του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ): με αυτό, το ΔΕΕ θα επιφορτιζόταν με την τακτική επανεξέταση της κατάστασης στα κράτη μέλη και θα είχε την εξουσία να επιβάλει, όπου αρμόζει, κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών κυρώσεων. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος να προβεί σε πολιτική κατάχρηση ή να αγνοήσει το κράτος δικαίου.

Δημιουργώντας:

 • τη δυναμική για την εμβάθυνση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) προκειμένου να καταβληθούν προσπάθειες για μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές δυνάμεις στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα έως το 2030, συμπληρώνοντας τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το νέο μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, με ικανότητα ταχείας ανάπτυξης μόνιμης και άμεσα διαθέσιμης δύναμης. Οι δυνάμεις αυτές θα πρέπει να εξελιχθούν σταδιακά σε ένα Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα με την ανάθεση επιπλέον στρατευμάτων και στοιχείων δυνάμεων που προέρχονται από τα κράτη μέλη, με την εμβάθυνση των επιχειρησιακών δεσμών και της διαλειτουργικότητάς τους. Θα πρέπει να προωθήσουμε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και να αναζωογονήσουμε τη στρατιωτική βιομηχανία της Ευρώπης, να διασφαλίσουμε τη στρατιωτική κινητικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ και να αυξήσουμε τις εθνικές αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών και τις νέες κοινές επενδύσεις.
 • πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με ειδικό και αυξημένο προϋπολογισμό, θέση Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και σύνθεση για την άμυνα στο Συμβούλιο της ΕΕ.
 • Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας (DARPA) για την τόνωση και την προώθηση της έρευνας στον τομέα των καινοτομιών και των τεχνολογιών του μέλλοντος για αμυντικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα, θέλουμε να εξαλείψουμε τα εμπόδια στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών και να επιτύχουμε τον στόχο της από κοινού προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού σε ποσοστό 35 %.
 • κοινό πολιτικο-στρατιωτικό στρατηγείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα συνδυάζει μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα ώστε να αξιοποιείται πλήρως η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων, από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως την πραγματική διεξαγωγή της αποστολής ή της επιχείρησης.
 • πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή κυβερνοταξιαρχία για την καταπολέμηση των κυβερνοεπιθέσεων και των νέων μορφών υβριδικού πολέμου από τρομοκράτες, του οργανωμένου εγκλήματος, των εξωτερικών παρεμβάσεων και της παραπληροφόρησης, προστατεύοντας τις κρίσιμες υποδομές, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
 • μακροπρόθεσμη, μελλοντοστρεφή στρατηγική ασφάλειας της ΕΕ προς την Κίνα, τη Μεσόγειο και την Αφρική. Η Ευρώπη πρέπει να καθορίσει προδραστικά τον ρόλο της στον κόσμο και να προασπιστεί τα συμφέροντά της, ιδίως όσον αφορά την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, την ενέργεια και την προμήθεια πρώτων υλών, καθώς και την αντιμετώπιση της ανόδου του αυταρχισμού, την ανάπτυξη της ανθεκτικότητάς της και των αποτελεσματικών έγκαιρων προειδοποιήσεων πριν από την εμφάνιση συγκρούσεων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας, αποτελούμενο από υπουργούς των κρατών μελών, αρμόδιους για την εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια, για την ταχεία αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσέγγισης για τις συγκρούσεις και τις κρίσεις.

Ενισχύοντας:

 • τη Ευρωπόλ ώστε να γίνει «Ευρωσώμα»: μια πλήρως λειτουργική αστυνομική υπηρεσία με εξουσίες επιβολής με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της κακοποίησης παιδιών, της διαφθοράς και της καταπολέμησης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων. Τασσόμαστε υπέρ της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας, ωστόσο οι εγκληματίες δεν θα πρέπει να επωφελούνται από αυτήν. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας και να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
 • τη δημοκρατία μας, με την υπεράσπιση της από την παραπληροφόρηση και τις εξωτερικές παρεμβάσεις, με τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των δικαστικών μας συστημάτων, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της λειτουργίας των δημοκρατικών μας θεσμών. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την παγκόσμια στήριξη στη δημοκρατία και —από κοινού με το ΝΑΤΟ— να δημιουργήσει ένα Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας.
 • τη διπλωματία της ΕΕ, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες του 21ου αιώνα: στόχος μας είναι να θεσπίσουμε το αξίωμα του «υπουργού Εξωτερικών» της ΕΕ, να προσδώσουμε ισχυρότερο ρόλο στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, να προωθήσουμε μια κοινή έδρα της ΕΕ εντός του πολυμερούς συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και άλλων πολυμερών οργανισμών και να επιτύχουμε τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία όσον αφορά τις αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.
 • τους πολίτες μας με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανθεκτικότητας για την πολιτική προστασία, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των Ευρωπαίων σε περίπτωση κρίσεων, όπως η COVID-19, και να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές και κρατικές αρχές θα μπορούν να αντιδρούν ταχύτερα και με στοχευμένο τρόπο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • την Ουκρανία και τους ανατολικούς γείτονές μας κατά του ρωσικού επιθετικού πολέμου. Στόχος μας είναι η επίτευξη βιώσιμης ειρήνης με ισχυρή στρατηγική έναντι της Ρωσίας και κοινή ευρωπαϊκή ασπίδα ασφάλειας ΕΕ-ΝΑΤΟ. Μια μακρόπνοη ευρωπαϊκή στρατηγική διεύρυνσης για την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία θα αξιολογεί κάθε υποψήφια χώρα χωριστά με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την αναγκαία ικανότητα της ΕΕ να ενσωματώνει νέα μέλη.