122197
PRIORITY

Sigurnost: Europski pakt za sigurnost

Svijet obilježavaju previranja te se suočavamo s ratovima, pandemijama, povećanom stopom kriminala i kibernetičkim prijetnjama. Stoga pozivamo na uspostavu Europskog pakta za sigurnost za Europu koja štiti svoje građane. Znamo što treba činiti, a sad je vrijeme da to znanje pretočimo u djela. Potrebna nam je istinska zajednička europska obrana, kompatibilna s NATO-om, te ulaganja u obrambene tehnologije budućnosti. Moramo bolje štititi naše vanjske granice i bolje upravljati migracijskim tokovima, ali i osigurati našu unutarnju sigurnost kad je riječ o borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala te svemirskim i kibernetičkim prijetnjama. Suočena s novim geopolitičkim poretkom Europa mora zaštititi i naše interese. To će postići razumijevanjem i jačanjem naše uloge u svijetu te nastupajući jedinstveno na globalnoj sceni. U sljedećem zakonodavnom razdoblju, kako bismo zaštitili sve Europljane, želimo uspostaviti Europski sigurnosni pakt.

Sigurnost: Europski pakt za sigurnost

Zaštita

 • Naših vanjskih granica djelovanjem FRONTEX-a, kao punopravne obalne i granične straže koja raspolaže provedbenim ovlastima. Podupiremo i promičemo novi pakt o migracijama i azilu kako bismo se borili protiv trgovaca ljudima, zaustavili nezakonite migracije te odgovorili na temeljne uzroke migracija zajedničkim europskim rješenjima, kao što je fizička infrastruktura, i sporazumima sa susjednim zemljama, kao što su Tunis ili Maroko.
 • Naše strateške industrije od nepoštenog tržišnog natjecanja kao i naše kritične infrastrukture od stranih preuzimanja i nezakonitih pritisaka iz autokratskih zemalja. To uključuje razvoj europske strategije za luke, čija je svrha zaštita morskih luka.
 • Naše djece u digitalnom prostoru stvaranjem sigurnog internetskog okruženja na temelju europskog akcijskog plana za borbu protiv kibernetičkog zlostavljanja i zlostavljanja djece. Maltretiranje u internetskom prostoru trebalo bi se smatrati kaznenim djelom u cijeloj Europi.
 • Naših djevojčica i žena kriminalizacijom nasilja nad ženama diljem Europe i primjenom istih standarda za kažnjavanje počinitelja.
 • Naše vladavine prava upotrebom novog instrumenta vladavine prava za Europu, koji će biti u rukama Suda Europske unije: Sud će, naime, biti zadužen za redovito preispitivanje aktualnog stanja u državama članicama te će imati ovlasti za izricanje sankcija, uključujući, po potrebi, i one financijske. Moramo izbjeći situacije u kojima bilo koja od država članica politički zloupotrebljava ili zanemaruje instituciju vladavine prava.

Uspostava

 • Impulsa za produbljivanje stalne strukturirane suradnje (PESCO) kako bi se radilo na uspostavi europske obrambene unije s integriranim europskim kopnenim, morskim i zračnim snagama do 2030., čime bi se nacionalne vojne snage, u skladu s novim modelom snaga NATO-a, dopunile kapacitetom za brzo raspoređivanje stalnih i odmah dostupnih snaga. Te bi snage trebalo postupno proširiti na razinu Europskih vojnih snaga, što će se postići raspoređivanjem dodatnih postrojbi i snaga iz država članica, produbljivanjem njihovih operativnih veza i interoperabilnosti. Trebali bismo promicati zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku te revitalizirati europsku vojnu industriju, osigurati vojnu mobilnost diljem EU-a i povećati nacionalnu potrošnju država članica na obranu kao i nova zajednička ulaganja.
 • Istinske europske obrambene unije, s namjenskim i povećanim proračunom, te uvođenje funkcije europskog povjerenika za obranu i sastava Vijeća EU-a zaduženog za obranu.
 • Europske agencije za napredna obrambena istraživanja (DARPA) radi poticanja i promicanja istraživanja u području inovacija i tehnologija budućnosti u obrambene svrhe. Istodobno želimo ukloniti prepreke financiranju europskih obrambenih poduzeća i postići cilj od 35 % zajedničke nabave obrambene opreme.
 • Zajedničkog civilno-vojnog sjedišta na europskoj razini u sklopu kojeg bi se objedinili civilni i vojni instrumenti te tako u potpunosti iskoristio integrirani pristup EU-a upravljanju krizama, od strateškog planiranja do stvarnog provođenja misija ili operacija.
 • Potpuno operativne Europske kibernetičke postrojbe, koja bi se borila protiv kibernetičkih napada i novih oblika terorističkog hibridnog ratovanja, organiziranog kriminala te vanjskog upletanja i dezinformiranja i tako štitila našu kritičnu infrastrukturu, slobodu medija i neovisnost pravosuđa.
 • Dugoročne i dalekovidne sigurnosne strategije EU-a prema Kini, Sredozemlju i Africi. Europa mora na proaktivan način definirati svoju ulogu u svijetu i zauzimati se za svoje interese, pogotovo kada je riječ o nekontroliranoj migraciji, energetici, opskrbi sirovinama i borbi protiv porasta autoritarizma. Usto, mora razvijati i svoju otpornost i učinkovite sustave za rano upozoravanje prije izbijanja sukoba. Europskog vijeća za sigurnost, koje bi se sastojalo od ministara država članica nadležnih za unutarnju i vanjsku sigurnost, kako bi se brzo odgovaralo na hitne situacije i kako bi se razvio integrirani pristup sukobima i krizama.

Jačanje

 • Europola, koji bi tako postao „Eurocops”: potpuno operativna policijska agencija s provedbenim ovlastima kada je riječ o borbi protiv terorizma, zlostavljanju djece, korupciji i prekograničnom organiziranom kriminalu, uključujući trgovinu ljudima i krijumčarenje droge i oružja. Podržavamo načelo slobodnog kretanja, ali to ne znači da se ono primjenjuje i na kriminalce. Također želimo poboljšati zaštitu žrtava terorizma i ojačati instituciju europskog uhidbenog naloga.
 • Naše demokracije, njezinom zaštitom od dezinformiranja i vanjskog upletanja, zaštitom neovisnosti naših pravosudnih sustava, slobode medija i funkcioniranja naših demokratskih institucija. Europa mora ostati na čelu globalne potpore demokraciji i, zajedno s NATO-om, osnovati centar za demokratsku otpornost.
 • Diplomacije EU-a te njezin ulazak u 21. stoljeće: želimo uspostaviti funkciju ministra vanjskih poslova EU-a, dodijeliti snažniju ulogu Službi za vanjsko djelovanje, promicati zajedničko sjedište EU-a u multilateralnom sustavu Ujedinjenih naroda i drugim multilateralnim institucijama te prijeći s jednoglasnog odlučivanja na kvalificiranu većinu u odlukama o vanjskoj i sigurnosnoj politici.
 • Naših građana, primjenom europskog plana za civilnu zaštitu i otpornost kako bi se povećala otpornost Europljana u slučaju kriza, kao što je bila ona povezana s bolešću COVID-19, i kako bi se lokalnim i državnim tijelima omogućilo brže i ciljano reagiranje na hitne situacije.
 • Ukrajine i naših istočnih susjeda protiv ruske ratne agresije. Želimo postići održiv mir primjenom snažne strategije prema Rusiji i zajedničkog europskog sigurnosnog sustava EU-a i NATO-a. Europske strategije proširenja u pogledu Ukrajine, Moldove i zapadnog Balkana, usmjerene na budućnost i u sklopu koje se svaka zemlja kandidatkinja ocjenjuje pojedinačno na temelju konkretnih rezultata, uz istodobnu zaštitu potrebnih integracijskih kapaciteta Unije.