Прочетете или изтеглите нашите най-нови публикации, за да научите повече за нашата Група, нашата позиция по законодателните и политическите въпроси на Европейския парламент и др.

Време за действие по отношение на миграцията

Всеки подход към миграцията трябва да бъде цялостен. Всеки аспект трябва да се разглежда като ча...

Прочети в допълнение

ПАКТ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА, ПРЕДСТАВЕН ОТ ГРУПАТА НА ЕНП

Предотвратяване на радикализацията и засилване на процеса на дерадика...

Прочети в допълнение
НАЙ-ГОРЕ