Нашето Председателство

Нашето председателство обединява нашия председател и десетте ни заместник-председатели. То ръководи Групата в пленарните заседания и я представлява навън.

Манфред Вебер, председател на Групата на ЕНП

Нашият председател

"В днешна Европа трябва да работим в тясно сътрудничество, за да запазим шансовете си в утрешния свят. Този съюз е нашата застраховка за живот в един все по-глобализиращ се свят. В тези трудни времена искаме да гарантираме, че Групата на ЕНП ще остане движеща сила в защита на нашия европейски начин на живот."

Нашите заместник-председатели

Arnaud DANJEAN
Frances FITZGERALD
Rasa JUKNEVIČIENĖ
Esther de LANGE
Vangelis MEIMARAKIS
Dolors MONTSERRAT
Siegfried MUREŞAN
Jan OLBRYCHT
Paulo RANGEL
Željana ZOVKO