Нашето председателство обединява нашия председател и десетте ни заместник-председатели. То ръководи Групата в пленарните заседания и я представлява навън.

Нашият председател

"В днешна Европа трябва да работим в тясно сътрудничество, за да запазим шансовете си в утрешния свят. Този съюз е нашата застраховка за живот в един все по-глобализиращ се свят. В тези трудни времена искаме да гарантираме, че Групата на ЕНП ще остане движеща сила в защита на нашия европейски начин на живот."

Нашите заместник-председатели

Arnaud DANJEAN
Arnaud DANJEAN

Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

Повече информация
Frances FITZGERALD
Frances FITZGERALD

Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

Повече информация
Esteban GONZÁLEZ PONS
Esteban GONZÁLEZ PONS

Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

Повече информация
Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

Повече информация
Andrey KOVATCHEV
Andrey KOVATCHEV

Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

Повече информация
Esther de LANGE
Esther de LANGE

Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

Повече информация
Vangelis MEIMARAKIS
Vangelis MEIMARAKIS

Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

Повече информация
Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

Повече информация
Jan OLBRYCHT
Jan OLBRYCHT

Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

Повече информация
Paulo RANGEL
Paulo RANGEL

Заместник-председател - Председателство на Групата на ЕНП

Повече информация