A versenyképes és jövőorientált Európa megteremtése

A költségvetéssel és strukturális politikákkal foglalkozó munkacsoportunk olyan költségvetés kialakításán dolgozik, amelynek jóvoltából Európa még inkább versenyképessé és jövőorientálttá válik, elősegítve az adófizetők pénzének hatékony és eredményes felhasználását, hogy ily módon az uniós forrásokkal a legjobb eredményeket lehessen elérni. Az EPP Képviselőcsoport sikeresen szállt síkra a pénzügyi és igazgatási szabályok egyszerűsítéséért annak érdekében, hogy enyhítse a mezőgazdasági termelőkre, a kkv-kre, a helyi és regionális hatóságokra, illetve minden további, uniós finanszírozásban részesülő szereplőre háruló terheket.

A kkv-ket következetesen támogattuk minden őket érintő jogszabály, különösképpen a költségvetési források elosztása kapcsán. A szabályok változásának köszönhetően az európai mezőgazdasági termelők a jövőben könnyebben hozzáférhetnek majd az uniós forrásokhoz. Képviselőink támogatták a mézhamisítás felszámolására irányuló intézkedéseket, de emellett az északi-tengeri fenntartható halászatot lehetővé tevő szabályozási keret ügyét is felkaroltuk.

Frakcióvezető

Our position

A költségvetési fegyelem nem szeszély

A szociális piacgazdaságnak szilárd államháztartásra van szüksége. Ha Európa megfelelő szintű szociális védelmet kíván fenntartani, sürgősen szükségünk van a költségvetési konszolidációra. A felesleges közkiadások csökkentése a gazdasági növekedés és a beruházások fellendítésének egyik feltétele. A baloldali képviselőcsoportok által javasolt rövid utas megoldások csak nagyobb kockázatot jelentenek gazdaságunknak a hosszabb és mélyebb recesszióra. A fiatalok és a következő nemzedékek megérdemlik, hogy a múlt terhei nélkül éljenek.

Az EU költségvetése kevesebb, mint 1%-át teszi ki 500 millió lakosú Európa GDP-jének. Az EU költségvetésének rugalmasnak kell lennie, így Európa képes politikáinak finanszírozására.

Az európai mezőgazdaság versenyképessége

Az egészséges élelmiszerek biztosítása érdekében az EU-nak biztosítania kell a társadalmilag életképes, versenyképes és környezetbarát mezőgazdaságot és a halászati ágazatokat, valamint a gazdálkodók és a halászok jó és méltányos életszínvonalát.

Európának az élelmiszer-biztonságért és az élelmiszer-csalás ellen is küzdenie kell, ugyanakkor lehetővé kell tennie Európa mezőgazdaságának versenyképességét és az élelmiszerbiztonság fenntartását 500 millió polgár számára. Úgy véljük, hogy az EU-nak a munkahelyek megőrzésére és a vidéki területek fejlesztésére irányuló kifizetésekre kell összpontosítania.

Elszámoltatható regionális finanszírozás

A saját források új rendszerének átláthatóbbá kell tennie az uniós finanszírozást, ahol a tagállamok teljes felelősséget vállalnak az uniós finanszírozás megfelelő kezeléséért. Az alapok mintegy 80%-a nemzeti szinten kerül felhasználásra, és az Európai Bizottság éber ellenőrzése alatt elszámoltathatóvá válik.