122196
PRIORITY

Energija, radna mjesta i konkurentnost: Europa koja oblikuje budućnost

Europljani očekuju ne samo Europu koja štiti već i ambicioznu Europu koja ima vodeću ulogu i oblikuje današnji svijet. EPP predvodi Europu od samih početaka, a sada je želimo odvesti u budućnost. Naše socijalno tržišno gospodarstvo Europi omogućuje brzo djelovanje, pri kojem nitko ne biva zapostavljen. Od ugljena do teretnih brodova i podataka – uspjeh smo sazdali uklonivši prepreke koje su nas blokirale. Znamo da Europa može biti kontinent sljedećeg digitalnog vala i globalno središte tehnoloških inovacija. Taj potencijal za nas znači i golemu odgovornost: moramo stvoriti kvalitetna radna mjesta, ojačati partnerstva s demokracijama diljem svijeta i zaštititi našu neovisnost. Moramo osloboditi potencijal Europe i tako oblikovati našu budućnost.

Energija, radna mjesta i konkurentnost: Europa koja oblikuje budućnost

Zaštita

 • Postojećih radnih mjesta i socijalnih standarda od nepoštenog tržišnog natjecanja, kao što je socijalni damping, te stvaranje okruženja pogodnog za poslovanje koje uz primjenu strategije konkurentnosti za Europu olakšava poduzetništvo.
 • Europske energetske sigurnosti i cjenovne pristupačnosti uvođenjem istinske energetske unije, s većim udjelom domaće energije, strateškom strategijom uvoza i izdašnijim ulaganjima u prekograničnu energetsku infrastrukturu, kao što su europska okosnica za vodik i dostatna elektroenergetska mreža na europskoj razini, čime bi se unaprijedio model tržišta električne energije i tako osigurale stabilne cijene i zaštita potrošača.
 • Našeg poslovnog okruženja donošenjem akcijskog plana za smanjenje regulatornog opterećenja za jednu trećinu u svim sektorima kako bi naša poduzeća mogla prosperirati.
 • Naše klime podupiranjem i osiguravanjem financijskih sredstava za poduzeća, uključujući MSP-ove, koja bi tako mogla prijeći na održivije prakse, te pružanjem pomoći poduzećima u smanjenju emisija.
 • Europskih interesa na svjetskoj razini na temelju pametnih trgovinskih sporazuma, u kojima se vodi računa o našim europskim interesima, vrijednostima i standardima, primjerice s Mercosurom, Australijom i Afrikom, s naglaskom na kritičnim sirovinama i užoj suradnji s partnerima istomišljenicima u Uniji demokracija.
 • Naših temeljnih prava u digitalnom svijetu provedbom Akta o digitalnom tržištu i Akta o digitalnim uslugama kako bi internet postao sigurnije, transparentnije i pravednije tržište te ažuriranjem Povelje EU-a o temeljnim pravima u kontekstu digitalne revolucije.

Uspostava

 • Novih kvalitetnih radnih mjesta za Europljane, pri čemu bi „zeleno” postalo novo zlato: planom ulaganja za europska radna mjesta želimo potaknuti javna i privatna ulaganja u inovacije u području čistih tehnologija te stoga pozivamo države članice da ostvare cilj ukupnih ulaganja od 4 % BDP-a u istraživanje i razvoj.
 • Funkcije izaslanika za mala i srednja poduzeća (MSP-ove), s izravnim mandatom za nadzor primjene testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove na cjelokupno zakonodavstvo EU-a i stvaranje okruženja pogodnog za novoosnovana poduzeća i MSP-ove.
 • Mogućnosti za žene zahvaljujući kojima mogu postati poduzetnice i samozaposlene osobe, te, među ostalim, izgraditi karijeru u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM). Iako čine polovinu stanovništva EU-a, udio žena među samozaposlenim osobama u Uniji iznosi samo 35 %, a među vlasnicima novoosnovanih poduzeća samo 30 %. Uspostava poslovnog okruženja s većim brojem poduzetnica također je ključna za europsku konkurentnost i inovacijsku moć.
 • Europske Inicijative za kritične sirovine, sa strateškim mapiranjem globalnih lanaca opskrbe. EU-u je potreban plan za povećanje samodostatnosti Europe, u prvom redu u pogledu proizvodnje čistih tehnologija, kao što su električna vozila.
 • Sveobuhvatne industrijske strategije za poticanje povratka strateških vrijednosnih lanaca u okrilje EU-a, što će dovesti do europske reindustrijalizacije.
 • Novog „CERN-a” za umjetnu inteligenciju, kao decentraliziranog instituta koji bi objedinio europske resurse i stručno znanje i od Europe tako stvorio novo središte etičkog i antropocentričnog razvoja umjetne inteligencije i digitalnih inovacija.
 • Europske digitalne mreže, uvođenjem sigurne digitalne infrastrukture i hardvera sljedeće generacije, uključujući 5G i 6G, u svim europskim regijama te postavljanjem obvezujućih ciljeva koje države članice moraju ispuniti.
 • Europske konvencije za prilagodbu EU-a aktualnim izazovima i potrebama. EU bi trebao djelovati u pitanjima u kojima je njegova dodana vrijednost zaista važna, a pitanja kojima se najbolje upravlja na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, u skladu s načelom supsidijarnosti, prepustiti državama članicama.

Jačanje

 • Konkurentnosti naših poduzeća provjerom konkurentnosti EU-a na razini svih novih političkih inicijativa EU-a kako bi se procijenio kumulativan učinak zakonodavstva na poduzeća i njihovo okruženje. Usto, treba osnovati i europsko savjetodavno tijelo za konkurentnost, koje će predstaviti prijedloge za aktivno poboljšanje konkurentnog okruženja EU-a.
 • Našeg jedinstvenog tržišta njegovim uvođenjem u 21. stoljeće. U tu svrhu ćemo ukloniti preostale prepreke, unaprijediti digitalizaciju, dovršiti izgradnju jedinstvenog tržišta usluga i produbiti energetsko tržište. Također ćemo se zalagati za usklađenija pravila među državama članicama, potpuno integrirano energetsko tržište i usklađeno telekomunikacijsko tržište.
 • Jedinstvenog digitalnog tržišta i njegov dovršetak, pri čemu ćemo poticati digitalne inovacije na temelju tehnološki neutralnog pristupa i bez prekomjerne regulacije kako bi ono bilo konkurentno u digitalnom svijetu.
 • Treba ubrzati i integraciju tržišta kapitala EU-a kako bi se našim MSP-ovima, kućanstvima i građanima omogućio lakši pristup kreditima i više mogućnosti za ulaganja, uključujući integraciju maloprodajnog tržišta za potrošače. To će biti ključno za ostvarenje naše zelene i digitalne tranzicije.
 • Našeg gospodarstva transparentnim, ograničenim i pristupačnim zakonitim putovima migracija koje koriste Europi i zemljama podrijetla. Trebali bismo unaprijediti migracijsku politiku EU-a kako bismo privukli najbolje talente iz cijelog svijeta, riješili problem nedostatka radne snage i potaknuli gospodarski rast.
 • Naše europske i monetarne unije: zalažemo se za odgovorno planiranje proračuna, održivu fiskalnu politiku, međugeneracijsku pravednost te snažan i stabilan euro. To podrazumijeva i nastavak provedbe Pakta o stabilnosti i rastu u razdoblju nakon krize kako bi se osigurala monetarna i financijska stabilnost.
 • Europljana primjenom umjetne inteligencije: moramo raditi na tome da umjetna inteligencija bude usklađena s etičkim standardima te istodobno podupirati inovacije i nove tehnologije te iskorištavanje moći umjetne inteligencije u svrhu stvaranja kvalitetnih radnih mjesta i boljeg života za naše građane.