Poziție al Grupului PPE privind o Uniune Europeană a Sănătății

Acest material este deasemenea disponibil în

Chiar și înainte de criza provocată de COVID-19, urarea de bine adresată unei persoane cu ocazia zilei sale de naștere sau a Anului Nou se încheia, de cele mai multe ori, cu propoziția: „Mai presus de toate, multă sănătate!”.

„Cea mai mare bogăție este sănătatea”, spune o zicală veche, dar adevărată. Anul acesta, 2020, a fost marcat de o pandemie globală care a dus la decesul a sute de mii de oameni la nivel mondial. Pandemia a lovit toate statele membre și, deși multe dintre ele au reușit să aplatizeze curba pandemiei, COVID-19 rămâne o preocupare uriașă și va continua să fie până când se va găsi un vaccin eficient.

COVID-19 a demonstrat că sănătatea trebuie să devină elementul central al politicii europene. Grupul PPE solicită înființarea rapidă a Uniunii Europene a Sănătății.

1. Viziunea creștin-democratică asupra lumii

Datorită rădăcinilor sale creștin-democratice și umaniste, grupul PPE pune întotdeauna bunăstarea individului - bunăstarea fizică, mentală și socială a cetățenilor - în centrul acțiunilor sale. În consecință, părinții fondatori creștin-democrați au pus bunăstarea tuturor europenilor în centrul politicii europene. De atunci, aceasta este unul dintre cele trei obiective principale ale UE, consacrat la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, alături de promovarea păcii și a valorilor noastre fundamentale.

Mai presus de toate, noi, în calitate de creștin-democrați, suntem ferm convinși că ființele umane pot contura un viitor mai bun. În același mod în care medicii, asistenții medicali și farmaciștii îmbunătățesc viața de zi cu zi a milioane de europeni, credem că o guvernare bună și politici bune pot face același lucru. Dorim să conturăm progresul medical și științific. Credem într-un viitor mai bun. Susținem rezultatele științifice și progresul și dorim ca Europa să folosească știința în mod intenționat pentru a promova bunăstarea tuturor oamenilor.

Creștin-democrații cred într-o societate care îi ajută pe cei aflați în nevoie. Pentru noi, progresul medical nu este doar un alt model de afaceri. Pentru noi, progresul medical reprezintă pur și simplu necesitatea de a îmbunătăți viața de zi cu zi a tuturor, în funcție de veniturile lor, de nivelul educațional sau de originea lor regională în Europa. De asemenea, credem în capacitatea indivizilor de a crește, de a crea și de a contribui la bunăstarea tuturor celorlalți, fără a fi împiedicați sau patronați. O societate care permite individului să fie inclus, dar totuși liber.

Susținem beneficiile inovării și ne bazăm deciziile pe știință. Știm că tehnologia trebuie să servească oamenii și nu invers, dar, de asemenea, nu trebuie să închidem ușa noilor posibilități tehnologice, cum ar fi aplicațiile, sistemele de tip big data, inteligența artificială (IA) și medicina personalizată. Dimpotrivă, ne dorim ca Europa să imprime și să modeleze ea însăși aceste noi tendințe. Noi punem oamenii în centrul inovațiilor. Progresul medical trebuie să fie ferm ancorat într-un sistem de valori clar, centrat pe oameni.

Noi, în calitate de creștin-democrați, am adoptat deja o poziție clară atunci când vine vorba de valorificarea potențialului european în sectorul sănătății: suntem alături de cetățenii noștri, de exemplu în lupta împotriva cancerului. Credem că valorile noastre, anvergura noastră și disponibilitatea noastră de a depune eforturi pentru a stimula inovarea și a împărtăși aceste cunoștințe cu întreaga comunitate științifică sunt principii-cheie care ne vor permite să îmbunătățim viața europenilor, încercând să luptăm împotriva amenințării pe care o reprezintă cancerul. Aceleași valori trebuie să ne ghideze în străduințele noastre de a asigura că tuturor europenilor li se garantează accesul la standarde înalte de asistență medicală.

Întrucât medicina se bazează în cele din urmă pe cunoștințe anterioare, utilizarea optimă a sistemelor de tip big data și a IA permite cercetătorilor și medicilor să analizeze direct trecutul pentru a face prognoze mai rapide și mai exacte despre viitor. Suntem conștienți că, în ceea ce privește sănătatea, tehnologia poate face diferența între o viață pierdută și o viață salvată.

Mai mult, știm că marile provocări medicale, cum ar fi bolile sau pandemiile, nu pot fi rezolvate decât împreună. Prin urmare, vrem să lucrăm împreună în Europa și, de asemenea, în afara continentului nostru. Dorim, prin acorduri comerciale echitabile, să reunim profesioniștii din domeniul sănătății pentru a împărtăși mai bine cunoștințele și a crea rețele pentru îmbunătățirea asistenței medicale în Europa și în afara Europei.

Și, în plus, dorim ca Europa să își facă auzită vocea clar împotriva tuturor celor care încearcă să folosească pandemiile, bolile sau alte riscuri la adresa sănătății pentru jocuri de putere. Luptăm împotriva dezinformării sau împotriva țărilor care ascund informații importante despre cum să combatem bolile sau pandemiile. Ne vom folosi de puterea noastră economică și vom impune întotdeauna sancțiuni în cazul în care o țară încearcă să riște viața europenilor fie informându-ne greșit/neinformându-ne, fie jucându-se cu pandemiile. Gestionarea riscurilor pentru sănătate va fi piatra de temelie a unei securități cu adevărat creștin-democratice pentru viitor.

Credem într-o Uniune Europeană care respectă, protejează și susține toți europenii. Credem într-o Uniune Europeană care permite și stimulează inovarea și contribuie la viața tuturor.

Uniunea noastră este, de asemenea, o Uniune a Sănătății, având la bază politici centrate pe oameni.

Trebuie să se țină seama de nevoile individuale ale bărbaților și ale femeilor în toate deciziile luate în politica de sănătate.

Este, de asemenea, o Uniune care rămâne deschisă lumii din afara granițelor sale. Susținem cooperarea internațională pentru ca Europa să beneficieze de progresul medical și să contribuie la acesta. Cooperarea științifică și medicală va crea o situație de câștig reciproc de care societatea și economia noastră pot beneficia în mod egal. Și acționăm astfel conștienți de faptul că Europa are, de asemenea, responsabilitatea globală de a contribui la promovarea sănătății publice în alte părți ale lumii, ca parte a ajutorului nostru pentru dezvoltare. Trebuie sprijinite consolidarea rezilienței și stimularea pregătirii în sectoarele de sănătate ale țărilor partenere. Educația și formarea profesioniștilor din domeniul sănătății sunt esențiale pentru aceasta. Trebuie să ne asigurăm că răspunsul umanitar și în materie de sănătate al UE la criza provocată de COVID-19 nu este utilizat în mod abuziv pentru a promova ideologii și agende politice.

Criza provocată de COVID-19 a arătat că, pentru a valorifica pe deplin avantajele pentru cetățenii noștri într-o lume globalizată și interconectată, UE trebuie să aibă o politica de sănătate puternică.

Acest caracter central al politicii de sănătate vrem să-l consolidăm la nivelul UE. Acolo unde este necesar, UE trebuie să primească instrumentele potrivite pentru a deveni o Uniune a Sănătății eficientă, bazată pe următoarele principii:

O Europă care respectă;
O Europă care protejează și sprijină și;
O Europă care inovează și deschide drumuri noi pentru a ne îmbunătăți viețile.

2. Competențe și responsabilități

Criza provocată de COVID-19 a arătat că amenințările la adresa sănătății nu țin cont de frontiere și că este necesar un răspuns european mai coordonat.

Statele membre rămân responsabile pentru multe părți ale politicii în domeniul sănătății. Cu toate acestea, Uniunea Europeană are mult mai multe posibilități decât cele utilizate în prezent.

TFUE (articolul 168) și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (articolul 35) recunosc că „În definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane” și, în acest scop, „În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătății, securității, protecției mediului și protecției consumatorilor, Comisia pornește de la premisa asigurării unui nivel ridicat de protecție, ținând seama în special de orice evoluție nouă, întemeiată pe fapte științifice. În cadrul atribuțiilor ce le revin, Parlamentul European și Consiliul depun eforturi, de asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv” pentru instituirea și funcționarea pieței interne. (articolul 114).

În TFUE se recunoaște în mod explicit un rol semnificativ pentru Uniune, care „are în vedere îmbunătățirea sănătății publice și prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, precum și a cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și mentală. Această acțiune cuprinde, de asemenea, combaterea marilor epidemii, favorizând cercetarea cauzelor, a transmiterii și prevenirii acestora, precum și informarea și educația în materie de sănătate, precum și supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave privind sănătatea, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora.” (articolul 168).

UE a luat măsuri, în cadrul acestui domeniu de competență, pentru îmbunătățirea sănătății publice (de exemplu, campanii publice împotriva tutunului, alcoolului, obezității și drogurilor), pentru combaterea amenințărilor transfrontaliere grave (de exemplu, rezistența antimicrobiană), pentru prevenirea și gestionarea bolilor umane și animale (de exemplu, boala vacii nebune ESB), pentru reducerea riscurilor la adresa sănătății umane (de exemplu, legislația alimentară și legislația REACH) și pentru armonizarea strategiilor de sănătate între statele membre (de exemplu, mobilitatea profesioniștilor din domeniul sănătății și a pacienților). Înființarea unor agenții specializate, cum ar fi Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) demonstrează angajamentul crescând al UE față de politica de sănătate. Programul de sănătate al UE „EU4Health”, cu o propunere de buget de 9,4 miliarde EUR, este un indiciu puternic al rolului tot mai important al UE în ceea ce privește politica de sănătate publică.

În ciuda tuturor activităților deja desfășurate la nivelul UE, există încă o marjă mare de manevră pentru ca Uniunea Europeană să ofere mult mai multe în ceea ce privește politicile de sănătate, în cadrul tratatelor existente. Dispozițiile privind sănătatea din tratate sunt încă insuficient utilizate în ceea ce privește obiectivele la a căror îndeplinire ar putea contribui. Uniunea are competențe care permit mai multe acțiuni decât a întreprins până acum. De exemplu, utilizarea Directivei privind asistența medicală transfrontalieră, care se încadrează în sfera de aplicare a liberei prestări a serviciilor și care vizează apropierea dispozițiilor prevăzute de lege, ar trebui să fie mai eficientă pentru a elimina obstacolele existente în calea furnizării serviciilor medicale transfrontaliere.

Este, de exemplu, bine cunoscut faptul că accesul la asistență medicală transfrontalieră și o mai bună coordonare și promovarea celor mai bune practici între statele membre pot aduce beneficii considerabile.

Pe de altă parte, știm că majoritatea resurselor financiare pentru sistemele de sănătate rămân la nivelul statelor membre și multe competențe sunt exercitate de aceste state membre. O politică europeană ambițioasă în domeniul sănătății ar trebui să respecte aceste realități și să nu creeze așteptări care nu pot fi niciodată îndeplinite. Nu orice proiect de sănătate poate fi finanțat printr-un program mai amplu de sănătate al UE și nu toate ideile bune pot fi realizate la nivel european în conformitate cu principiul subsidiarității. Cu toate acestea, suntem hotărâți să lucrăm la o politică de sănătate a UE mult mai puternică și să promovăm toate acțiunile necesare care au o valoare adăugată clară pentru UE urmărind, printre altele, reducerea fragmentării pieței interne pentru serviciile medicale.

Europa noastră se întemeiază pe subsidiaritate și solidaritate. De exemplu, fiecare regiune știe mult mai bine decât Bruxelles in ce direcție  și cum să conducă spitalul sau centrul medical de pe teritoriul său. Mediul politic național cunoaște cel mai bun mod de a organiza sistemul de sănătate și de îngrijire medicală. Cu toate acestea, când vine vorba de amenințări transfrontaliere, care pot fi combătute numai împreună, de reglementarea produselor de pe piața noastră internă comună care favorizează inovarea și limitează amenințările la adresa sănătății, de asistența medicală transfrontalieră și de multe alte domenii, Europa este cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru. Nu avem dreptul să ne limităm la un singur nivel, gândim și acționăm la diferite niveluri. Punem în centru doar nevoile oamenilor și credem cu tărie într-o Europă mai bună, mai rezilientă și într-o Europă a subsidiarității și a solidarității.

Când a lovit pandemia, lipsa de acțiuni coordonate la nivelul UE a dus la probleme reale în primele etape ale pandemiei, cum ar fi închiderea frontierelor interne și paralizarea pieței interne, cu circulația extrem de dificilă a bunurilor esențiale, inclusiv a celor medicale. Acesta este motivul pentru care solicităm să învățăm din trecut și să adoptăm o abordare mai coordonată care să ofere UE competențe reale și efective, furnizând valoare adăugată în crizele actuale și viitoare ale statelor membre.

Parlamentul European a subliniat că pandemia nu cunoaște granițe sau ideologii și că este nevoie de cooperarea și solidaritatea întregii comunități internaționale și de o consolidare a sistemului ONU și mai ales a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Grupul PPE consideră că toate părțile interesate, inclusiv Taiwanul, ar trebui să participe la reuniunile, mecanismele și activitățile OMS, în special în timpul unei crize globale de sănătate publică.

3. Realități noi

Tendințele demografice, provocările climatice, accesul la inovare, accesul mai bun la tratament pentru toți, prevalența ridicată a bolilor cronice, digitalizarea (e-sănătatea) și sustenabilitatea sistemelor de sănătate au sporit deja accentul pe politica de sănătate la nivelul UE. Aceste provocări necesită un răspuns coordonat la nivelul UE, deoarece sunt comune tuturor statelor membre și nu cunosc frontiere.

Aceste tendințe vor continua să existe și vor accelera pur și simplu schimbările prin care trece politica de sănătate. Trebuie să ținem cont de diferențele sociale și geografice în materie de sănătate și să asigurăm accesul egal la asistență medicală de înaltă calitate în întreaga Europă.

Recent, în recomandările sale din ultimul semestru european adresate statelor membre, Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la reziliența imediată și pe termen lung a sistemelor naționale de sănătate pentru a face față urgențelor viitoare, recunoscând că pandemia de COVID-19 a expus probleme structurale preexistente legate de accesibilitatea, eficacitatea și reziliența sistemelor naționale de sănătate. Este recunoscut faptul că asistența medicală este insuficient finanțată, precum și faptul că nivelul serviciilor de medicină de familie și al coordonării este scăzut.

Această criză a arătat, de asemenea, importanța existenței unor politici de sănătate bazate pe dovezi. Aceasta include inițiative atât privind tratamentele, cât și privind prevenirea. Măsurile preventive ar trebui să fie proporționale și să asigure cele mai bune rezultate în materie de sănătate.

4. COVID-19, ultimul apel pentru o schimbare

comunitățile, punând sistemele noastre de asistență medicală sub o presiune extraordinară.

Grupul PPE le este recunoscător tuturor lucrătorilor din prima linie: medici și asistenți medicali, îngrijitori și persoane care se ocupă de curățenie și familiile acestora.

În ciuda numărului mare de vieți pierdute și a lipsei de coordonare, s-au realizat multe: EMA a accelerat procesul de aprobare a unui vaccin sau a unui medicament, Comisia Europeană finanțează peste 100 de echipe de cercetare din toată Europa, inclusiv primele studii clinice privind vaccinarea împotriva COVID-19 în Uniunea Europeană. Am reacționat cu flexibilitate și am mobilizat toate resursele bugetare rămase pentru a combate criza. Parlamentul European a convenit asupra unei modificări temporare a Regulamentului privind dispozitivele medicale în mai puțin de două săptămâni de la propunerea în acest sens a Comisiei Europene, pentru a reduce la minimum orice perturbare în furnizarea de echipamente esențiale pe piața internă în timpul pandemiei actuale. Comisia Europeană a pus în aplicare orientări și a acordat sprijin financiar pentru tratamentul pacienților cu COVID-19 în alte state membre atunci când capacitățile interne au fost epuizate și a mobilizat două mecanisme (rescEU și Achiziții comune) pentru a furniza mai multe echipamente statelor membre care au cel mai mult nevoie. Nu în ultimul rând, Uniunea Europeană și-a unit forțele cu parteneri mondiali pentru a iniția un efort de strângere de fonduri - Răspunsul global la coronavirus. În cele din urmă, salutăm în mod deosebit strategia UE privind vaccinurile adoptată de Comisia Europeană și ne vom implica în punerea sa rapidă în aplicare.

Cu toate acestea, suntem cu toții de acord că acest lucru nu este suficient. Mai sunt multe de făcut în această criză acută și pentru a fi mai bine pregătiți pentru viitoarele crize.

Grupul PPE este ferm convins că Europa nu poate depăși această criză decât dacă familia europeană este unită în solidaritate și responsabilitate. Cu toții avem un rol de jucat. Având grijă unii de alții. Având încredere unii în alții. Păstrând distanța pentru a proteja persoanele vulnerabile.

Relaxarea unora dintre restricțiile COVID-19 este justificată pentru a permite reluarea activității economice și a vieții sociale, inclusiv necesitatea reluării educației copiilor, acolo unde este posibil. Cu toate acestea, suntem foarte îngrijorați că ridicarea prea repede a măsurilor ar putea duce la un al doilea val al virusului, care ar testa capacitatea sistemelor noastre de sănătate, ducând la creșterea numărului de pacienți cu COVID-19 care au nevoie de spitalizare și provocând suferință lucrătorilor din domeniul sănătății și familiilor lor. Mulți oameni mor mult mai devreme decât în mod normal, iar lucrătorii din domeniul sănătății sunt împinși către limite, fizic și psihic. Măsurile de izolare ar trebui ridicate treptat, într-o manieră coordonată la nivelul UE și cu o foarte bună punere în aplicare a distanțării sociale, a echipamentelor de protecție individuală, a testării generalizate și a depistării contacților. UE și statele membre trebuie să fie pregătite să reimpună restricții, la nivel regional, acolo unde acest lucru este considerat necesar de către profesioniștii din domeniul sănătății publice.

Realitatea a demonstrat că nu putem depăși această criză acționând pe cont propriu. Nici contrapunând competențele naționale competențelor europene. Poate fi depășită doar dacă lucrăm împreună.

5. Apelul grupului PPE la acțiune

Pe măsură ce ne îndreptăm spre adoptarea unor strategii de ieșire din criza provocată de COVID-19 și spre redresarea economică și socială, grupul PPE a inițiat un proces amplu de reflecție asupra primelor lecții care trebuie învățate din pandemie, plasând politica de sănătate în centrul priorităților noastre, maximizând ceea ce se poate face în cadrul instituțional existent: 

 1. Grupul PPE sprijină ferm „Integrarea sănătății în toate politicile” (abordarea HiAP) și punerea pe deplin în aplicare a acestei abordări, ca răspuns la caracterul intersectorial al sănătății publice, și urmărește integrarea pe orizontală a aspectelor legate de sănătate în toate politicile relevante, cum ar fi agricultura, transporturile, comerțul internațional, cercetarea, mediul și clima;
 2. Noul CFM ar trebui să se concentreze mai mult pe sănătate, ca prioritate absolută, în toate liniile bugetare aferente, de la fondurile structurale la FSE și cercetare. Grupul PPE salută propunerea de a crea EU4Health și sprijină un program de sănătate mai bine finanțat, autonom, robust și ambițios, având capacitatea de a face față oricăror pandemii și amenințări viitoare la adresa sănătății. Acest program va răspunde, de asemenea, provocărilor pe care le reprezintă îmbătrânirea demografică, prevenirea bolilor, va promova un stil de viață sănătos într-un mediu sănătos și netoxic sau va pregăti sistemele noastre de sănătate pentru tehnologiile emergente și va asigura educația în materie de sănătate. Grupul PPE remarcă faptul că politica de coeziune a UE va fi, de asemenea, unul dintre instrumentele de combatere a consecințelor crizei. Grupul PPE îndeamnă Comisia să acorde o mai mare prioritate asistenței medicale în cadrul politicii de coeziune, deoarece sunt necesare investiții pentru a asigura accesul egal la unitățile medicale din întreaga Europă. Grupul PPE se angajează să lucreze pentru un acord rapid privind propunerea Comisiei și o punere în aplicare rapidă;
 3. Grupul PPE solicită să se creeze un fond special al UE pentru a ajuta statele membre să își consolideze infrastructura spitalicească și serviciile de sănătate, asigurând cele mai înalte standarde de asistență medicală, tratament, cercetare în domeniul științelor medicale și inovare; grupul PPE solicită înființarea unei rețele europene de spitale, specializate în pandemii, în fiecare regiune a UE, pentru a evita supraaglomerarea în spitale. Scopul acestei structuri specializate ar trebui să fie asistența medicală, cercetarea și promovarea schimbului de bune practici;
 4. Cercetarea în domeniul sănătății (de la cercetarea fundamentală la cercetarea translațională) este esențială pentru prevenirea, diagnosticarea și tratamentul bolilor. Cu toate acestea, în Europa, cercetarea în domeniul sănătății este foarte fragmentată. Sunt de dorit mai multe sinergii cu cercetările efectuate în statele membre. De asemenea, este necesară o acțiune puternică la nivelul datelor cercetării în domeniul sănătății. Subliniază faptul că cercetarea clinică trebuie să includă, de asemenea, o abordare echilibrată între sexe pentru a evalua modul în care potențialele vaccinuri sau tratamente pot afecta bărbații și femeile într-un mod diferit. Grupul PPE sprijină înființarea unei rețele europene universitare în domeniul sănătății, ca parte a unui plan european global de sănătate, cu cel puțin un spital (universitar) pentru fiecare stat membru, care servește drept centru național de difuzare pentru cercetare și formare medicală europeană de ultimă generație. Această rețea europeană universitară în domeniul sănătății ar trebui să organizeze în mod obligatoriu și periodic schimburi de informații, programe de învățare a bunelor practici și schimburi de personal. Rolul acestei rețele va fi esențial în depășirea fragmentării cercetării în domeniul sănătății în Europa, promovând mai multe sinergii și o mai bună cooperare în domeniul cercetării la nivelul statelor membre și îmbunătățind utilizarea partajată a resurselor tehnologice și infrastructurale de către comunitatea de cercetare biomedicală. De asemenea, ar trebui să ofere cetățenilor acces la informații cu privire la domeniile medicale în care sunt specializate statele membre, în ceea ce privește bolile noi și emergente;
 5. Unele state membre au dat dovadă de solidaritate în asigurarea transferului transfrontalier al pacienților către spitale din alte state membre cu capacități de tratament rămase, precum și a mobilității transfrontaliere a profesioniștilor din domeniul sănătății, care, prin intermediul Directivei privind calificările profesionale, s-a dovedit a fi una dintre pietrele de temelie ale principiului liberei circulații, tot în timpul acestei crize. Prin orientările sale, grupul PPE sprijină consolidarea acestui instrument. Grupul PPE sprijină o mai bună coordonare a unităților de asistență medicală pentru a scădea temporar presiunea exercitată asupra structurilor mai copleșite. Este imperativ să se elaboreze un nou plan de acțiune privind forța de muncă din domeniul sănătății din UE, ce expiră în 2020, care va lua în considerare experiența pandemiei pentru a oferi profesioniștilor din domeniul sănătății un nou cadru adecvat, strategic și operațional - și, de asemenea, în contextul mobilității transfrontaliere, deoarece aceasta poate fi vitală pentru unitățile în care lucrează, în special în situații de urgență, cum ar fi, printre altele, o pandemie. Este nevoie de o mai bună transpunere a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră, în special după ce jurisprudența CJUE a clarificat principalele concepte de mobilitate a pacienților, de proceduri de rambursare și de autorizare prealabilă. În acest sens, ar trebui să fie mai bine valorificat potențialul rețelelor europene de referință printr-o funcționare mai eficientă și ar trebui să fie prevăzut un regim simplificat și mai clar pentru autorizarea prealabilă de către statele membre;
 6. Statele membre și regiunile de frontieră ar trebui să aprofundeze cooperarea transfrontalieră în domeniul asistenței medicale într-un mod eficient și sustenabil din punct de vedere financiar, fără obstacole administrative, inclusiv prin furnizarea accesului la servicii de calitate de ambele părți ale frontierei, aproape de reședința pacientului în zona de frontieră. Ar trebui încurajate acordurile interspitalicești, permițând serviciilor de urgență să treacă frontiera în cazul unor cereri de intervenție urgente pentru a salva vieți;
 7. Izbucnirea infecțiilor cu noul COVID-19 ne-a arătat că, atunci când vine vorba de un vaccin și de terapii, trebuie să consolidăm mai bine sprijinul bugetar pentru a coordona eforturile în domeniul cercetării și științei și pentru o mai bună raționalizare a sistemului de aprobare a medicamentelor sau a vaccinurilor, fără a compromite siguranța sănătății. Vom sprijini întotdeauna progresele tehnologice în dezvoltarea vaccinurilor și a terapiilor. Ca parte a acestei abordări, suntem pregătiți să îmbrățișăm flexibilitatea normativă atunci când este necesar în perioade de criză, pentru a permite studiilor clinice să se desfășoare într-un mod urgent și sigur. Deși trebuie să respecte principiul precauției, dezvoltarea vaccinurilor și terapiilor nu trebuie împiedicată de scepticismul nefondat față de anumite tehnici. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a le dezvolta și a le produce în cadrul UE și a le face disponibile și accesibile la nivel mondial, utilizând achiziții publice comune la nivelul UE pentru distribuirea lor către cetățenii noștri. Ne bazăm pe dialog și cooperare, dar dacă un vaccin este dezvoltat pentru prima dată în afara Europei și alții nu sunt dispuși să îl împărtășească cu noi, avem și un plan B. De exemplu, este posibil din punct de vedere legal să apelăm la așa-numitele licențe impuse sau obligatorii. Dar statele membre UE ar trebui să facă acest lucru în comun. Comisia Europeană, nu țările individuale, ar trebui să fie responsabilă de procesul și coordonarea la nivelul UE. De asemenea, ar trebui luate în considerare măsuri comerciale pentru a se asigura că medicamentele și vaccinurile sunt puse la dispoziția tuturor în UE și nu numai. Procedurile de achiziție comune pentru echipamente medicale efectuate de Comisia Europeană s-au dovedit a avea succes în situația de criză și, prin urmare, ar trebui extinse în continuare pentru medicamente și echipamente medicale. Fără a aduce atingere tuturor eforturilor privind cercetarea și studiile clinice ale vaccinurilor, este important să subliniem că și medicamentele antivirale sunt cruciale;
 8. Pentru viitor, ar trebui să luăm în considerare stabilirea de parteneriate public-privat după modelul Autorității pentru Cercetare și Dezvoltare Avansată în Domeniul Biomedical din SUA pentru a reacționa mai rapid în cazul unei crize similare;
 9. Rezistența antimicrobiană este un risc global serios pentru sănătate și pentru bunăstarea cetățenilor europeni, care va constitui o provocare fundamentală pentru sistemele de sănătate și societățile europene. Potrivit cifrelor OMS, 33 000 de oameni mor anual în Europa, deoarece antibioticele nu mai funcționează. Grupul PPE va depune eforturi pentru a face din aceasta o prioritate absolută pentru politica europeană de sănătate, inclusiv prin alocarea mai multor fonduri cercetării atât de necesare în acest domeniu. Prin urmare, susținem aplicarea strictă a legislației europene în domeniul veterinar. Pe lângă monitorizare, susținem criterii de referință și o reducere continuă a utilizării antibioticelor în domeniul veterinar în cadrul abordării de tip „O singură sănătate”. De asemenea, suntem convinși că trebuie redusă utilizarea antibioticelor la oameni. Statele membre trebuie să ia măsuri urgente pentru ca antibioticele de uz uman să fie prescrise într-un mod prudent și pentru îmbunătățirea igienei în spitale. Solicităm Comisiei să examineze opțiunile legale pentru legislația europeană, în cazul în care statele membre nu acționează în mod corespunzător. O prioritate majoră pentru noi este să stabilim un cadru care să încurajeze inovarea pentru antibiotice noi, deoarece avem nevoie disperată de noi produse pe piață pentru pacienți. Chiar și într-un scenariu de utilizare prudentă, va trebui să avem substanțe noi dacă nu dorim să ajungem într-o situație în care niciun antibiotic nu funcționează, într-o eră post-antibiotice. Pentru industria farmaceutică, nu este atractiv să investească, în prezent, în acest domeniu, deoarece, din motive întemeiate, utilizarea noilor antibiotice care ajung pe piață va fi limitată. Acesta este motivul pentru care sunt necesare stimulente comparabile cu domeniul medicamentelor orfane sau al pediatriei sau noi stimulente inovatoare;
 10. Una dintre cele mai eficiente măsuri pentru un Plan european global de sănătate cu impact este capacitarea prevenirii; în conformitate cu această prioritate, promovăm stabilirea unui calendar european coerent și uniform pentru vaccinarea copiilor, a vârstnicilor și a tuturor grupurilor vulnerabile ale populației europene;
 11. Industria europeană: grupul PPE sprijină promovarea întreprinderilor europene mari, stimulând inovarea și producția în cadrul UE, scăzând dependența UE de țările terțe prin diversificarea lanțurilor de aprovizionare, a capacității de producție pentru aceste produse, în special gelul de dezinfectare, ventilatoarele și echipamentele de protecție; precum și punerea în comun și coordonarea capacităților de producție digitale, cum ar fi imprimarea 3D, care poate contribui la fabricarea echipamentelor necesare; urmărește o politică comercială a UE axată pe autonomie strategică deschisă, care sprijină diversificarea și reziliența în lanțurile de aprovizionare, având în centru un sistem comercial multilateral deschis și bazat pe reguli, care să asigure disponibilitatea globală a produselor medicale și care să fie completat de un fond „strategic de diversificare a lanțului de aprovizionare” pentru a sprijini în mod activ întreprinderile din UE; încurajează toate țările să adere la Acordul OMC privind eliminarea tarifelor vamale la produsele farmaceutice și solicită extinderea domeniului de aplicare la toate produsele farmaceutice și medicinale. Grupul PPE este de părere că UE trebuie să mențină un sistem european robust privind PI pentru a încuraja cercetarea și dezvoltarea și producția în Europa, asigurându-se că Europa rămâne un inovator și un lider mondial;
 12. O industrie europeană a sănătății înfloritoare și avansată din punct de vedere tehnic și o comunitate de cercetare competitivă sunt de un interes vital. Acest lucru necesită un cadru de reglementare ambițios și clar pentru întreprinderile europene, precum și resurse dedicate cercetării științifice și în domeniul sănătății;
 13. Grupul PPE susține că UE ar trebui să aibă o capacitate de răspuns rapidă care să îi permită să reacționeze la amenințări majore la adresa sănătății într-un mod coordonat, în special în cazul pandemiilor care se răspândesc mai ușor pe un continent bazat pe libertatea de mișcare și de circulație. Situația constatată în prima parte a carantinei impuse de COVID-19, când bunurile esențiale, inclusiv echipamentele de protecție și cele medicale au fost blocate la nivel național sau nu au putut fi livrate pe piața internă, nu ar trebui să se repete. Grupul PPE solicită lansarea unui „Plan de acțiune pentru autonomia sănătății” pentru a produce și a stoca, în număr suficient, medicamente și produse farmaceutice esențiale/critice, precum și echipamente medicale cheie în UE, pentru a nu depinde în mare măsură de furnizori externi. Pentru a consolida capacitățile de răspuns ale UE și ale statelor membre în caz de urgențe sanitare, grupul PPE propune revizuirea și actualizarea sistemului juridic al UE pentru situații de urgență sanitară pe baza acestei experiențe pandemice. Prin intermediul unui sistem informațional cu reacție rapidă, fiecare stat membru ar putea informa direct și fără întârziere celelalte state despre lipsa de medicamente esențiale și, prin urmare, ar putea declanșa un mecanism de localizare a unor stocuri suficiente;
 14. Lipsa medicamentelor reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa sănătății cetățenilor europeni și a sistemelor europene de sănătate. UE și statele membre trebuie să acționeze decisiv pentru a preveni aceste penurii și a le atenua efectele. În ceea ce privește problemele legate de schimbările în aprovizionare, situația cauzată de coronavirus a scos în evidență o anumită vulnerabilitate a actualului sistem european de aprovizionare cu produse medicale și ingrediente farmaceutice active (IFA) din afara Europei. Este important să se ia măsuri pentru un dialog mai bun și pe termen mai lung între autoritățile de reglementare și reprezentanții sectorului cu privire la această problemă, asigurând un mai bun schimb de date și proiectii timpurii  despre locurile în care ar putea apărea penurii în viitor. Grupul PPE solicită o coordonare europeană și un schimb de informații mai bune pentru a face față acestei probleme. Susținem promovarea diversificării aprovizionării și a lanțurilor de aprovizionare pentru a asigura disponibilitatea și accesibilitatea medicamentelor și a echipamentelor medicale. Europa trebuie să stabilească imediat un plan de acțiune pentru a rezolva lipsa medicamentelor esențiale/care salvează vieți, care să susțină un stoc strategic de medicamente și echipamente medicale și, în perioade de criză, să evite perturbările interne și externe pe piața unică. Solicităm o mai mare transparență în lanțul de producție și de distribuție a medicamentelor și crearea unei celule europene de prevenire și gestionare a crizelor. Este de datoria noastră să asigurăm aprovizionarea în interesul pacienților și, în acest scop, criteriul prețului nu ar trebui să mai fie piatra de temelie a cererilor de oferte, ci ar trebui completat de criterii calitative, cum ar fi numărul de centre, locurile de producție, respectarea standardelor sociale, de mediu, electronice și de calitate;
 15. Grupul PPE susține acordarea unei mai mari atenții sănătății în cadrul Programului european existent privind protecția infrastructurilor critice (PEPIC), axat în prezent pe transport și energie, conducând la identificarea și desemnarea infrastructurilor critice de sănătate europene și la creșterea implicării Comisiei în sprijinirea protejării infrastructurilor critice de sănătate în statele membre. Prin urmare, grupul PPE susține cu tărie ca o componentă din cadrul EU4Health să sprijine investițiile în infrastructura critică de sănătate, instrumente, structuri, procese și capacități de laborator, inclusiv instrumente de supraveghere, modelare, prognoză, prevenire și gestionare a focarelor. Grupul PPE sprijină lansarea unei noi strategii farmaceutice care transpune, printre altele, Planul european de acțiune pentru autonomia sănătății într-o abordare permanentă, menită să asigure securitatea aprovizionării cu medicamente și să reducă dependența UE de țările terțe pentru furnizarea de medicamente-cheie și de echipamente medicale prin intermediul, printre altele, al unor proceduri simplificate, fără a pune în pericol siguranța și eficacitatea, luând în considerare provocările legate de sustenabilitatea sistemelor de sănătate; această nouă strategie farmaceutică trebuie să fie coordonată cu noua strategie industrială lansată de Comisia Europeană; trebuie să avem o viziune coordonată pentru a crea o veritabilă Uniune Europeană a Sănătății;
 16. Pentru a institui un răspuns european mai bun la pandemie și pentru a eficientiza gestionarea noului program EU4Health, grupul PPE sprijină necesitatea consolidării Centrului European de Control al Bolilor (ECDC) și transformarea sa într-o Agenție Europeană a Sănătății cu drepturi depline, inclusiv sistemul său de avertizare timpurie și de răspuns, cu o autoritate unică a ECDC în fiecare stat membru, și comunitatea științifică pentru a implementa măsuri transfrontaliere și pentru a coordona un răspuns european la pandemie și capacitatea de a acționa ca un centru de coordonare pentru sănătatea publică. Pe lângă capacitățile sale epidemiologice, centrul ECDC consolidat ar trebui să implice o abordare mai holistică și să includă oameni de știință din domeniul economic și social atunci când elaborează strategii și „analize de sănătate secvențiale” pentru a atenua amenințările sau crizele epidemiologice. Solicităm o evaluare urgentă a Directivei europene privind amenințările transfrontaliere la adresa sănătății și îndemnăm Comisia să propună modificările pe care le consideră necesare cât mai curând posibil. Pentru a sprijini o abordare mai coerentă în răspunsul la pandemie, solicităm Comisiei să ia în considerare mai degrabă ideea unui regulament decât a unei directive și să verifice dacă acest lucru este în conformitate cu tratatul. Grupul PPE susține, de asemenea, că EMA ar trebui să primească o mai mare autoritate pentru a preveni și monitoriza lipsa de medicamente;
 17. Soluțiile digitale, cum ar fi e-sănătatea, îmbunătățesc întregul ciclu de viață al problemelor de sănătate, de la prevenire la diagnostic și tratament. Grupul PPE sprijină utilizarea IA, a analizei datelor și a altor instrumente de supercalcul, cum ar fi crearea unei platforme de date în domeniul sănătății a UE, precum și a unui centru de date al UE pentru coordonare în situații de urgență, capabil să ajute UE să colecteze date și să asigure utilizarea clinică, să identifice tipare comportamentale, fluxuri de persoane și produse vitale și să efectueze analize predictive. Grupul PPE încurajează, de asemenea, crearea Registrului electronic de pacienți și interconectarea dintre statele membre în acest sens, precum și dezvoltarea standardelor comune UE pentru colectarea și analiza datelor pentru a realiza un fond comun de date. Credem că o mai bună dezvoltare a unui cadru pentru aplicațiile de e-sănătate și m-sănătate ar trebui să se bazeze pe credibilitatea lor, pe protecția datelor cu caracter personal și pe educația digitală în domeniul sănătății în UE. Datele sunt, de asemenea, utile în sprijinul deciziilor, în imagistica medicală, politica bazată pe dovezi, sprijinul pentru studii clinice și cercetare și prevenirea și prognozarea pandemiilor. Cu toate acestea, grupul PPE crede în importanța eticii și în nevoia de confidențialitate, securitate și încredere în schimbul de date cu caracter personal. Oamenii trebuie să se simtă confortabil, iar valoarea adăugată în asistența medicală și în tratamentele inovatoare va deveni personalizată (de exemplu, folosind informații genetice personale). Utilizarea aplicațiilor ar trebui încurajată, în mod voluntar, într-un sistem de stocare descentralizat;
 18. În cadrul UE există disparități semnificative în capacitatea sistemelor de sănătate în ceea ce privește disponibilitatea profesioniștilor din domeniul medical. Acest lucru duce la acces redus la asistență medicală, liste lungi de așteptare pentru pacienți, reziliență redusă în sistemele de sănătate și deteriorarea stării de sănătate a populației din regiunile cu deficit de lucrători medicali. UE ar trebui să adopte măsuri care să atenueze impactul acestora pentru a asigura o capacitate medicală adecvată în termeni de resurse umane în întreaga UE. UE se bazează, de asemenea, pe lucrătorii din domeniul sănătății din afara UE, ceea ce poate afecta sistemele de sănătate din țările de origine;
 19. Astăzi, peste 30 de milioane de europeni trăiesc cu o boală rară și neglijată, cu puține informații despre bolile și drepturile lor, cu puține tratamente și un nivel ridicat de vulnerabilitate psihologică, socială și economică. Bolile rare și neglijate nu se opresc la granițe. Cooperarea și coordonarea la nivel european privind bolile rare și neglijate sunt esențiale pentru a permite pacienților acces la cea mai bună expertiză disponibilă, indiferent de statul lor membru. Dezvoltarea soluțiilor locale și transfrontaliere pentru persoanele care trăiesc cu o boală rară și rudele lor este de o importanță deosebită pentru a le îmbunătăți calitatea vieții aproape de casă. Prin urmare, trebuie să sprijinim accesul ușor la cea mai bună expertiză disponibilă pentru pacienții cu boli rare și neglijate, prin crearea de rețele europene și reguli clare de rambursare a costurilor într-un context transfrontalier. De asemenea, avem nevoie de mai multe investiții în cercetarea bolilor neglijate, pentru care adesea nu există încă niciun tratament sau diagnostic disponibil. Trebuie să punem la dispoziție suficiente fonduri pentru cercetarea biomedicală a acestor tipuri de boli, pentru a oferi un test de diagnostic, studii clinice și tratamente eficiente;
 20. Consecințele psihologice ale COVID-19 sunt evidențiate în multe rapoarte și studii. Oamenii de toate vârstele au fost afectați de necesitatea impunerii izolării sociale pe o perioadă lungă de timp pentru a opri răspândirea virusului. Lucrătorii din domeniul sănătății se confruntă cu stresul accentuat al îngrijirii pacienților cu COVID-19, fiind preocupați în același timp de propria sănătate și de sănătatea familiilor lor. Grupul PPE solicită Comisiei Europene să elaboreze un Plan de acțiune al UE pentru perioada 2021-2027 privind sănătatea mintală la nivelul UE, pentru a aborda problemele semnificative de sănătate mintală din societate. Planul de acțiune ar trebui să includă sensibilizarea cu privire la importanța sănătății mintale. De asemenea, ar trebui să includă o campanie prin care să ofere consiliere cetățenilor cu privire la modul în care să-și protejeze sănătatea mintală în aceste noi circumstanțe și să îi informeze despre unde să solicite sfaturi atunci când este necesar;
 21. Sunt necesare măsuri urgente pentru a răspunde nevoilor persoanelor în vârstă în materie de sănătate și de îngrijire. Faptul că un număr foarte mare de persoane în vârstă au murit din cauza COVID-19 în instituții rezidențiale impune o revizuire urgentă a acordării de îngrijiri. Sprijinim dreptul persoanelor în vârstă de a face alegeri cu privire la îngrijirea lor, inclusiv opțiunea de a locui în continuare acasă, cu asistență la domiciliu, sau de a avea acces la asistență de calitate în instituții rezidențiale, atunci când este necesar. Grupul PPE solicită un plan de acțiune privind îmbătrânirea sănătoasă pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor în vârstă, inclusiv furnizarea de asistență medicală de calitate. Grupul PPE solicită să se adopte o strategie europeană pentru îngrijitori, ca o recunoaștere a impactului social asociat cu schimbarea sau pierderea locului de muncă, în special în cazul persoanelor care au responsabilități de îngrijire, care sunt, într-un număr disproporționat, femei. Această strategie europeană pentru îngrijitori ar putea lua în considerare diferențele în ceea ce privește furnizarea de servicii medicale în statele membre și ar putea oferi finanțare pentru infrastructura critică, asigurându-se că atât îngrijitorilor, cât și beneficiarilor serviciilor de îngrijire li se acordă atenția cuvenită în cadrul asistenței medicale și în instituțiile de îngrijire generală;
 22. În contextul COVID-19, este important ca alte boli să nu fie uitate. COVID-19 a impus concentrarea resurselor medicale asupra combaterii pandemiei, rămânând puține resurse pentru a aborda alte probleme medicale și de sănătate. În acest sens, solicităm un efort mai mare și o cooperare mai stransacu privire la două cauze principale de deces în țările UE - bolile cardiovasculare și cancerul. Cu toate acestea, este vital să abordăm, de asemenea, bolile cronice și impactul lor major ca ucigași mai silențioși atât pentru pacienți, cât și pentru fondurile de sănătate publică. Situația cauzată de coronavirus s-a dovedit, de asemenea, foarte critică pentru pacienții cu risc, de exemplu persoanele care trăiesc cu diabet, obezitate și cetățenii cu diagnostic multiplu care se confruntă adesea cu comorbidități. Cercetarea științifică ar trebui să se concentreze pe stabilirea căilor de tratament pentru acestea și alte boli care modifică viața. Investițiile continue în știință pentru tratarea diverselor boli sunt esențiale pentru menținerea unor sisteme de sănătate moderne și sigure;
 23. În fiecare an, cancerul ucide 9 milioane de oameni. Fiecare familie din Europa este afectată de această boală. Suntem foarte bucuroși că prioritatea luptei împotriva cancerului, lucru pe care grupul PPE l-a solicitat de doi ani încoace, este o preocupare comună a Comisiei Europene și a Consiliului. Susținem un plan general autentic împotriva cancerului, punând în comun eforturile noastre în cercetare, resurse și experiență. Există o valoare adăugată europeană clară, de la prevenirea timpurie la diagnostic, tratamente și îngrijire, precum și la întărirea drepturilor supraviețuitorilor de cancer;
 24. În Documentul nostru de poziție privind cancerul, solicităm punerea în aplicare a propunerii ETM (evaluare a tehnologiilor medicale). Aceasta a fost singura propunere legată de sănătate în cadrul Comisiei Juncker și ar fi un semnal foarte slab dacă Europa, după criza cauzată de coronavirus, nu ar putea ajunge la un acord în această privință. Există o nevoie disperată de a reduce birocrația și de a ajuta mai mult pacienții. Propunerii ETM ar trebui să i se acorde o nouă atenție, astfel încât să se îmbunătățească cooperarea în ceea ce privește evaluarea noilor terapii și reducerea redundanței procedurilor administrative;
 25. În ciuda tuturor eforturilor de consolidare a sistemului de farmacovigilență, sunt încă necesare îmbunătățiri în ceea ce privește siguranța pacientului, în special lizibilitatea prospectului, care trebuie să fie mai clar, lizibil și ușor de înțeles de către pacienți. Grupul PPE susține că prospectul trebuie să fie mai accesibil pacienților, cu o „fișă de informații despre medicament” care să descrie cele mai importante informații și efectele secundare ale medicamentului. Această fișă de informații despre medicament trebuie îmbunătățită grafic și trebuie scrisă într-un mod accesibil;
 26. Grupurile de pacienți sunt esențiale în reprezentarea intereselor pacienților, pentru a se asigura că dorințele și nevoile pacienților sunt ascultate, de asemenea, la nivel european în contextul proceselor legislative și al altor consultări. Independența financiară este esențială, astfel încât grupurile de pacienți să își poată desfășura activitatea importantă și să-și reprezinte interesele fără sprijin direct din partea reprezentanților sectorului. Vrem să ne asigurăm că grupurile de pacienți care participă la procesul legislativ reprezintă într-adevăr interesele pacienților lor și nu sunt dependente de întreprinderi pentru sprijin financiar;
 27. Sănătate și impozite: grupul PPE sprijină cu tărie ideea de a încuraja producția și consumul de produse agricole europene care contribuie la un stil de viață sănătos, de exemplu prin îndemnarea statelor membre să utilizeze cote de TVA mai specifice pentru fructe și legume, printre alte produse;
 28. Sănătate, informare, transparență și dezinformare: vaccinarea este esențială pentru asigurarea unei bune sănătăți publice. Introducerea vaccinărilor de protecție pe scară largă în Europa a contribuit semnificativ la eradicarea sau declinul multor boli infecțioase, însă vaccinările sunt victime ale propriului succes. Cu toate acestea, suntem îngrijorați de tendința către ezitarea de a se vaccina și tragem un semnal de alarmă cu privire la consecințele acestui lucru asupra sănătății. În statele membre și la nivelul UE programele de educație și de sensibilizare sunt importante în combaterea dezinformării cu privire la rolul vaccinurilor în sănătatea publică. Prin urmare, grupul PPE solicită organizarea de programe educaționale și campanii de comunicare publică la nivelul UE, finanțate prin Programul EU4Health, prin care să se evidențieze efectele pozitive ale vaccinurilor. Comisia Europeană trebuie să consolideze în continuare coordonarea politicilor și programelor statelor membre. Uniunea Europeană ar trebui să comunice despre acțiunile și planurile sale mai pe larg și într-un mod mai profesional, pentru a crea o înțelegere generală a ceea ce face UE;
 29. Cooperarea internațională și în domeniul sănătății: asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele reprezintă un scop fundamental al obiectivelor de dezvoltare durabilă. Astăzi, mai mult ca oricând, această pandemie a arătat lumii că țările nu pot combate singure o urgență globală și că sunt necesare coordonarea, coerența și solidaritatea profundă cu organizațiile internaționale, globale de sănătate, în perioada de prevenire, răspuns și redresare. Prin urmare, noi, cei din grupul PPE, solicităm o cooperare mai puternică, mai articulată și bazată pe o viziune pe termen lung cu OMS și toate agențiile internaționale care lucrează pentru a realiza o dezvoltare durabilă, punând securitatea sănătății pe primul loc. Pandemia a arătat importanța solidarității cu țările vecine și în curs de dezvoltare în sprijinirea acestora pentru a-și consolida sistemele de sănătate. UE trebuie să se asigure că organizațiile sponsorizate desfășoară activități în conformitate cu principiile umanitare, iar finanțarea nu este utilizată pentru promovarea conceptelor și practicilor care nu sunt în conformitate cu drepturile omului și demnitatea recunoscute la nivel internațional și care contravin identității, credințelor religioase, tradițiilor culturale, valorilor și vieții comunităților locale. Grupul PPE sugerează organizarea anuală a unui „Summit științific european pe tema pandemiei” pentru a pune la dispoziție un loc de întâlnire european pentru industria farmaceutică, factorii de decizie și alte părți interesate relevante;
 30. Ar trebui luate în considerare măsuri comerciale pentru a asigura disponibilitatea și fluxul neobstrucționat, în UE și în întreaga lume, al medicamentelor, vaccinurilor, echipamentelor de protecție individuală, dispozitivelor medicale și componentelor lor necesare. UE ar trebui să asigure autonomia strategică și creșterea rezilienței lanțurilor sale de aprovizionare prin diversificarea importurilor de ingrediente farmaceutice active, consumabile medicale și materii prime. UE ar trebui să consolideze examinarea investițiilor străine directe pentru a proteja industriile strategice din sectorul sănătății de preluarea controlului de către interese străine. Este important să se păstreze în continuare angajamentul tradițional clar al UE față de comerțul liber și să nu se recurgă la protecționism și la repatrierea forțată a producției farmaceutice către UE. Acest lucru nu ar fi eficient din punctul de vedere al costurilor și nici sustenabil pentru sistemele de sănătate din UE în comparație cu o abordare bazată pe stimulente. Cu toate acestea, ar trebui inițiat un dialog sincer cu țările din afara UE care găzduiesc producții majore de medicamente și ingrediente farmaceutice active deținute de UE pentru a asigura o aprovizionare fiabilă a cetățenilor UE.

 

 • document de poziție

Ce ne propunem

Economie, locuri de muncă și mediu

POZIȚIA NOASTRĂ CUM LIVRĂM REZULTATE