Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Αλλάζοντας την καθημερινή ζωή των  Ευρωπαίων

Η Ομάδα Εργασίας μας για την Οικονομία, την Απασχόληση και το Περιβάλλον ασχολείται με ορισμένα πολύ ευρέα θέματα: από το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στην ΕΕ, το ευρώ και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μέχρι τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλεια, την πολιτική για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα του αέρα. Η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα και η ανάπτυξη, η στήριξη των ΜΜΕ, ο κοινωνικός πυλώνας της ΕΕ και η ασφάλεια των τροφίμων εμπίπτουν, επίσης, στην αρμοδιότητα αυτής της Ομάδας Εργασίας.

Πάντα υπήρξαμε η κινητήρια δύναμη για αλλαγή, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Καταργήσαμε τα τέλη περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας εντός της ΕΕ. Κινητοποιήσαμε περίπου 200 δις. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη και δημιουργήσαμε περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Παράλληλα, προωθήσαμε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, εξασφαλίζοντας 500 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για κοινή έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας.

Οι προτεραιότητές μας για το μέλλον είναι εξίσου ευρείες και αξιοσημείωτες: αναδιάρθρωση της ευρωζώνης, αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για την έρευνα και την ανάπτυξη στο επικείμενο πρόγραμμα πλαισίου έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe και ενίσχυση του προγράμματος βιομηχανικής άμυνας.

Πρόεδρος

Esther de LANGE

Επιτροπές της Ομάδας Εργασίας

Doctor holding out stethescope with focus on object

Δημόσια Υγεία

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings true...

Μεταφορές και Τουρισμός

Περισσότερες ...

FISC

Φορολογικά θέματα

Η υποεπιτροπή φορολογικών θεμάτων (FISC), η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), θα ασχοληθεί με όλα τα φορολογικά θέματα. Η Ομάδα του ΕΛΚ αναμένει ότι σημαντικά ζητήματα ...

Σχετική θέση

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Related Position Papers

Επικοινωνία

  • Silke DALTON
  • Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την οικονομία και το περιβάλλον
  • +32 2 2834026