122195
PRIORITY

Kvaliteta: Europa koja je važna građanima

Naša Europa mjesto je koje su izgradili svi njezini građani i koje pripada svim građanima. U teškim vremenima moramo ostvariti rezultate u pitanjima koja su građanima zaista važna. Želimo da Europa zaista doprinosi životima Europljana. Želimo osigurati da svi, bez obzira na to gdje žive, imaju pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. Želimo ambicioznu klimatsku politiku koja uključuje sve građane i zahvaljujući kojoj ćemo budućim generacijama u nasljeđe ostaviti bolji planet. Želimo najbolje inovacije i najučinkovitije tržišne mehanizme kako bismo osigurali da Europa razvija ideje, alate i proizvode koji pozitivno utječu na cijeli svijet. Europa na tom putu ne smije kročiti sama: samo s našim partnerima možemo ostvariti svoje globalne klimatske ciljeve. Naš kapacitet za inovacije i naše socijalno tržišno gospodarstvo najbolji su resursi za postizanje tog cilja. Europa mora biti mjesto u kojem poslovanje i istraživanja zajedno doprinose boljem životu ljudi. Istodobno podupiremo naša poduzeća, poljoprivrednike i ribare tako što osiguravamo njihovu konkurentnost i uvjete za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta te štitimo pristup cjenovno pristupačnoj hrani za sve Europljane. Želimo izgraditi Europu koja ostvaruje rezultate ondje gdje je to zaista važno: u području dobrobiti ljudi, održive budućnosti i bogatstva prilika.

Kvaliteta: Europa koja je važna građanima

Zaštita

 • Naših poljoprivrednika, ruralnih zajednica i ribara, kao strateških sektora ključnih za kvalitetu i cjenovnu pristupačnost hrane za sve Europljane te za očuvanje krajolika, ruralnih područja i voda. Od presudne važnosti pritom će biti ambiciozna reforma ZPP-a u kombinaciji s povećanim proračunom za ostvarivanje održive tranzicije. Mi smo politička sila koja osigurava visokokvalitetnu hranu i životna ruralna područja te poljoprivrednicima pruža vjerodostojnu perspektivu.
 • Našeg okoliša, postizanjem cilja smanjenja emisija CO2 za 55 %, uz ostvarivanje još ambicioznijih ciljeva i postizanje klimatske neutralnosti najkasnije do 2050.
 • Otpornosti Europe na suše, koje ugrožavaju radna mjesta naših poljoprivrednika i našu sigurnost opskrbe hranom, uz pomoć europskog plana za upotrebu, ponovnu uporabu i skladištenje vode te inteligentne razmjene kako bi se države članice mogle međusobno podupirati kada to bude potrebno. Moramo ostvariti cilj pametnog korištenja vode u EU-u
 • Pristupa visokokvalitetnom obrazovanju za sve Europljane jačanjem europskog prostora obrazovanja, osiguravanjem dosljednijeg priznavanja stručnih i obrazovnih kvalifikacija u cijelom EU-u, omogućivanjem srednjoškolcima da jednostavno pohađaju školu u drugim državama članicama, znatnim proširenjem programa Erasmus+ i razvojem inicijative DiscoverEU.
 • Našeg europskog načina života jačanjem kulturnih i kreativnih sektora. U tu svrhu valja osnovati digitalni muzej europske kulture, povezati sve najbitnije muzeje diljem Europe, ali i muzeje europske povijesti u različitim dijelovima Europe.
 • Kvalitete donošenja odluka u EU-u osiguravanjem transparentnosti odluka i dobrim upravljanjem europskim fondovima.

Uspostava

 • Istinske europske zdravstvene unije za suočavanje s prekograničnim prijetnjama, poboljšanje otpornosti zdravstvenih sustava, sprečavanje nestašica lijekova i medicinskih proizvoda, preuzimanje vodeće globalne pozicije u području farmaceutskih inovacija, unaprjeđenje skrbi o djeci i osiguravanje pripravnosti Europe za sljedeću pandemiju. Želimo da se Europski plan za borbu protiv raka provede u potpunosti, da se nastavi zajednički ulagati u područje istraživanja i inovacija te da se razvije istinski europski prostor za zdravstvene podatke. Želimo jamčiti jednaku kvalitetu zdravstvene skrbi za sve građane EU-a, bez obzira na to u kojem dijelu Unije žive.
 • Europskog plana za kardiovaskularno zdravlje, s konkretnim ciljevima, vremenskim rasporedom provedbe, referentnim vrijednostima i financijskim sredstvima, uključujući specijalizirani europski centar znanja, koji bi bio usmjeren na suzbijanje kardiovaskularnih bolesti, najčešćeg uzroka smrti u EU-u, od kojih umire dvostruko veći broj žena nego od svih vrsta karcinoma zajedno i koje su uzrok najvećeg broja smrti među novorođenčadi i dojenčadi.
 • Istraživačkog računalnog centra EU-a, kojim bi se pojednostavnila razmjena nalaza i podataka diljem Europe, uz istodobno uvođenje Europskog istraživačkog prostora kako bi se oslobodio istraživački potencijal i ekonomija razmjera europske suradnje, uključujući usklađivanje pravnih standarda u području istraživanja.
 • Samostalnog portfelja za ribarstvo u sljedećem sazivu Europske komisije. Ribarstvo je ključan sektor za opskrbu hranom u Europi te je ključno smanjiti našu ovisnost o uvozu.
 • „Klauzule o vremenskom ograničenju valjanosti” u okviru zakonodavstva EU-a, po potrebi, kako bi određeni zakon prestao važiti osim ako se ne poduzmu daljnje mjere za osiguranje ažuriranosti dotičnog pravnog propisa. Europska komisija također bi trebala periodično provjeravati da postojeći pravni propisi nisu u suprotnosti jedni s drugima.
 • Novog kataloga / nove provjere nadležnosti za institucije, kojima se utvrđuju glavni zajednički ciljevi, uzimajući pritom u obzir nadležnosti koje se mogu prenijeti natrag na države članice.

Jačanje

 • Naše klimatske i okolišne politike na način da Europska unija bude odgovorna za pregovore o međunarodnim sporazumima o okolišu s trećim zemljama i njihovo sklapanje.
 • Naših poljoprivrednika kako bi se osigurala kvalitetna i cjenovno pristupačna hrana za sve Europljane ulaganjem u poljoprivredu kao visokotehnološki sektor s europskim revolucionarnim projektom za preciznu poljoprivredu, integriranu zaštitu bilja i robotiku, čime bi se optimizirala produktivnost i istodobno smanjili ulazni faktori, troškovi i emisije. Također želimo osigurati da sektori poljoprivrede i ribarstva ostanu privlačni budućim generacijama mladih poljoprivrednika i ribara.
 • Dobrobiti Europljana, koju odlikuju visok životni standard, kvaliteta života i jednake mogućnosti, primjenom strategije za održivi gospodarski rast.
 • Naše europske demokracije na način da se Europskom parlamentupravo zakonodavne inicijative u EU-u i pravo na izbor predsjednika Europske komisije, po uzoru na pravo koje nacionalni parlamenti imaju u državama članicama. Predsjednik i europski povjerenici trebali bi se, prije nego što dobiju povjerenje EP-a, obvezati na poštovanje koalicijskog sporazuma.
 • Glasa Europljana tako da im se omogući da na neposrednim izborima izaberu predsjednika Europskog vijeća. Time će se osigurati izravna veza između građana i institucija EU-a te posljedično ojačati europska demokracija.
 • Moć EU-a da na temelju „prava na intervenciju” Europske unije ostvari potrebne rezultate, u jasno definiranim područjima koja su u njezinoj nadležnosti, kako bi se zajamčilo uspješno djelovanje Europe onda kada je to potrebno.