Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σεβασμός του κράτους δικαίου

Θέλουμε μια ΕΕ όπου οι πολίτες θα απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και όπου θα εφαρμόζεται πλήρως το κράτος δικαίου. Η Ομάδα Εργασίας μας για τις Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις εστιάζει σε αυτό. Ασχολείται επίσης και με άλλα σημαντικά ζητήματα όπως η μετανάστευση, οι πολιτικές ελευθερίες, η ισότητα των φύλων και τα εκπαιδευτικά, συνταγματικά και νομικά θέματα.

Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έχει σημειώσει εξαιρετική πρόοδο σε διάφορους τομείς, από την εξασφάλιση των συνόρων μας ώστε οι Ευρωπαίοι να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις τέσσερις βασικές ελευθερίες, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της απάτης, και την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων. Εμείς ασκήσαμε πίεση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), προήγαμε ηλεκτρονικούς ελέγχους όλων των πολιτών που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, αγωνιστήκαμε έτσι ώστε οι αεροπορικές εταιρείες με προορισμό την Ευρώπη να μεταδίδουν  τα στοιχεία των επιβατών τους, επικαιροποιήσαμε το νομικό πλαίσιο για την τρομοκρατία, και βάλαμε τέλος στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σήμερα εργαζόμαστε για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στην πολιτική μετανάστευσης και ασύλου. Λόγω της οικονομικής ανάπτυξης απαιτείται ένα νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων- ψηφιακών και μη- η προστασία των οποίων, σε μία  ψηφιακή εποχή, είναι υψίστης σημασίας στην ατζέντα μας.

Πρόεδρος

Paulo RANGEL

Επιτροπές της Ομάδας Εργασίας

Σχετική θέση

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Related Position Papers

No result

Επικοινωνία