Logotip

Preuzmite iz datoteke vašu lokalnu verziju logotipa Kluba zastunika EPP-a klikanjem na relevantan jezik ispod. Naš logotip ne možete koristiti bez naše autorizacije.

EPP Group logo

(ZIP DATOTEKA SADRZI EPS, JPEG, PNG)

Grafička povelja

Saznajte više o našem vizualnom identitetu i kako možete koristiti naš logotip i druge vizualne elemente u vizualnim i video zapisima.