Kako klub zastupnika Europske pučke stranke radi za vas u Europskom parlamentu

Ovaj je sadržaj dostupan i u/na

Prezentacija o tome kako klub zastupnika Europske pučke stranke radi u Parlamentu, na primjeru prolaženja zakonodavnog procesa korak po korak. Zastupnica Europskog parlamenta Lara Comi i EPP-ova televizijska ekipa opisuju kako se zakon predlaže, diskutira unutar kluba EPP-a, debatira i glasuje u odborima, na plenarnoj sjednici, i kako se o njemu pregovara među institucijama EU prije nego što postane zakon. Klub zastupnika EPP-a je najbrojnija politička snaga u Parlamentu, s više od 200 članova iz 27 zemalja članica.

Za što se zalažemo

No result